G. Sorescu - coperta - Viata ca iluzieDiscrete nostalgii pentru vechile structuri epice, pe-alocuri sporadice! Comportamentele vieţii se schimbă şi, odată cu ele, şi modul de percepere şi transfigurare la nivel ficţional. În actul creaţiei, apar noi forme de limbaj, marcate încă de poetici normative sau, în accepţiune modernă, debarasate de ele. Cert este însă faptul că întânim puţini prozatori novatori în plăsmuirile lor epice. Romanul, privit ca ,,metaforă a vieţii'', rămâne însă o ispită pentru cei stăpâniţide un daimon socratic, şi nu numai în accepţia lui! Nicolae Bălaşa, doctor în Filosofie, face parte din puţinii romancieri, detaşaţi, ficţional şi conceptual, de canoanele epicii tradiţionale, unele crepusculare. În prezentarea unor teme, extrase din păienjenişul vieţii cotidiene, el se dovedeşte un subtil narator: intrigă, reflecţie filosofică, tipologie, logos încărcat de sensuri ce solicită prudenţă şi cumpăniri în zonele fiecărei meditaţii. Nu este un debutant! A mai publicat: Blesteme, Editura „Spirit Românesc", 1995, Craiova, Pe apa Sâmbetei, Editura „Horion", 1998, Craiova, Organizarea şi funcţionarea mass-media în Oltenia, Editura „Spirit Românesc", 2000, Craiova, Comunicare şi Înţelegere, Editura Newest, Târgu-Jiu, 2005, Puntea frântă şi căderea spre niciunde, Editura Newest, Târgu-Jiu, 2007, Mătăniile Alexandrei, Editura Newest, Târgu-Jiu, 2008, Vămile apocalipsei, Editura Newest, Târgu-Jiu, 2009, Acvariul cu fâţe, Editura Newest, Târgu-Jiu, 2010, romane şi lucrări cu evocări şi deschideri în orizontul cunoaşterii. Actualul roman Viaţa ca iluzie şi clipa ca destin are o viziune mai largă, chiar dacă în restu filonlui epic stăruie obsesiv povestea unei iubiri. O viziune neoromantică eternă, indiferent de orientări şi destine. Ea există succesiv în culturi. Eroii - Nick, tânăr profesor de filosofie, Olesya, fostă studentă în Cernăuţi şi Kiev, româncă prin ascendenţă paternă, Yanina, colegă de studii din Odesa, cu filon slav, Igor, Gelu, Titu şi Nadin, întregesc personajul tipologic; provin din ţări şi zone geografice şi configurează mentalităţi diferite. Este de altfel şi intenţia autorului de a înmănunchea trăiri eterogene în derulări dincolo de doctrine şi conjuncturi istorice.

Montpellier şi Lyon, toposuri de întâlnire temporară şi întoarceri spre zonele de obârşie, cu itinerarii şi popasuri în câteva ţări cu vechi tradiţii de cultură. Popasuri în parcuri, hoteluri şi catedrale - Complexul Brîncuşi din Tg. Jiu etc., toate dovedesc o reală capacitate de cunoaştere şi cuprindere. Istoria se repetă pentru că autorul, ,,ab imiţio" (pp 2-3), schiţează imagini ale unor vechi civilizaţii. Deci, eroii noştri sunt, într-un fel, argonauţi moderni ai spiritului. Alte Colhide cu iluzii, alte destine!... Idila Nick - Olesya - odată cu plecarea din campusul universitar, din Montpellier - cu excursii în câteva zone din ţara noastră, evoluează într-un mariaj cu tonalităţi mistice şi cu recuperarea eroinei într-un spital din Tg. Mureş. (Este victimă a unui grup agresiv). Ne aflăm într-o zonă a tragicului intuit în momente de zbucuim şi căutări. Un complex tragic, tutelat imprevizibil de un mitic destin. Tragicii greci îl prezentau scenic în reprezentări nu lipsite de tâlc. Prozatorul excelează în arta portretului, conturat prin dialoguri vii, cu subtilităţi semantice şi încărcături afective. Olesya - spiritul feminin – inteligenţă, naivitate, puritate şi trăiri aparte, Nick, dimpotrivă - orizont, putere de deschidere, - oscilând între ispita erotică şi concept. Este obsedat de disjungeri - separă şi judecă fiecare trăire. Nu duplicitate în gest şi în logos, şi, dimpotrivă, o voluptate a trăirii sub semnul miticului eros. Idila pare să amintească scenarii din poezia ,,Floare – Albastră" a nemuritorului poet din Ipoteşti (Eminescu) – poetul care, încă din tinereţe, evocase, fascinând, spiritul şi meleagurile de basm ale Bucovinei!. Cuplul - Nick - Olesya constituie însă un model de intuire a vieţii într-o perioadă când pasiunile vârstei, înaripate, caută noi contururi cu posibile realizări în arii ideatice. Nicolae Bălaşa, prin certă vocaţie epică, rămâne un autentic prozator.