Ion Xenofontov - Razboiul din AfganistanIon Xenofontov „Războiul din Afganistan, 1979-1989" – În memoria participanţilor din Republica Moldova. Realitate istorică şi imaginar social. Iaşi, Editura Lumen, 2010, 544 pagini

La Muzeul Armatei Naţionale a avut loc o manifestaţie de mare amploare, supranumită metaforic „Lecţie de Bărbăţie", eveniment dedicat împlinirii a 22 de ani de la retragerea armatei sovietice din Afganistan. Printre invitaţi s-au aflat foşti participanţi la războiul nominalizat, ostaşi şi ofiţeri ai Armatei Naţionale a Republicii Moldova, istorici, jurmalişti şi oameni de bună credinţă. Pe post de moderator s-a aflat locotenent-colonelul, dr.Vitalie Ciobanu, întemeietorul şi şeful Muzeului Armatei Naţionale a Republicii Moldova. Fiind unul din cei mai buni specialişti în istoria războaielor mondiale dr. Vitalie Ciobanu a prezentat o sinteză retrospectivă a războiului sovieto-afgan după care au urmat intervenţiile invitaţilor prezenţi la manifestaţie. În cadrul aceluiaşi eveniment a fost prezentată şi cartea istoricului Ion Xenofontov, „Războiul din Afganistan 1979-1989", care a trezit un mare interes în rândul specialiştilor. Volumul, lucrare ştiinţifică de o certă valoare, a apărut la Centrul de Ştiinţe Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul Institutului Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun", cu câteva luni în urmă. Pe bună dreptate, cartea este înalt apreciat nu numai în lumea ştiinţifică din Republica Moldova şi România, dar şi în rândul militarilor-martorilor oculari şi participanţi la războiul sovieto-afgan din perioada anilor 1979-1989. Volumul „Războiul din Afganistan 1979-1989" umple un gol informaţional al perioadei menţionate (nouă ani şi şapte săptămâni), câştigându-şi dreptul de a fi aşezată pe rafturile fiecărei biblioteci universitare sau din domeniul ştiinţific.

Monografia reprezintă prima lucrare de specialitate interdisciplinară şi complexă despre participarea moldovenilor în războiul nominalizat. Volumul istoricului Ion Xenofontov este dedicat memoriei participanţilor la războiul din Republica Moldova şi îl are ca redactor ştiinţific pe colonelul în rezervă, dr.Constantin Manolache (Instituţia Publică „Enciclopedia Moldovei"). Lucrarea conţine un bogat material ilustrativ, bibliografic, statistic, documentar, care întregeşte şi completează benefic tema abordată. Structura monografiei este excelent gândită şi conţine, printre altele următoarele capitole: „Contextul general al războiului din Afganistan, „Pregătirea combatanţilor din RSSM pentru războiul din Afganistan", „Războiul sovieto-afgan, istorie trăită şi istorie narată", „Impactul războiului din Afganistan asupra vieţii participanţilor din Republica Moldova", „Concluzii", „Bibliografie", „Abrevieri generale" şi „Anexe".

Lucrarea, o încercare temerară de abordare a unui subiect estompat, poate fi încadrată în dimensiunea istorico-hermeneutică, semnificativă în special pentru istoria contemporană. Autorul se remarcă prin relatarea unor aspecte inedite ale discursului istoric referitor la tema tratată - participarea militarilor din Republica Moldova la cel mai îndelungat război din istoria Uniunii Sovietice. Fiecare apariţie de carte bună este un succes atât ştiinţific cât şi cultural, având rolul deschiderii de noi orizonturi în cunoaşterea adevărului istoric. Cartea istoricului Ion Xenofontov „Războiul din Afganistan (1979-1989)", adresată în primul rând specialiştilor, cercetătorilor stiinţifici, cadrelor universitare, doctoranzilor, studenţilor şi tuturor celor preocupaţi de problemele istorice, corespunde calificativului de lucrare de cercetare istorică reuşită, necesară şi deosebit de importantă pentru cei ce studiază evenimentele istorice.

Xenofontov IonIon Xenofontov
- Licenţiat în istorie contemporană, 1999 - Facultatea de Istorie - Universitatea de Stat din Moldova - Chişinău;
- Absolvent al Universităţii Babeş-Bolyai – Cluj-Napoca, România - Diplomă de doctor în istorie - 2006;
- Facultatea de Istorie şi Filosofie - Diplomă de studii aprofundate de Istorie Orală-Istoria Mentalităţilor (1999–2000)
- Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai – Cluj-Napoca, România
- Consultant în Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică din cadrul Academiei de Științe a Moldovei consilier de stat;
- Secretar ştiinţific la Institutul de Studii Enciclopedice
- Cercetător științific superior (cumul) ]n cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun" (din 2010).

Activitate ştiinţifică - colaborări
- Republica Moldova. Ediţie enciclopedică, Chişinău, Instituția Publică „Enciclopedia Moldovei" ,,Tipografia Centrală'', 2009
- Membru al Colegiului de redacție - Revista militară. Studii de securitate și apărare. Publicație științifică a Academia Militară a Forțelor Militare „Alexandru cel Bun" (Chișinău, Republica Moldova)
- Cohorta. Revista de istorie militară
- Romanian Journal for Multidimensional Education (Iași, România)
- Postmodern Opening (Iași, România)
- Colaborator la publicaţii ştiinţifice, participări la conferinţe și simpozioane naţionale şi internaţionale.

Distincţii
1998 - Medalia Student Eminent;
2006 – Susţine teza de doctorat, obţinând calificativul „Cum Laude";
2009 - Medalia „Meritul Civic";
2010 - Laureat al concursului național de susținere a științei „Tânarul savant al anului
2010";
2010 - Diploma de Onoare a Academiei Militare a Forțelor Militare „Alexandru cel Bun"