Dialoguri privilegiateUn gen mai puţin întâlnit în peisajul literaturii contemporane, da, am scris literatură, pentru că, deşi se referă la domeniul jurnalistic, apariţia unor interviuri pretenţios, cu înalt rafinament elaborate, şi prezentate cu o eleganţă mai puţin obişnuită, au ca instrument de operare abordarea literar-artistică şi sociologică a dialogurilor. Prestigioasa editură Conphys, a scos de curând, de sub tipar, sub consacrata semnătură a Mariei Diana Popescu, al treilea volum din seria intitulată sugestiv, DIALOGURI PRIVILEGIATE, o dezbatere de opinii estetico-literare, scriitură ce poate fi definită contact între culturi, preocupări şi oameni. Acest al treilea volum din seria menţionată, apărut în urma celor nouă cărţi de poeme, ale autoarei, este firesc, evolutiv şi se detaşează de restul seriei, oferind cititorilor prilejul de a intra într-o lume nonconvenţională, lumea de dincolo de „etaloane” şi orânduieli deşarte. Descoperitoare de noi universuri şi atragerea acestora spre universul propriu, creatoare de inedit, Maria Diana Popescu este un autentic „compozitor”, adept al onestităţii, caracterizat prin polivalenţă, prin harul jurnalistului „maximus”, capabil să valorifice augural parteneriatul interactiv cu intervievatul, printr-o abordare densă, plină de originalitate ce vizează o arie largă, de la teme consacrate, la subiecte de mare delicateţă jurnalistică.

Cititorul va remarca, cu uşurinţă, o nativă hărăzită cu ştiinţa culturii lexicale, educate şi pline de rafinament; cu ajutorul lor, Maria Diana Popescu realizează veritabile bijuterii ale alchimiei interogaţiei, cu bogate reverberaţii, ce conferă interviului un aer de certă originalitate. Elementul realist şi exactitatea „matematică” a întrebărilor se îmbină în mod armonios cu elementul liric, prin apelul, la modul figurativ, al reprezentării în sensul stăpânirii şi valorificarii, cu maximă eficienţă a informaţiilor. Practicând un stil propriu, caracterizat printr-un control subtil, inteligent şi o surprinzătoare mobilitate jurnalistică, M.D.P. reuşeşte, prin revelaţii cu care panoramează, direcţionează şi recompune dialogul, în funcţie de atitudinea partenerului, în sensul de a obţine un maxim de sugestivitate şi un aer viabil să capteze atenţia partenerului de dialog, motivaţia rămânând, în mod cert, în memoria afectivă a cititorului. Formele condensate de intervievare, aparent antagonice, ca gândire, dar potenţate de tehnica psihologiei proprii, se îmbină armonios cu atmosfera dialogului, emanând, în egală măsură, diversitate şi unitate. Coerenţa percepţiei se manifestă prin excelentul echilibru întrebare-răspuns, lăsând libertatea intervievatului să brodeze pe „osatura” de ea creată. Tendinţa parcimonioasă, uneori austeră, alteori, cu o indicibilă notă de diafan, direcţionează formularea întrebărilor spre o maximă expresivitate.

Seria volumelor „DIALOGURI PRIVILEGIATE” constituie o oază de confort spiritual cu parfum revolut, aparţinînd valorilor autentice şi creatorului de fumos. Omul de litere, jurnalista Maria Diana Popescu este dotată cu remarcabile şi de nepreţuit calităţi: har, dăruire altruistă, profesionalism şi nivel spiritual de înaltă ţinută, distincţie şi rafinament. Toate cele menţionate permit situarea sa printre valorile atutentice ale scriitorimii şi jurnalisticii româneşti, şi nu greşesc afirmând, printre valorile internaţionale ale genului.