În scrisoarea Tatianei Gălușcă către Arcadie Suceveanu din 6 iunie 1987, adică după patru luni de la trecerea la cele veșnice a lui George Meniuc, ea va mărturisi, printre altele: „Era vorba să ne căsătorim, ne-a despărțit războiul, eu am rămas în țară, primind un post de profesoară de limba română la Tulcea. Ne-am scris în fiecare zi - până atunci”. Ce a urmat după „atunci” pentru cei doi îndrăgostiți este caracteristic pentru foarte mulți basarabeni și basarabence – despărțirea pentru totdeauna! Despărțire pecetluită de noua și odioasa frontieră de pe Prut. Fiecare dintre ei și-a urmat destinul dramatic, precum aflăm din corespondența lor și nu numai din aceste scrisori-confesiuni. George Meniuc, tânărul și atât de promițătorul poet și eseist, va avea de înfruntat viața întreagă un mediu ostil creației. I-a fost greu, mai ales din punct de vedere psihologic, mai ales în anii ̓40 - ̓50 ai secolului trecut, când proletcultismul făcea ravagii în RSS Moldovenească. În acei ani el, vechiul „cadranist” cu vederi de stânga, n-a fost cruțat, ci atacat, deopotrivă cu ceilalți scriitori basarabeni cu studii interbelice, de „camarazii” de condei, care nu aveau aceste studii și care-i urau de moarte pentru inteligența lor, pentru erudiția lor, pentru superioritatea lor. Invoc aci doar un exemplu de hărțuire a scriitorilor Bogdan Istru, George Meniuc, Liviu Deleanu, Andrei Lupan și Leonid Corneanu. Vorba e de adunarea închisă a organizației de partid a scriitorilor din R.S.S.M. din 7 august 1948, prezidată de un oarecare Lukianov A.M., avându-l ca secretar al adunării pe scriitorul Iacob Kutkovețki. Iată ce perle ieșeau din gura „scriitorilor fruntași”:

„Тов. Дариенко: Богдан Истру, в стихотворении „Închinare” дошёл до предельной наглости, до открытого призыва построить Пантеон, то есть гробницу тов. Сталину при жизни.

Тов. Чобан: Пантеон слово, означающее место погребения людей. Значит Богдан Истру готовил при жизни могилу нашему вождю тов. Сталину. Страшно даже говорить, товарищи, до чего дошёл этот так называемый молдавский поэт. (…) Я предлагаю срочно пересмотреть творчество таких писателей как: Истру, Лупан, Менюк, Корняну и Деляну”.

Mai târziu, în 1959, într-o cuvântare cu miros de denunț, tov. Bucov preciza: „Менюк не тот человек, за которого он себя выдаёт. Ни жена, ни все другие товарищи, не знают его настоящую биографию до 1940 года, в которой много тёмных пятен. [] Будь я Буков не таким добрым человеком, то Менюка давно не было бы в Кишинёве”.

Nici viața personală a lui George Meniuc, după despărțirea de Tatiana Gălușcă, n-a fost mai liniștită. În niciuna dintre femeile, cu care a încercat să-și facă un cuib, un adăpost contra intemperiilor sociale și politice, n-a regăsit-o pe „frumoasa lui din Deltă în lotca de pescar”, cum o va numi pe Tatiana în poezia „Cântec de olar”, scrisă în 1970, adică atunci când încă nu știa nimic despre soarta ei. Până la regăsirea lor, din nefericire, doar epistolară, vor mai trece doi ani (1972). „Gurile rele” susțin că Lidia Mișcenco, una din soțiile lui Meniuc, alături de care scriitorul a conviețuit 23 de ani, a făcut parte din desantul femeilor sovietice, pregătite de către serviciile secrete imperiale în orașele Kostroma, Minsk și Dumnezeu știe încă pe unde și trimise în teritoriile ocupate de U.R.S.S. după încheierea războiului, pentru a fi „tovarășe de viață” ale intelectualilor indezirabili, ale „dușmanilor latenți”, suspectați de lipsă de loialitate față de puterea sovietică. O fi fost așa sau nu, e greu de spus, dar în una din răbufnirile nervoase, din accesele de sinceritate ale lui Meniuc, pe care și le permitea doar în corespondența cu cei mai devotați și mai vechi prieteni, printre care a fost și Nicolae Romanenco, el afirmă: Aș vrea să văd Moscova, marea, munții. Dar mă ține pe loc casa. Și în timpul când era în viață Lida, mă ținea pe loc casa. Am fost mereu paznicul ei, o jertfă, am păzit-o ca un câine, iar Lida pleca unde vroia. [...] Femeia aceasta mi-a otrăvit ultimii ani. Oare e normal că marile mele energii creatoare s-au dus de râpă în casa asta de pe Ufimskaia, în care am vârât atâția bani și atâția nervi spre a servi unei familii de venetici, străini sufletului meu în toate sensurile?” (Fragment din scrisoarea adresată lui Nicolae Romanenco pe 10 iulie 1984).

Notă: Fragment din cartea „Ilustre personalități române în destinul Basarabiei”, în curs de apariție la Chișinău, Editura Serebia.