Verginia Vedinas-Identitate nationalaCartea Verginiei Vedinaș, „Identitate Națională și Iubirea de Țară”, apărută recent la Editura Universul Juridic (București), propovăduiește ceea ce reprezintă chintesenţa democraţiei: respectul faţă de om al tuturor celor care, ca persoane juridice sau organe publice, prestează servicii publice prin care îi satisfac nevoile pe de o parte, şi al omului faţă de acestea, pe de altă parte. Ne spune chiar cu aceste cuvinte autoarea - dublu doctor, în drept și filosofie, al Universității din București, care susține că lucrarea la care ne referim aici, îmbină trei componente ale propriei personalități. „În primul rând, componenta juridică, în al doilea rând componenta etico-filozifică, reprezentând o simbioză între drept și deontologie, și nu în ultimul rând această componentă literară în care am crezut toată viața, pe care am cultivat-o pentru că sunt conștientă că un anumit mesaj altfel ajunge dacă îi dai o haină de cuvinte care emoționează, de cuvinte care au un conținut afectiv”. 

Structurat pe două mari capitole: „Despre dragoste de țară, conștiință și responsabilitate” și „Destinul funcției publice în România”, demersul abordează comportamente, reguli, instituţii juridico-etice, pe care autoarea le consideră determinante într-o democraţie. Din text străbate intenția Verginiei Vedinaș de a semnala stările de „rău social”, „rău juridic” şi „rău moral”, menite să otrăvească existenţa, atât a indivizilor, priviţi „ut singuli”, cât şi a comunității/ neamului, în egală măsură.

Despre cea care semnează cartea de față să spunem că este profesor universitar, conducător doctorat la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept, și în același timp, Consilier de Conturi, şeful Departamentului Juridic din cadrul Curţii de Conturi a României.

A scris 30 de lucrări de specialitate, cursuri, monografii, 44 de articole şi 36 de comunicări ştiinţifice. Este membru fondator şi preşedinte al Institutului de Ştiinţe Administrative „Paul Negulescu” şi secretar general de redacţie al Revistei de Drept Public a Institutului de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu”. În anul 2007, i-a fost decernat premiul Uniunii Juriştilor pentru lucrarea Deontologia vieţii publice”, iar în 2008 i s-a acordat diploma de excelenţă pentru colaborarea la lucrarea „Constituţia României, comentariu pe articole”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008. De asemenea, a fost votată personalitatea anului 2014 de către Eurolink House of Europe, primind pentru aceasta premiul de excelență.