Lucrarea „Legionarism versus comunism” (2019) contiună lucrarea publicată în 2010 ,  „Feţele monedei - Mişcarea Legionară între 1941-1948” (Colecția Istorie - Monografii, București, Editura Tritonic, 2010), unde, în structura cărții există un capitol intitulat „Raporturile dintre Mişcarea Legionară şi Partidul Comunist Român în perioada 1941-1948, - care analizează caracteristicile comune, dar şi specifice ale cestor mişcări de tip totalitar.

Aspectele prezentate atunci sunt dezvoltate în prezenta lucrare și argumentate prin documentele dinn anexă, unde sunt prezentate următoarele aspecte:
- infiltrări ale P.C.R (şi N.K.V.D. - n.r. în Mişcarea Legionară, recuperarea elementelor comuniste infiltrate în Mişcarea Legionară şi încercările de atragere a legionarilor în P.C.R;
- infiltrări ale legionarilor în P.C.R. după data de 23 August 1944, reorientarea unor elemente legionare spre P.C.R. în perioada anilor 1944-1945 a asaltului comuniştilor la putere, aşa-zisul pact dintre legionari şi comunişti precum şi primirea legionarilor în P.C.R.
- măsuri represive declanşate de autorităţile comuniste dirijate de la Moscova împotriva legionarilor după data de 6 martie 1945;
- represiunea Mişcării Legionare, formal desfiinţată prin Decretul-Lege nr. 314 din 14 februarie 1941 şi inclusă de autorităţi, după data de 23 August 1944, în categoria organizaţiilor prohitleriste de tip fascist, deşi la procesul de la Nürnberg ea nu a fost inclusă în această categorie.

În concluzii autorul arată fenomenul politic complex reprezentat de Mişcarea Legionară și tendințele de a exagera, minimaliza sau falsifica documentele și istoria privind Mişcarea Legionară.

Se evidenţiază concurența și lupta acerbă dintre Mişcarea Legionară și Patidul Comunist - un concurent însemnat în lupta pentru acapararea puterii, mai ales că din 1936 - existeța Corpului Muncitoresc Legionar (C.M.L.) , a fost structura/nucleul spre care P.C.R. și-a concentrat majoritatea acțiunilor pentru al transfoorma într-o masa de manevră și o forță de şoc în lupta pentru putere .   

Agenții comuniști infiltrați provocatori/de influență, care primeau instrucțiuni de la Moscova au acționat cu scopul de a compromite, neutraliza și acționa impotriva Mişcării Legionare, dar și pentru a atrage - mai ales după 23 august 1944 - membrii Mişcării Legionare spre P.C.R. Seria documentelor inedite din arhivele româneşti, prezentate în anexa lucrării, conferă lucrării, credem noi, un plus de valoare documentară.