H. Muresian - Anatomia arterelor coronariene
Doctor în medicină Horia Mureşian
„The clinical anatomy of the coronary arteries"
Editura Enciclopedică, Bucureşti

Contabilizîndu-şi eficient timpul între Milano, Bucureşti şi alte ţări ale lumii, doctor în medicină Horia Mureşian reuşeşte să-şi onoreze exemplar obligaţiile care ţin de profesia de medic, dar şi misiunea de cercetător în domeniu. Este şeful secţiei Chirurgie Cardiacă a Spitalului Universitar Bucureşti, iar în paralel desfăşoară o bogată activitate de cercetare şi publicistică. Incontestabil, mediul riguros în care s-a format ca medic îşi spune pe deplin cuvîntul. Autor strălucit a numeroase studii şi lucrări de cercetare de înaltă ţinută în ţară şi în afara graniţelor, într-o cadenţă demnă de aprecieri, doctor în medicină Horia Mureşian aduce cu demnitate, cu eficienţă şi fără infatuare, contribuţii fundamental-valoroase în cercetarea ştiinţifică medicală românească şi internaţională.

Doctor în medicină, Horia Mureşian, chirurgul de numele căruia este legată, o premieră medicală românească - operaţia pe artera carotidă numai cu anestezie loco-regională - este autorul unei premiere editoriale româneşti şi internaţionale: sub semnătura domniei sale apare în 2009 la Editura Enciclopedică, Bucureşti, strălucita lucrare „The clinical anatomy of the coronary arteries" - studiu anatomic pe o sută de inimi umane, care reprezintă bilanţul cercetărilor medicale proprii, ce acoperă un deceniu de studii şi aprofundări, o monografie unică în literatura medicală românească şi internaţională, prin aria de documentare, prin valoarea studiilor şi prin realizarea grafică de excepţie. Cartea răspunde unei mereu adresate întrebări la congresele internaţionale de anatomie şi de chirurgie cardiacă, şi anume dacă mai există aspecte necunoscute sau incomplet descrise ale anatomiei cordului uman, şi acoperă domenii mult mai largi decît stricta prezentare clasică de pînă acum. În prolog, prof. A. T. Ispas declară: „Lucrarea de certă originalitate a doctorului în medicină Horia Mureşian are ca obiectiv rescrierea anatomiei arterelor coronare într-un nou stil, care utilizează concepte moderne, atrăgînd atenţia asupra unor detalii mai puţin abordate şi clarificînd aparentele discrepanţe dintre anatomia clasică şi practica medicală curentă". Efortul de peste zece ani de studiu, de practică medicală şi chirurgicală se materializează în acest volum redactat în limba engleză, care poate fi socotit ca fiind o lucrare-document, intregitoare a patrimoniului ştiinţific românesc.

Folosind fotografii medicale originale, alături de date din embriologie, chirurgie, cardiologie şi ecocardiografie, în contextul consultării literaturii moderne în domeniu, autorul atacă aspecte ascunse sau încă puţin cunoscute ale anatomiei inimii umane, concentrîndu-se pe arterele coronare, care reprezintă substratul anatomic al patologiei infarctului miocardic şi al anginei pectorale. Practic, studiul uneşte două domenii din ştiinţele medicale: anatomia şi practica medicală, bazîndu-se pe principiul corespondenţei dintre o leziune anatomică şi boala consecutivă. Orientat spre domenii moderne de analiză, scopul monografiei este de a fundamenta un limbaj comun pentru specialiştii din diferitele domenii vizate şi pentru a servi ca instrument de informare şi de perfectare pentru anatomişti, cardiologi şi chirurgi cardio-vasculari. Prin incursiunea făcută asupra inimii, cît şi prin sinteza realizată asupra cercetării, autorul vastei lucrări oferă informaţii extrem de importante pentru conturarea unor date reale, oferind de asemenea ocazia iterării unor descoperiri de ultimă oră, racordate la bibliografia de specialitate. Sintetizarea tuturor informaţiilor obţinute prin cercetare şi experienţă oferă o imagine inedită şi de un real folos asupra specificului acestui domeniu medical.

Autorul declară în Prefaţă că intenţia domniei sale este de a-i face conştienţi pe specialişti de utilitatea lucrării şi de a le furniza numeroase detalii de anatomie clinică a inimii. Propriile realizări pe plan medical, precum şi cele din planul activităţii ştiinţifice şi de cercetare, au făcut ca doctor în medicină Horia Mureşian să se bucure de recunoaştere naţională şi internaţională, iar personalitatea sa să se înscrie între acei români valoroşi ai generaţiei sale, între capetele luminate ale României.