Victor Hagea, art-emisGaleria pictorilor valoroşi
Grafica foto - Ion Măldărescu
Dacă vrem să înţelegem ce şi cît înseamnă arta maestrului Victor Hagea, trebuie să abandonăm experienţele sensibile aparenţelor şi să ne întoarcem la filosofie. Poate chiar la Hegel. El afirma că, „arta ne cheamă la o analiză intelectuală, pentru a cunoaşte într-o modalitate filosofică ce este ea". De ce? Pentru că pictorul Victor Hagea este un artist cu formaţie intelectuală de tip filosofic, cu resurse generoase pentru a întreprinde o analiză filosofică a naturii generale a artei. Mitologia personală, ridicată la nivelul autoreflecţiei filosofice, îmbracă în picturalitatea sa exclusivitatea unor teze.  Dintr-o dată în pînzele sale „oricare adevăr e curb, iar timpul însuşi e un cerc", precum afirma Nietzsche.

Pictorul Victor Hagea, un Salvador Dali, cu un gen de „legato" indisolubil dintre om şi metalimbajul pictural, prin intermediul căruia înlesneşte o autoedificare a umanului, locuieşte creaţia picturală sub aspectul desprinderii omului de firescul naturii şi al capacităţii de a-şi proiecta identitatea prin artă. Ceea ce fascinează la pictorul Victor Hagea sînt rezervele expresive nelimitate. Din perspectiva similitudinii între experienţa artistică şi filosofia creaţiei, orice adiere, obiect sau viu, realitate sau irealitate - ca nuclee pentru cristalizarea imaginilor, apar ca adevărate axiome De fapt, adevăruri fundamentale admise fără demonstraţie, evidente prin ele însele. Statui vechi, personaje din timpuri îndepărtate şi moderne animă cu magie fondul şi stabilesc corespondenţa între planuri şi lumi, producînd impresia ieşirii din spaţiul pînzelor. Simezele sale te fac să păşeşti în galerie pe vîrfuri, ca nu cumva fiinţele din pînze să se abată spre tine, privitorul. În relief pregnant de lumină sînt aşezate şi nudurile, ca mod de expresie a idealului de frumuseţe feminină, asupra căruia se apleacă din profunde motivaţii interioare. Prezenţa adaosului de lucruri reale în preajma unor senzualităţii naturale şi primordiale, pare un fel de hartă topografică a stărilor creative şi lăuntrice şi ne duc cu gîndul la pictura obiectuală, la formele de expresie aflata sub semnul artei informale, al explorării expresiviţăţii viului şi materiei. Ideea metamorfozei, a ferestrelor spre alte dimensiuni şi a zborului ca transgresiuni şi prelungiri ale unui realism magic, creează privitorului impresia de scoatere în prim-plan a sculpturalităţii formelor, a plasticităţii lor aproape tangibile, receptate cu pregnanţa unui echilibru particular.

Considerîndu-le modalităţi revelatoare ale veritabilei esenţe şi potenţialităţi creative, toate aceste date contribuie la omogenitatea ansamblului, la coerenţa operei sale, invitîndu-ne la un spectacol magic cu resorturi realiste şi suprarealiste, cu reverberaţii de totală libertate de expresie. În dorinţa de a multiplica şi înlesni mesajele artistice, pictorul Victor Hagea oferă privitorului o vistierie a frumuseţii, un sanctuar al magiei vizuale, într-o o abordare fantastică, ce trece peste graniţe rigide, favorizînd eclectismul, amestecul optim de idei, fiinţe şi de lucruri, pe premisa unei conexiuni cu un public elevat. Privindu-le pe fiecare în parte în relaţie cu totalitatea, lucrările lui Victor Hagea ies imediat în evidenţă, precum ar ieşi un Salvador Dali sau „Cupids - Allegory of Painting" al lui Francois Boucher. Victor Hagea mi se pare un altfel de Dali, nu prin imitaţie, ci prin interesul manifest faţă de simboluri şi de obiectele suspendate în spaţiu, cu trimitere la echilibrul forţelor de atracţie şi de respingere ale atomului.

Cromatica vie, simbolurile din arii şi culturi străvechi, inserţia imaginilor în imagini, întîlnirea a două realităţi într-un plan la fel de familial ambelor, fragmentele şi zborul, meditaţia asupra corpului uman ca limită, alternanţa între torsurile şi ipostazele statice ale unui profil sau nud feminin, adaosurile de obiecte, toate întregesc cu forţă de sugestie ideea spiritului captiv în lumea trupului, degajînd totodată un sentiment de intruziune în intimitatea personajelor. Interdependenţa dintre inspiraţie şi sigiliul imaginii reflectă intimitatea maestrului Victor Hagea cu tărîmul picturii, ca o coprezenţă în zonă sublimului cu care însuşi artistul se identifică. De fapt, Victor Hagea descrie în pînzele sale revoluţia de esenţă pe care el însuşi o produce în filosofia limbajului pictural, completînd formula carteziană a „gîndirii înnăscute" cu postularea revelaţiei, a inspiraţiei şi a punctului înainte, inserate în domeniul său de competenţă artistică. Pînzele lui Victor Hagea sînt unice ca idee strategică, unice la nivelul percepţiei şi al stării afective şi cu o evidentă capacitate sugestivă. Măiestria în tratarea temelor mari, ştiinţa alăturării formelor arhaice cu materiale şi motive moderne, reliefează maturitatea pictorului Victor Hagea, puritatea aplicată ei însăşi, într-un sens legat de cel folosit de Kant în „Critica raţiunii pure". Artă pură însemnînd artă aplicată artei, ca punct de intersecţie între linia de gîndire urmată de către pictor şi aceea pe care o caută publicul contemporan. În consecinţă, arta sa, situată sub semnul unei libertăţi care se reinventează valoric, proiectînd stări de noutate permanentă asupra subiectului uman, îi permite pictorului Victor Hagea să se plaseze într-o reală constelaţie de valori. Foarte multe din operele sale se află în muzee din România şi în colecţii particulare din Europa, Statele Unite şi China.

Simeya Hagea-1Simeza Hagea-2Simeza Hagea-3
Victor Hagea - Note biobibliografice

www.victor-hagea.de
S-a născut la Lupeni, Hunedoara, România. Stabilit în Germania

Studii:
Liceul de muzica si arte plastice, Tg. Mureş
Institutul de Arte Plastice şi Decorative „Ion Andreescu", Cluj. Specialitatea: Pictură

Expoziţii (selecţie):
1980 Bienala Bucureşti
1984 Bienala Bucureşti
1988 Salonul Independentiţor, Grand Palais, Paris
1989 Salonul Independenţilor, Grand Palais, Paris
1990 Salonul Independenţilor, Grand Palais, Paris
1995 Competiţia Internaţională ART'95, New York
1995 Salon des Indépendants, Paris
1996 Salon Internaţional d' Art Contemporain Nice, Palais des Expositions
1996 Salonul Independenţilor,, Paris
1997 Salonul Independenţilor,, Paris
1999 Salonul Independenţilor,, Paris
2001 - 2004 expune la OPERA Gallery Paris-New York-Singapore-Miami-Hong Kong-London-Venedig-Seoul
2002 Salonul de toamnă, Paris
2003 Salonul de toamnă,, Paris
2004 - 2005 „Labyrinthe & Irrgärten" Schloss Hohnhardt, Dellarte
Incepand din 2004 expune prin intermediul diferitelor galerii de artă din Paris
2005 Europ'Art, Palexpo, Geneva
2005 Târgul Internaţional de Artă, Gent, Belgia
2006 Art en Capital, Grand Palais, Paris
2009 Münchner Künstlergenossenschaft königlich privilegiert 1868, Haus der Kunst, München
2010 Münchner Künstlergenossenschaft königlich privilegiert 1868, Haus der Kunst, München
2011 Münchner Künstlergenossenschaft königlich privilegiert 1868, Haus der Kunst, München
2012 Münchner Künstlergenossenschaft königlich privilegiert 1868, Haus der Kunst, München

Distincţii
1996 Membru corespondent al Academiei Internaţionale , Vercelli, Italia
1999 Cavaler academic, departmentul Arte, Italia
2009 Marele Premiu Internaţional "Pieter Paul Rubens" - Ai Maestri Del Colore, Florenţa
2010, Marele Premiu Internaţional "Rembrandt" - Ai Maestri Della Luce, Florenţa

Publicaţii:
1991/92/, 94/95, 98/ 99 WHO's WHO IN INTERNATIONAL ART
1988/89/90/95/96/97/99/2006 SALON DES INDÉPENDANTS
1998 Münchner Merkur, No. 243
2002 SALON D'AUTOMNE, Paris
WORLD OF ART, Issue 5, Volume 2
2003 WORLD OF ART, Issue 6, Volume 3
100 CONTEMPORARY ARTISTS (Masters Of Today), Volume 1, ISBN: 91-89685-05-9
SALON D'AUTOMNE, Paris
2005 EUROP'ART, Genève
BEAUX-ARTS MAGASINE,, July 2005
2006 DROUOT-DICTIONNAIRE COTATION ARTISTES 2006, LAROUSSE Diffusion
2007 –CONTEMPORARY GLOBAL ART– THE ARTIST CONTACT
DROUOT-DICTIONNAIRE COTATION ARTISTES 2007, LAROUSSE Diffusion
2008 MASTERS - 117 Contemporary Artists, ISBN-10: 9189685180
DROUOT-DICTIONNAIRE COTATION ARTISTES 2008, LAROUSSE Diffusion ISBN: 978-2-9524215-2-2
TRENDS - 136 Contemporary Artists, ISBN-10: 9189685172
VICTOR HAGEA AMAZING ART ,ISBN 13: 9789189685239
2009 DROUOT-DICTIONNAIRE COTATION ARTISTES 2009, LAROUSSE Diffusion ISBN: 978-2-9524215-3-9
INTERNATIONAL ENCYCLOPAEDIC DICTIONARY OF MODERN AND CONTEMPORARY ART, FERRARA, ITALY
LEXICON OF THE PHANTASTIC ARTISTS, Gerhard Habarta ISBN: 9 783837 084276
MUT No. 504, 505, 506, 507
2010 ARTELIBRE • Arte y Liberdad V • ISBN:10: 84-15126-03-4
MUT No. 510, 512, 516, 517
2011 INTERNATIONAL CONTEMPORARY ARTISTS Vol. II, New York ISBN: 9789609329859
MUT No. 524
LEXICON OF THE PHANTASTIC ARTISTS, Gerhard Habarta, 2. Auflage, ISBN-10: 3837084272
2012 MUT No. 531, 534, 538
2013 MUT No. 541