În noiembrie 2003, la două săptămâni după ce Adrian Năstase a obținut, în urma unui referendum, desfășurat pe durata a două zile, și modificările de interes personal ale Constituției României, când nimic nu mai părea a-i sta în cale pentru a se alege președinte al României, guvernarea sa a fost drastic sancționată de motivele demisiei directorului Serviciului Independent pentru Protecție și Anticorupție, structură departamentală de informații și contrainformații a Ministerului Justiției, demisie pe care generalul Marian V. Ureche o motivează ministrului Justiției în termenii:
„-  Decizia de înlocuire (fără acoperire) a Ministrului Justiţiei din funcţie este luată din vara acestui an;
- Cunoscute grupuri de interese acţioneaza, tot mai agresiv, în direcţia compromiterii şi denigrării Dumneavoastră pentru a putea prelua controlul direct al M.J., P.N.A., şi S.I.P.A. cointeresând în acest scop anumiţi oameni de presă;
- Factorul politic este dacă nu complice, atunci, cel putin indiferent la această desfăşurare de forţe;
-  Lupta cu corupţia (asa cum subliniam în raportul de bilanţul pe 2002) este transferată, în mod interesat, în domeniul presei pentru a deveni o problemă de imagine în care singurul arbitru şi actor real să fie presa; fiind vânaţi în mod sistematic şi fără vreun suport real nu corupţii, ci cei ce îndrăznesc să lupte cu corupţia;
-  Însăşi criticile U.E. pe probleme de coruptie sunt desconsiderate;
- De doi ani cererile noastre legate de protecţie a magistratilor şi de extindere a schemei rămân fără răspuns;
Înţeleg că:
- Este cazul să-mi depun prezenta demisie din funcţie;
- Prin cele subliniate mai sus procesul de mafiotizare a instituţiilor statului, devine realitate cu toate efectele dramatice care vor urma în planul Justiţiei şi al siguranţei cetăţeanului”.

După un deceniu și jumătate, în luna mai 2018, în plin scandal al arhivei Serviciului Independent pentru Protecție și Anticorupție (S.I.P.A), motivele anterior menționate au devenit publice, ca urmare a luării de poziție a unor foști subordonați ai generalului Marian Ureche[1]. Fostul director al S.I.P.A. a considerat că are obligația de a nu-și exprima punctele de vedere, deoarece   era blocat într-un proces, în care deși s-a constatat că nu are calitatea e parte, motivarea deciziei i-a fost întârziată, pentru a-l ține sub presiune, mai mulți ani.  Odată ce motivul abținerii s-a stins, generalul Marian Ureche  și-a onorat îndatorirea civică de a-și aduce și partea sa de adevăr, pentru ca lumina acestuia să împrăștie din ceața dezinformărilor și a diversiunilor menite a discredita și compromite până și ideea de justiție, oferind tuturor celor interesați o carte temerară, în două volume „Serviciul de informaţii al Justiţiei dezvăluit din interior. Corupția la nivel înalt: masa de manevră a Rusiei și Ungariei”[2].

Prefața cărții, sugestiv titrată „La judecata de apoi a istorie”, semnată de Miron Manega,  sintetizează corect și cît se poate de plastic realitatea dramatică în care se află astăzi România, preizându-ni-se că  acribia analistului de informații nu numai secrete, dar și periculoase, dacă avem în vedere asigurarea pe care editorul și-a luat-o, precizând că: „Această carte a fost scrisă de autor în calitatea sa privată, iar conținutul textelor nu reflectă opiniile vreunei instituții sau organizații”, relevă aproape complet contextul, cauzele și factorii dezintegrării statului român proces aflat acum în plină desfășurare[3].  

În Partea I-a a primului volum, autorul reconstitue contextul evenimentelor care au precedat evoluțiile distructive ale identității social-politice și economice,  nu atît a unei orânduiri  istorice, cât mai cu seamă a unui popor, a neamului românesc în esența fibrei sale, pentru a-l disloca geografic și a-i putea lua pământul de sub picioare și apa din izvoare. Evenimentele din decembrie 1989, ca și cele postbelice au ca numitor comun strategia geopoliticii Rusiei, puterea imperială care a marchează neîntrerupt istoria stalității românești de peste șase secole, uzitând de toate mijloacele unui arsenal secret inepuizabil, atăta vreme cât „ nu există atâta pădure în Siberia, cîte cozi de topor în România”, după cum se exprima un general rus.

Autorul convinge cititorul de forța invizibilă a Moscovei, recurgând la o colecție bine întocmită a succeselor pe plan mondial ale serviciilor secrete ruse din vremuri mai îndepărtate și până în zilele noastre.

„Câte ceva despre culisele disidenței și despre prietenul meu Mihai Botez”[4] și anexele 1-7 ale volumului I[5] se referă la  relația specială a autorului cu binecunoscutul disident Mihai Botez, un personaj relevant, cu un rol important în contextul preparativelor sovieto-americane pentru încheierea Războiului Rece și configurarea unei noi ordini mondiale. Referințele asupra acestei relații  ilustrează complexitatea personalității și dimensiunile civico-etice ale profesionistului lumii informațiilor secrete, care a fost și a rămas generalul Marian Ureche. Relația sa aparte cu Mihai Botez, supervizată de generalul Iulian N. Vlad i-a adus  acuzații de trădare, mai exact chiar din partea unor trădători cu pedigree.

Înțelegerile sovieto- americane de la finele secolului trecut, aduse în atenție, par a fi operante și în ceea ce privește azi generarea și controlarea fenomenului corupției, ca armă neconvențională, fiindcă așa cum, cu drept temei, se subliniază în prefață de Miron Manega: „Nenorocirea care s-a abătut peste România nu este diar efectul „ciumei de la răsărit”, care a  lucrat genial, prin ntermediu Ungariei, pentru dezibtegrarea în curs a României, ci și a « holerei de la apus », care a făcut și face același lucru, prin metode complementare”[6].   

În partea a II-a a primului volum, „Sub zodia Justiției”,  în economia a trei capitole, autorul prezintă rațiunile sociale ale misiunilor Serviciului de Informații și Protecție Anticorupție al Ministerului Justiției. Pentru România, fiind bine cunoscute năravurile și slăbiciunile noii clase politice, după cum  ne va convige argumentele oferite[7] în vol. al II-lea, cap. XII, „Rusia și spațiul românesc-obiectiv și mijloc de subminare a Uniunii Europene”[8],  adversarii noștrii dintotdeauna au activat arma corupției, combinată cu agresiunile informaționale. „Invadarea, după anul 1991, a  Occidentului de către serviciile secrete rusești”[9] s-a realizat prin România, parte a cohortei asasinilor economici găsindu-și de treabă și aici[10]. Aliat constant al Moscovei, „Ungaria, piesă de bază a spionajului rusesc”[11] concură pe multiple planuri la implementarea „Corupției la nivel înalt, a statului în stat, ca masă de manevră a Rusiei și Ungariei”.

Poate părea paradoxal de unde o asemnea paletă de informații în gestiunea S.I.P.A.? Din lumea interlopă ajunsă după gratii ! Rezervorul nesecat de informații al S.I.P.A., mai bine spus abilitatea exploarării resurselor informaționale ale lumii interlope aflate în penitenciare, a atras mari rivalități, dușmănii și acțiuni de răzbunare. O campanie de discreditare a directorului SIPA a fost finanțată cu câteva zeci de mii de dolari. Condotierii de presă au pus tunurile calomniei pe generalul Marian Ureche, neezitând să-i pună în sarcină până și un asasinat comis într-o toaletă din Chicago, iar pentru credibilizarea minciunii s-a folosit B.B.C.-ul[12].    

Operatorii anti-S.I.P.A. au fost prim miniștri, miniștri, parlamentari, ambasadori străini, înalți magistrați, moguli mass-media, mercenari ai presei, oligarhi amenințați de vendetele adversarilor înfundați în pușcării, cu toți în scenariul și regia unei mult mai ample operațiuni  de anihilare a capacităților de reacție ale sistemului de informații al securității naționale. Motiv pentru care, la momentul desființării ilegale a S.I.P.A., de către abuziva Monica-Luisa Macovei, cu flagranta violare a dispozițiilor Legii siguranței naționale, deși „[…] frontul luptei anticoruptie a fost grav fisurat, lucru extrem de îngrijorător, nimeni nu a reacționat: nici prețedintele, nici C.S.A.T.-ul, nici S.R.I.-ul”[13] - și nici alt membru al Comunității Naționale de Informații - completăm noi.

Am început cronica la carte cu o referire la ex-premierul Adrian Năstase și vom închide cercul cu mențiunea că Anexa 9[14] este o sinteză a unei ample investigări informative privind relații și implicări oneroase dubioase ale ex-premierului, în legătură cu care ni se precizează că provine din bazele de date ale unei structuri informative private, aparținând unui lider de vârf al lumii interlope. Mai mult, după toate aparențele, sinteza respectivă a fost destinată uzului unui serviciu de informații străin. Când ex-premierul a fost informat cât de  consistentă este prezența sa în comentariile interlopilor din pușcării și cât de periculoase sunt conexiunile trasnaționale ale acestora, a considerat că generalul Marian Ureche, cu care avusese cândva o relație foarte apropiată, a obosit din cauza excesului de zel și ar fi cazul să se odihnească. Acela a fost momentul în care generalul a atras semnalul de alarmă că mafiotizarea statului este opera clasei politice, instrumentată guvernamental.

Tentațiie de a continua seria marginaliilor la această binevenită apariție editorială sunt foarte mari, dar rostul nostru este doar de da un semnal pentru cititorii dornici să afle mai multe despre ce se mai ascunde prin labirintul lumii informațiilor secrete.

-------------------------------
[1] Foşti şi actuali ofiţeri din S.I.P.A., „Secretele desființării SIPA” (I-III) Cotidianul.ro, 24-28 mai 2017:
[2] Marian Ureche, Serviciul de informaţii al Justiţiei dezvăluit din interior. Corupția la nivel înalt: masa de manevră a Rusiei și Ungariei, București Editura MARA Book & Publishing, 2019.
[3] Ibidem, op.cit., text prezentare coperta IV.
[4] op.cit. pag. 53-62
[5] op.cit. pag.  216-254.
[6] op.cit.  12.
[7] op.cit.
[8] op.cit. op.cit.  pag. 244-296.
[9] op.cit.  pag. 255-259.
[10] Oligarhi ruși în spațiul românesc, op.cit. pag. 259-265.
[11] op.cit.  pag. 265-296.
[13] op.cit. pag. 302.
[14] op.cit. vol.II pag. 306-311.