Lapusneanu 1Viaţa artistică a râmnicenilor s-a îmbogăţit în acest început de decembrie. Asemenea altor spectacole ale Teatrului ARIEL, piesa de teatru „Alexandru Lăpușneanul" inspirată după scrierile lui Macarie, Azarie, Ureche, Negruzzi, cu scene concepute de Dan Micu, a făcut ca sala de spectacol să devină neîncăpătoare. Regia spectacolului aparţine doamnei Doina Migleczi, scenografia, este semnată de Doina Migleczi și Bogdan Constantin, iar costu-mele sunt creaţia Arianei Șerban. Toate laolaltă reprezintă cartea de vizită a spectacolului de excepţie cu acelaşi nume.
Distribuția: Gabriel Popescu (Lăpușneanu), Cornel Șerban (Nebunul), Alin Holca (Armașul), Ariana Șerban (Doamna Ruxandra), Dan Constantin (Mitropolitul), Alin Păiuș (Moțoc), Lucian Marin (veverița), Alex Do¬brița (Spancioc), Mihai Firescu (Boierul Vânzător), Camelia Constantin (Văduva), Julliet Attoh (Chelăreasa), Dra¬goș Spiridon (Bogdan, fiul lui Lăpuș¬neanu), (Doica).

Fiecare spectacol al Teatrului Ariel reconfirmă profunda aplecare a artiştilor spre mereu ascendentele trepte ale artei dramatice. Hărăzită şi „adăpată" la izvoarele frumosului, „veterana" doamnă Doina Migleczi, permanent inspirată şi mereu tânără slujitoare a Thaliei, îşi concretizează truda, oferind publicului spectacole de calitate - balsam binefăcător al ruperii temporare de grijile vieţii cotidiene. „Parada" personajelor s-a derulat într-o sarabandă de un absolut inedit, surprinzând cu reuşite interpretări, evidenţiate de linia şi tonul cromatic al costumelor. Iniţiatoarea, organizatoarea şi realizatoarea teatrului Ariel, sufletul talentatului colectiv merită din plin gratitudinea, recunoaşterea şi preţuirea consumatorilor de artă dramatică. Cinematograful Ostroveni s-a prezentat şi de această dată gazdă ospitalieră unei echipe pentru care spectacolul a devenit un veritabil „CREDO".

Bardul de la Mirceşti, Vasile Alecsandri, afirma, referindu-se la Matei Millo: „Este un mare artist cu care ne putem mândri pe bună dreptate. Posedă un repertoriu original, naţional, a creat tipuri care vor rămâne...", ceea ce, păstrând raportul, se poate afirma şi despre „sufletista" Lapusneanu 2directoare a teatrului „Ariel", adăugând: lucrul sub zodia Thaliei, spectacolul „Lăpuşneanul" a fost asumat din postura unei temerare - aceeaşi doamnă Doina Migleczi - având chemare aparte şi ca regizor. Important factor intelectual, organizator şi creator al echipa teatrului Ariel, este profund implicată în dezvoltarea simţului conştiinţei civice româneşti. Premiera piesei de teatru „Alexandru Lăpușneanul" a reunit un public divers, totuşi, „ales", într-o seară de destindere, cu valenţe culturale. Cocheta şi eleganta sală a Cinematografului „Ostroveni" cu greu a putut acoperi „asaltul" iubitorilor de spectacolele de calitate şi nu oricum: „lumea bună" locală a fost onorată cu invitaţii de participare, la rândul ei onorând spectacolul cu aprecieri şi - nu se putea altfel - cu aplauze prelungite. Iată, citând un înţelept dispărut dintre noi, „cultură se poate face nu numai pe malurile Dâmboviţei", una de calitate, departe de contrafacerile cu care ne-a obişnuit influenţa underground-urilor occidentale. Jocul fiecărui artist a reprezentat o notă de monumentalitate. Generosul public vâlcean i-a rechemat la rampă minute în şir pe „eroii" serii, dintre aceştia remarcându-se Gabriel Popescu, Cornel Șerban, Alin Holca, Ariana Șerban şi Petruța Zernic, alături de întreaga echipă a teatrului „Ariel şi de copii, alcătuind împreună un minunat buchet, o „floare a darurilor" oferită publicului.