Album, cpt. Luiza Lazar Rotaru Eroii nu ne cer nimic, dar faptele lor ne obligă

Ei ne amintesc de vremurile prin care Ţara şi Poporul au trecut, de testamentul nescris prin care ne îndeamnă să păstrăm neştirbită Glia pentru care s-au jertfit. „Eroismul este arta de a sluji neamul prin sacrificarea ta”, spunea Nicolae Iorga, iar „eroul este întruchiparea a tot ce este mai bun în om: lupta pentru măreţia şi fericirea patriei şi poporului” afirma L.N.Tolstoi.

Eroismul înseamnă bărbăţie, bravură, curaj, neînfricare, vitejie, toate la un loc, cu condiţia manifestării sub semnul Onoarei. În accepţiunea largă a termenului, la români, ca şi la alte popoare, Eroul este, în general, ostaşul căzut în luptă în cursul unui război, cel care-şi jertfeşte viaţa pentru îndeplinirea misiunii încredinţate, dar calitatea de erou se dobândeşte nu neapărat prin jertfa de sine, ci, în primul rând, prin îndeplinirea în mod exemplar a misiunii de luptă ce i s-a încredinţat.

Imagini ale monumentelor, ale operelor comemorative cuprinse în albumul Onoare, Jertfă, Credinţă!”, Oradea, Editura TipoMC, 2013 - creaţie a cpt. Luiza Lazăr - sunt închinate eroismului jandarmilor români şi vin să întregească imaginea simbolică, pe care aceşti slujitori ai ordinii publice au creat-o şi menţinut-o mereu vie de-a lungul istoriei Armei, în momentele tragice ale unor confruntări directe cu inamicul pe câmpurile de luptă sau în condiţii de pace, în efortul permanent pentru îndeplinirea misiunilor specifice.

În paginile albumului este subliniat respectul faţă de simbolurile statului şi ale armei, care, la jandarmi, capătă accente deosebite. Simbolurile care se regăsesc pe accesoriile uniformelor reprezintă cea mai convingătoare dovadă a faptului că purtătorul acestora este apărător al intereselor statului şi poporului român. Pot fi vizualizate o serie largă de manifestări reprezentative: celebrări ale marilor personalităţi, evenimente istorice ale poporului român, ale Armatei şi Jandarmeriei Române, vizite la muzee şi case memoriale, filme documentare, spectacole, lansări de carte, vernisaje, dezveliri de monumente sau plăci comemorative şi alte acţiuni omagiale. Autoarea ne reaminteşte modul în care, cu prilejul unor manifestări festive: Ziua Naţională a României, Ziua Independenţei de Stat a României, Ziua Jandarmeriei Române ori alte evenimente importante din viaţa românilor, sunt organizate ceremonii militare - de regulă în spaţii publice -, în prezenţa reprezentanţilor autorităţilor publice. Sunt prilejuri când se evidenţiază spiritul de eroism şi sacrificiu al jandarmilor, se omagiază jandarmii-eroi, ceremoniile având menirea să revigoreze camaraderia, coeziunea fiecărei unităţi şi subunităţi. Sunt prilejuri când Jandarmeria îşi dovedeaşte hotărârea de a apăra integritatea teritorială, unitatea naţională, democraţia constituţională şi statul de drept.

Jandarmeria Română a adoptat ca patronii protectori spirituali personalităţilor istorice sau militare, personajelor legendare sau biblice cu semnificaţie simbolică, ale căror trăsături pozitive, fapte, atitudini, se asociază cu specificul, tradiţiile, activitatea ori aspiraţiile structurilor militare ale acesteia. De ziua patronilor spirituali ai armei - Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil - nu sunt uitate manifestări precum: reviste de front, ceremonii religioase, adunări festive, întreceri sportive, spectacole evocatoare, vizite la instituţii de cultură, cu participarea cadrelor şi a familiilor acestora, autorităţilor locale, veteranilor de război, precum şi cu publicul larg. Albumul cuprinde capitole cu titluri sugestive: „Muzeul Jandarmeriei Române, „Monumente, însemne ale recunoştinţei eterne, „Lăcaşe de rugăciune ale jandarmilor, „Jandarmii îşi cinstesc voievozii şi domnitorii”. Un album care lipsea.