conferia - Mihai StanIstoricul şi criticul literar Mihai Stan revine în actualitate prin apariţia volumului CONFRERIA, publicat la Editura Bibliotheca, Târgovişte. Constituindu-se într-un important document referitor la personalităţile care îl alcătuiesc, menit să ofere o documentaţie necesară unei viitoare istorii a literaturii dâmboviţene, volumul reuneşte cronici şi interviuri cu scriitori deja consacraţi în literatura română, o selecţie de literaţi din rîndul membrilor Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, „o entitate culturală extrem de activă", grupată în jurul revistei „Litere". Coloana volumului este susţinută de vertebre celebre, treizeci şi cinci de personalităţi polivalente din domeniul prozei, criticii literare, literaturii, poeziei, de fapt o întîlnire de grad înalt cu spirite de excepţie ale epocii culturale pe care o trăim. Amintim pe: Mircea Horia Simionescu, Mihai Cimpoi, George Coandă, Victor Petrescu, Tudor Cristea, Corin Bianu, Barbu Cioculescu, George Anca, Henri Zalis, Nicolae Dabija, Ianoş Ţurcanu, Iulian Filip, Nicolae Neagu, Grigore Grigore, Daniela Olguţa Iordache, Mihai Gabriel Popescu şi alţii. Înainte de a fi o carte de literatură, CONFRERIA, lucrarea distinsului istoric şi critic literar Mihai Stan, este o mică istorie a culturii dâmboviţene, cuprinzînd informaţii de larg interes cultural, precum şi mărturii de credinţă literară referitoare la epoca şi atmosfera aferentă dialogurilor, la modul cum este percepută literatura acestui timp, la viaţa şi opera unor scriitori de reală valoare.

Mihai Stan - Istoric şi critic literar, prozator, ziarist, editor

Născut la 9.VII.1943, Bucureşti. Urmează ciclul primar, gimnazial şi liceal la „Vladimir Streinu" din Găeşti (1960). Din cauza unor restricţii de ordin politic se înscrie doar la Şcoala Tehnică de Petrol şi Gaze din Ploieşti, pe care nu o termină. Absolvent al Facultăţii de Filologie a Institutului Pedagogic din Piteşti (1966). Este muncitor la depozitul de carte al librăriei din Găeşti. Profesor de limba şi literatura română la Institutul Special de Reeducare a Minorilor din Găeşti (1966-1977). Apoi profesor la Picior de Munte şi la Şcoala „Coresi" din Târgovişte (1989-2000). Conduce cercul metodic al profesorilor de limba şi literatura română din Târgovişte (1991-2000). Debut publicistic cu articole privind psihologia delicventului minor, apărute în „Reeducarea minorilor", buletinul intern al institutelor de profil, ce apărea ca supliment al revistei „În slujba patriei". Colaborează la „Dâmboviţa", „Graiul Dâmboviţei", „Jurnal de Dâmbo¬viţa", „Litere", „Jurnal de Bucureşti", „Curier", „Literatorul", „Eroica" cu articole şi studii de specialitate. Înfiinţează revista „Coresi" a elevilor şcolii. În perioada 1995-1996, mode-rează la Radio D Târgovişte o emisiune săptămânală de cultură ce avea ca rubrici permanente: „Capcanele limbii române"; „Cărţi pentru week-end". Fondează editura „Biblio¬theca" din Târgovişte (1997), al cărei director-proprietar este. Redactor-şef al revistei „Limbă şi literatura română" a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmbo¬viţa (1998). Redactor-şef, fondator al revistei lunare de cultură „Litere", ce apare la Editura Bibliotheca, prin efortul financiar parţial şi logistic al acesteia (din 2000). Secretar al Academiei Internaţio¬nale „Mihai Eminescu" din Bucureşti (româno-indiană) înfiinţată în 1987 şi vicepre¬şedinte al Asociaţiei Culturale Româno-Indiene (2004). Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (1999). Distins cu medalia „Meritul cultural" clasa I (2004). Debut editorial cu „Admiterea în liceu" (1993).

Cărţi publicate

- CLONE (roman), Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2003;
- PARADIS (roman). Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii Române, 2004.
- DESTIN ÎNTR-UN TIMP DOGMATIC - Ion Gavrilă în dialog cu Mihai Stan,
Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2005;
- LECTURI EMPATICE, Bucureşti, Editura AIME, 2006;
- RĂTĂCIRILE UNUI CALIGRAF- Mircea Horia Simionescu în diloag cu Mihai
Stan, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2006:
- IEŞIREA DIN PARADIS (roman), Bucureşti, Editura Muzeul Literaturii române,
2007;
- CONFRERIA - convorbiri şi confesiuni, Editura Bibliotheca, 2009

Autor sau coordonator al lucrărilor: „1897-1997 Centenar. Primăria oraşului Târgovişte" (1997), „Îndrumar pentru examenul de capacitate şi de admitere. Literatură I-II" (1998), „Scriitori dâmboviţeni: bibliografie şcolară. Vol. I Clasicii" (1998). Îngrijeşte volumul „Crai Negru" al poetului Ion Vrăbiescu, apărut postum. Coautor al volumului „Mihai Viteazul în memoria urmaşilor" (2001). Îngrijeşte, împreună cu Iulian Filip, antologia „Poezia acasă: poeţi contemporani din Basarabia" (2003).
Premiul pentru proză (romanul „Paradis") al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni (2005).

Colaborări

1897-1997. Centenar. Primăria oraşului Târgovişte. (cu Constan¬tin Condrea, Dobrin Pârvan, Lucian Grigorescu). Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1997; Îndrumar pentru examenul de capaci¬tate. Sintaxa frazei. (cu Elena Stan). Târgo¬vişte, Editura Bibliotheca, 1996; Ediţia: a II-a (1997), a III-a (1998); Îndrumar pentru examenul de capacitate şi de admitere. Lite¬ra¬tură. (cu Elena Stan). Vol. I-II, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1998; Scriitori dâmboviţeni: bibliografie şcolară. Vol. I: Clasicii (cu Lucian Grigorescu, Steliana Păun). Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1998; Sintaxa frazei: (Gramatică - clasa a VIII-a): Îndrumar pentru examenul de capacitate. (cu Elena Stan). Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1999; Limba şi literatura română: examenul de capacitate şi de admitere în liceu 2000. (cu Anişoara Burlea şi Elena Stan). Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2000; Mihai Viteazul în memoria urmaşilor (cu Victor Petrescu). Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2001.

Referinţe

Petrescu, Victor; Paraschiva, Serghie. Dicţionar de literatură al judeţului Dâmboviţa 1508-1998, Târgovişte, Editura Bibliotheca, 1999, p. 205-206; Popescu, Mihai Gabriel. Memoria dascălilor noştri, IV. Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2000, p. 112-113; Neagu, Marin. Istoria literaturii române în date. Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2001, p. 220-227; Popescu, Mihai Gabriel. Memoria dascălilor noştri, V. Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2003, p. 80. Vişan, Ioan. Eveniment cultural, Realitatea dâmboviţeană, 9 sept. 1997, p. 6; Coandă George. O monografie binevenită. Dâmboviţa, 10 sept. 1997, p.3; „1897-1997. Centenar Primăria Târgovişte. Graiul Dâmboviţei, nr. 35, 1997, p.20; Vlad, Mihail I. Îndrumător pentru examene. Jurnal de Dâmboviţa, 2 feb. 1998, p. 5; Vlad, Mihail I. Bibliografie şcolară. Scriitori dâmboviţeni, Dâmboviţa, 2 mart. 1998, p.3; Manuchevici, Monica. Faţă în faţă cu profesorul Mihai Stan [interviu]. Realitatea dâmboviţeană, 26 mai 1998, p. 12; Pildner, Jozsef. Editura Bibliotheca, the fist [interviu]. Legea lui Ţepeş, 21 nov. - 4 dec. 2002, p. 10-14; Vasilescu, Emil. Mihai Viteazul şi posteritatea. Biblioteca, nr. 8-9, 2001, p. 277; Cristea, Tudor. Parodic şi parabolă, Litere, nr. 9(42), sept. 2003, p.8-9; Craia, Sultana. Un roman postmodern, Universul cărţii, nr. 10, oct. 2003, p. 11; Prisăcaru, Vlad. Poeţi basarabeni acasă... la Târgovişte. Chişinău, BiblioPolis, nr. 4, 2004; Emil, Vasilescu. Despre ieroglife contemporane, Biblioteca, nr. 1, 2004, p. 23-24; Cristea, Tudor. Antologie şi solidaritate, Litere, nr. 2(47), feb. 2004, p. 8-10; Poduri lucrătoare spre integrarea noastră cu noi. Capitala, 24 febr. 2004, p. 8; Coandă, George. Un romancier sui-generis: Mihai Stan, Jurnal de Dâmboviţa, 12 mart. 2004, p. 6; Popescu, Florentin. Poezie de peste Prut, Ecart, 4 mar. 2004, p. 7; Popescu, Florentin. Poezia de peste Prut, Saeculum, nr. 9, apr. 2004, p. 50; Cioculescu, Barbu. În casa poeziei, Litere, nr. 4-5,(49-50), apr.-mai 2004, p. 12-13; Cioculescu, Barbu. Tot despre poezia acasă, Litere, nr. 6(51), iun. 2004, p. 12-13; Zalis, Henri. Întâlnire cu un coregraf al anticipaţiei. Contemporanul. Ideea europeană, nr. 11(632), nov. 2004; Petrescu, Victor. Scriitori găeşteni contemporani. Gazeta Găeştilor, nr. 1(2), oct. 2004, p. 22-23.