N.Iorga - Oameni cari au fost„N. Iorga, Ediţie critică, note şi comentarii”
 
Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu. Studiu introductiv de Valeriu Râpeanu
Oameni cari au fost. Volumele III-IV
 
Greu va putea fi uitat un mare cărturar ca Nicolae Iorga şi neînţeleasă pentru mulţi va fi această personalitate unică. Mărturisesc că, încă fiind copil, în pragul adolescenţei, eram „susţinător” al Primului Ministru Iorga şi n-am vrut seara să mă culc înainte de a mi se promite că voi găsi dimineaţa ediţia specială în care trebuia comunicată naţiunii soarta guvernului. Dimineaţa citind la trezire vestea căderii de la putere a cărturarului am izbucnit în lacrimi! Era în 1932!
 
N-am avut norocul de a fi studentul lui Iorga, nu l-am văzut şi auzit personal decât o singură dată cuvântând la Sala Dalles, dar îi citeam cărţile şi mai ales îi ascultam la radio cu galenă „sfaturile pe întuneric“. În multe privinţe l-am considerat un model, un exemplu de admirat, dar a cărui imitare era imposibilă, date fiind rarele şi unicele sale însuşiri. Oricum, el nu trebuie uitat şi mai ales de tinerii unei alte perioade şi unei alte lumi. Au ce învăţa de la Iorga!
 
Valeriu Râpeanu a consacrat mult din timpul său și creaţiei sale personalităţii lui Nicolae Iorga şi celei a lui Gheorghe Brătianu. Ca om de cultură şi ca editor a ajutat la conservarea operei acestora şi la cunoaşterea lor şi acest lucru l-a făcut şi în vremuri de încercare şi de cumpănă. Are în această privinţă un foarte mare merit cultural, dar în primul rând naţional şi patriotic.
 
Avem acum în faţă trei masive volume, realizate cu sprijinul material al domnului George Constantin Păunescu. Este vorba de Oameni cari au fost, lucrare care a cuprins în patru volume aproape 700 de portrete scrise de Iorga, într-o frumoasă şi mai ales muncită ediţie critică, în trei masive volume, în care n-avem de-a face numai cu o versiune îmbunătăţită a ediţiei iniţiale, prin corecturi şi întregiri şi mai ales prin competente comentarii, ci şi de adăugirea, în cel de-al treilea volum al lucrării iniţiale a marelui savant, a unei serii întregi de portrete care i s-au mai datorat.
 
Întocmite cu dragoste şi acribie de competentul Valeriu Râpeanu şi de soţia sa, doamna Sanda Râpeanu, aceste trei volume vin să înlocuiască ediţia lui Iorga, completând-o în modul cel mai fericit. Soţii Râpeanu au făcut un mare serviciu istoriografiei noastre, dar totodată nădăjduim că aceste volume vor ajunge în mâna noilor generaţii pentru a le aduce în memorie sutele de personalităţi, evocate cu atâta înţelegere de Iorga şi a le face să cunoască dimensiunile personalităţii dispărute tragic dintre noi în toamna anului 1940, dar care continuă a fi prezent prin uriaşa sa operă.
 
Nu putem decât să mulţumim sârguinciosului şi inegalabilului editor şi slujitor al culturii noastr, Valeriu Râpeanu şi competentei sale soţii.[1]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------