Ov. Ioan Santa-frauda caruselProdusul editorial „Frauda « Carusel »" cu cele două componente „Finanțator" al terorismului, respectiv „Teroristul" invizibil al infrastructurii critice naționale al domnului dr. Ovidiu Ioan Șanta este o lucrare științifică de specialitate valoroasă care întregește paleta și îmbogățește zestrea studierii fenomenului de evaziune fiscală de mari proporții, evidențiind totodată și multitudinea de efecte negative în plan financiar, economic, social, politic și de stabilitate la nivel statal, european și mondial. În curajosul și sensibilul demers științific(potențat de complexitatea fenomenului), autorul pornește de la definirea și descrierea fraudelor de tip Carusel (evaziune fiscală și spălarea banilor), fenomene care afectează substanțial bugetul statelor, precum și cel al Uniunii Europene, subliniind că la baza finanțării celui mai dezastruos flagel al lumii contemporane, terorismul, stau sume uriașe de bani necontabilizate și dificil de devoalat și combătut.

Potențat de aderarea în anul 2007 a României la U.E., fenomenul frauda „Carusel" (Missing Trader Intra-Community fraud „M.T.I.C.").urmează trei pași de bază: cumpărarea fără T.V.A., vânzarea cu TVA și dispariția înainte de a plăti TVA către bugetul general consolidat al statului. Scopul urmărit de persoanele implicate în astfel de fraude poate fi împărțit în două categorii principale: sustragerea de la plata TVA în țara de destinație („finanțarea" T.V.A. colectată din alte operațiuni economice) și obținerea rambursărilor ilegale de T.V.A. Ambele categorii de fraude au ca element comun folosirea societăților de tip „fantomă" și a celor de tip „tampon", pentru a îngreuna și împiedica detectarea fraudei „Carusel".

Făcând trimitere la binomul evaziune fiscală-terorism (o potențială bombă cu ceas a lumii moderne), autorul prezintă numeroase spețe asociate criminalității organizate, precum: traficul ilegal cu stupefiante, armament, muniție, explozivi și materiale radioactive, traficul de persoane și traficul cu opere de artă, infracțiunile de bancrută frauduloasă și, nu în ultimul rând, veniturile substanțiale obținute din macrocriminalitatea economico-financiară, începând cu infracționalitatea din domeniul bancar și încheind cu profiturile uriașe generate de frauda „Carusel". Pe lângă modalitățile concrete de săvârșire a acestor fapte extreme de nocive și periculoase prin efecte, autorul aduce în fața cititorului atât actorii faptelor, entitățile implicate în prevenirea și combaterea fenomenului , cât și cadrul legislativ specific.

Punctul forte al lucrării, un veritabil Studiu de caz îl constituie. „Frauda « Carusel »": „teroristul" invizibil al infrastructurii critice naționale. Analizând efectele Fraudei „Carusel", asupra unui domeniu important al infrastructurii critice naționale/europene reprezentat de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., domnul dr. Ovidiu Ioan Șantaconcluzionează urmatoarele: prin neînlocuirea și/sau înlocuirea cu întârzierea a unor echipamente depășite moral dar mai ales tehnic, din cauza lipsei resurselor financiare „sustrase" prin acest ingenios și complex mod de operare se poate „pune" în incapacitate de funcționare rețeaua electrică de transport, parte a infrastructurii critice naționale, producând, asemenea unui atentat terorist, pe lângă pagubele materiale, și pierderea de vieți omenești prin întreruperea alimentării cu energie electrică a aparaturii medicale care monitorizează bolnavii din sălile de operații ale spitalelor fără resurse proprii de energie electrică, exemplificând cu tragicul eveniment din din ziua de 10 mai 1977, în care, timp de 4-5 ore, sistemul energetic național nu a funcționat ca urmare a unei succesiuni de evenimente cu totul excepționale (pornite de la scurtcircuitul produs la un separator de 110 kV de la stația electrică Tismana), rezultate în urma unor acționări necorespunzătoare ale automaticii de sistem din Porțile de Fier, ale personalului din instalațiile electrice primare și secundare, precum și ale defectelor de echipament, producând pagube de aproximativ 8 miliarde de dolari (de 4 ori mai mari față de cele produse de cutremurul din martie 1977), precum și pierderea de vieți omenești.

Ca unul care m-am implicat în studierea Infrastructurilor Critice Naționale și din spațiul euro-atlantic, pot să extrapolez și să vă invit distinși prieteni, la un exercițiu de imaginație. Ce consecințe credeți că ar avea, prin lipsa unei alimentări necorespunzătoare cu energie ori prin perturbarea/distrugerea infrastructurii critice informatice a unui mare aeroport? Dar al unei centrale nucleare? Dar a sistemului bancar etc., etc.? Si pentru că veni vorba de sistemul financiar-bancar, întreb și fiecare poate sa-și răspundă: De ce între domeniile de infrastructura critică desemnate oficial, nu se regăsește și acesta? Nu este de natură critică infrastructura financiar-bancară sau, deținătorii și operatorii consideră neimportant tocmai domeniul prin care economia mondială funcționează? Fie că discutăm despre bani reali (moneda) fie ca discutăm la banii virtuali (bitcoin, etherium, litecoin, ripple etc.), infrastructura informatică trebuie protejată exemplar.

Distinsul futurolog Alwin Toffler spunea în urmă cu cca 40 de ani că printre instrumentele puterii se numără forța, banii (sau puterea financiară) și informația. Într-o carte pe care am publicat-o acum 10 ani, am adăugat, pe baza propriilor observații, și instrumentul energie. Atunci, la lansarea cărții, unii nu au fost de accord cu completarea mea însă, citind lucrarea domnului dr. Ovidiu Ioan Șanta, mâ bucur că susține argumentat importanța energiei ca infrastructură critică de excepție. Evident, lucrarea „Frauda « Carusel »" este un veritabil curs despre un fenomen important de evaziune și fraudă fiscală, util atât factorilor decizionali, a celor implicați în prevenirea și combaterea sa, cât și un semnal de atenționare pentru cei ce sâvârsesc astfel de fapte. Ca revers al medaliei, lucrarea este însă și un veritabil abecedar pentru potențialii infractori, adepți ai metodei „Carusel".

În urmă cu peste 2.500 de ani marele filozof, pedagog și gânditor chinez, Confucius, susținea necesitatea de a „educa oamenii". Eu cred că asfel de lucrări științifice au și rolul de a-i resposabiliza.

Pentru eforturile depuse, perseverența, curajul de abordare a temei, dar mai ales pentru rezultatul obținut prin publicarea acestei lucrări-ghid, felicit sincer pe mai-tânărul confrate, domnul dr. Ovidiu Ioan Șanta și pe cei care l-au îndrumat și sprijinit în demersul științific și-i doresc o carieră strălucită.