Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

MarteaGalina art-emis2Luând în consideraţie cuvintele lui Tudor Arghezi „Fiind foarte român, Eminescu este universal", aş spune, că „universalitatea eminesciană şi universalitatea operei lui Eminescu este o realitate vie, plină de valori, ce are la bază spiritul românesc original". Universalitatea eminesciană, fiind cu rădăcini româneşti, este lumea cuprinsului prin care poetul a reuşit să descrie cu multă pasiune şi inteligenţă procesele afective, intelectuale, morale şi voliționale ale omului. Respectiv, prin forma universală a trăirilor spirituale, Eminescu atinge realitatea care desemnează tot ceea ce există...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Victor Suvorov - Spărgătorul de gheaţăVoctor Suvorov fost spion sovietic, în timpul războiului rece, a hotărât să rămână în Occident şi să dezvăluie adevăruri despre cine a declanşat Al Doilea Război Mondial? Această întrebare este subtitlul volumului „Spărgătorul de gheaţă", apărut în limba română la Editura Polirom în 2010, a stârnit un viu interes şi, din nou, comentarii prin ea însăşi. Adică cum, cine a declanşat al doilea război mondial, acum, la şaptezeci de ani după acel război, abominabil, acum, când şi copiii, cu un iPhone în mână, ştiu că Hitler, el singur, e unicul vinovat de acel război!? Cum necum, iată, vine un agent de...

Victor Suvorov - „Spărgătorul de gheaţă” - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Pavel Suian - Renaşterea RomanieiUn mult aşteptat „Manifest al Renaşterii Naţionale" ne este propus de ambasadorul Pavel Suian în volumul „Renaşterea României", recent apărul la Editura „Ecou Transilvan" din Cluj Napoca, în colecţia Sociologie, coordonată de prof. univ.dr. Traian Verdinaş. Manifestul „Ce-i de făcut pentru Renaşterea României" nu este o înşiruire de lozinci, nu este o formă a propagandei demagogice deşănţate, prestate de bandele de politruci, care, în mare neşimţire naţional-patriotică, ne-au furat şi pervertit suveranitatea, numai şi numai pentru propria chiverniseală. Manifestul „Ce-i de făcut pentru...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Radu Preda - Jurnal cu Petre ŢuţeaJurnal cu Petre Ţuţea (Bucureşti, Editura Lumea Credinţei, 2015).

„Ăsta-i voievod absolut, Vlad Ţepeş. Păi fără ăsta istoria românilor e o pajişte cu miei!". (Petre Ţuţea).

Radu Preda s-a născut la Galaţi, în anul 1972. După studii strălucite în cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă Bucureşti, continuă jurnalistica la Academia Evanghelică de Presă de la Frankfurt pe Main, iar la Heidelberg, Paris şi Roma studii doctorale. Devine conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai", Cluj-Napoca, apoi fondator şi director al Institutului Român de Studii...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Marian V. Ureche, Istoria serviciilor secrete românesti până la 1944Semnalăm un eveniment editorial cu valoare de unicat, apariția, la Editura „PACO", a primelor două volume, din seria de zece a unui proiect de mare cuprindere „Istoria serviciilor secrete românești până la 1944", autor Marian V. Ureche. Autorul care s-a încumetat la acest demers, deopotrivă ambițios, laborios, dificil și temerar este, ceea ce se poate afirma, puternic accentuat, un profesionist din elita lumii informațiilor secrete, format într-un contact direct și neîntrerupt, pe parcursul unui sfert de secol, cu realitățile mediilor academice, ale justiției și administrației României, de la...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Nicolae Rotaru-Spasiba RossiaÎntâmplări cumplite din ţară şi de-afară ne îndreaptă către ideea, de obicei insesizabilă de cei mulţi dintre noi, dar premeditată pentru unii, că ne îndreptăm spre o lume a spaimei de zi cu zi. Se înmulţesc şi teoreticienii care perorează despre "cultura fricii". Scurta şi precara euforie generală de la răscrucea secolelor şi mileniilor s-a spulberat într-o clipită la 11 septembrie 2001, iar după ce s-a proclamat pripit şi inabil mai întâi o cruciadă iar apoi un război mondial împotriva terorismului islamic, s-a văzut că nici războiul rece nu s-a prea terminat. Aşadar, nici în secolul 21 nu...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Lucian Boia, demintolog, art-emisÎn Anno Domini 2014 s-au împlinit o sută de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial. Cu această ocazie, s-a vorbit şi scris mult, despre începutul lui printr-un pretext si terminarea cu o altă împărţire a lumii, adevărata cauză a războiului. Am scris şi eu într-un volum, „Anotimpuri Istorice", editat de scriitorul Virgil Raţiu la „Aletheia" din Bistriţa, România. Neavând nici un calificativ de istorie, afară doar că o citesc de peste tot, am căutat să scriu cât mai documentat despre acest război cumplit, în care şi bunicii mei au fost combatanţi. Am răsfoit istorii, am citit articole de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Guillaume Duval - Made in GermanyTemerară uneori până la riscant şi pasibilă de înfocate controverse, încercarea de a face portretul colectiv al unui popor, mai nou numită imagologie, nu-i descurajează totuşi să recidiveze în acest tip de literatura pe urmaşii de azi ai lui Keyserling, „clasic" al genului prin celebra sa „Analiza spectrală a Europei". Iar dacă lui Keyserling multe i se „iartă" mulţumită fascinantei sale scriituri eseistice, autorul francez Guillaume Duval şi-a găsit o altă pavăză în fata previzibilelor critici, mai ales că şi-a ales ca obiect de studiu tradiţionalul vecin german: riguroasa analiză economică...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

2084Peste cincizeci de ani, mondializarea va aduce islamismul la putere - prezice scriitorul algerian Boualem Sansal, autorul cărţii „2084", vădit inspirată din celebrul roman al lui George Orwell "1984". Sansal apreciază că scriitorul britanic „a făcut o bună predicţie, mereu valabilă", întrucât „cele trei totalitarisme imaginate de el (Oceania, Eurasia şi Estasia) se contopesc astăzi într-un sistem totalitar pe care îl putem numi mondializare" Boualem Sansal este necruţător, într-un interviu pentru agenţia France Presse, când îşi explicitează mesajul cărţii: „Suntem cu toţi guvernaţi de Wall...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Roiul de steleChiar dacă mi-ar sta în putere să-i analizez emoţiile tot nu aş face-o, pentru că nu aş avea capricioasele ingeniozităţi de a mă cufunda în sânul naturii, de a mă contopi, intuitiv, desigur, cu aceasta, spre a-i descoperi capacitatea expresivă dezvoltată în timp, învingând, dacă pot spune astfel, rezistenţa limbajului mai ales că e vorba de stilistica haiku-ului, aşa cum o face Genovel-Florentin Frăţilă în volumul trilingv, română, engleză, franceză, „Roiul de Stele", apărut la Ed. Rafet, Râmnicu Sărat, în Colecţia „Scriitori râmniceni". Neavând puterea de care aminteam la începutul acestor...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

The figure of the migrant - Thomas NailDupă stafia comunismului, care a ajuns chiar stafie, putem spune, parafrazându-l (a câta oară?) pe Marx, că o altă stafie cutreiera Europa: stafia migrantului. Unii observă, ba chiar încearcă să explice cum începutul de secol 21 are ca staruri publice mai degrabă gloate decât personalităţi. Nu lideri politici sau căpetenii militare şi nici măcar elite, ci personaje colective cvasianonime, dar care înfioară sau oricum neliniştesc, dau migrene. Au fost, mai întâi, teroriştii lui Bin Laden, care l-au făcut pe preşedintele Americii să declare război mondial împotriva terorismului islamic. Le-au...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Festival GeorgeEnescu - 2015Muzica îşi arată forţa, adevărata menire, în limbajul limitrof, adică la graniţa dintre sfere, dintre arte, atunci când le ajută să se exprime mai bine, mai expresiv. În teoria interferenţei limbajelor, muzica este cel mai perfect liant, ea ajută cel mai bine la sudura lor, fiind esenţa artei de sinteză, când leagă literatura, teatrul, baletul, arta plastică, toate artele spectacolului, inclusiv filmul. Şi cred că primele manifestări ale muzicii au fost în formele incipiente de spectacol, când ea a acompaniat jocul scenic, ca în teatrul antic, apoi tot muzica a generat forma evoluată de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Ulmeni, Studiu monograficGenul monografic a cunoscut un adevărat reviriment în ultima vreme, când, prezentări ale unor oraşe, localităţi, biserici sau monumente, au inundat de-a dreptul piaţa de carte contemporană. Nu toate apariţiile editoriale sunt însă de calitate, multe dintre ele fiind condiţionate mai degrabă de obţinerea unor grade profesionale sau de confirmarea statutului de intelectual al autorilor decât de profesionalismul muncii lor. Lucrarea pe care dorim însă să o propunem cititorilor este una ce împlineşte întru totul standardele calitative ale unei monografii. Experienţa autorilor...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Ştefan Dumitrescu-Dostoievski s-a sinucis la BucureştiL-am cunoscut pe Ştefan Dumitrescu în studenţie, când, în anii 1970, frecventam cenaclul literar „Lucian Blaga" al Facultăţii de Filozofie, pe care îl conducea, şi o făcea cu delicateţe. Mai ştiu că peste câţiva ani, după ce Ana Blandiana i-a făcut în revista „Amfiteatru", nr 12, din anul 1971, un portret de scriitor fulminant, în care anunţa venirea în literatura română a unui talent excepţional, Adrian Păunescu l-a invitat să-i deschidă Cenaclul „Flacăra", pentru că ţinea ca istoria Cenaclului pe care îl conducea să înceapă cu un scriitor promiţător. Am citit în revista „Flacăra" că Adrian...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Psihologia şi Pedagogia poporului român Carte eveniment în istoria psihologiei, a pedagogiei şi a literaturii române

Apar la intervale mari de timp în cultura română autori şi cărţi care devin cu trecerea timpului borne kilometrice în istoria poporului român. Aşa a fost în istoria culturii româneşti din ultimele două veacuri apariţia marilor scriitori Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, apoi apariţia în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea a grupului de scriitori Mihai Eminescu, Ion Creangă, I L Caragiale, fără de care nu ar fi fost posibilă apariţia peste aproape o jumătate de veac a marilor scriitori din perioada...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Cărţi Marian IlieUn poet neastâmpărat, nesupus crucii pe care o poartă, doldora de versuri când pline de năduf existenţial, când alinătoare - la aceasta concluzie am ajuns citindu primele trei cărţi ale lui Marian Ilie „Dreaptă dragostea mea Melactonia", „A doua Scrisoarea III" şi „Cântece din prepeleac - Cronică pictată-n rime". Le-am făcut lectura în linie, apoi ne-am încumetat la recitire - exerciţiu deloc lesnicios, tare rar practicabil azi! Curiozitatea ne-a îmboldit să cotrobăim şi în cea de-a patra carte „Lampa mea cu gânduri mov", Rm. Sarat, Ed. Rafet, 2012, pentru a gusta dintr-o altă culoare (cea mov) a...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Fereste-mă, Doamne, de-prieteni - Larry L. Watts„Fereşte-mă, Doamne de prieteni - o sinteză de excepţie"

In anul 2010, blocada Istoriei recente a României a fost spartă. Apariţia volumului „Fereşte-mă, Doamne, de prieteni! Războiul clandestin al Blocului Sovietic cu România", mai întâi în limba engleză, apoi, după ce Editura RAO s-a preocupat de traducerea în limba română, accesul larg al celor interesaţi de istorie a permis multiplelor elemente de noutate să ajungă la cititorii din România. Inevitabil în astfel de cazuri, au apărut şi opinii diferite de cea a autorului, mai mult, insuficient sau chiar deloc argumentate. Elogii, critici...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Marian Ilie - MellactoniaScrisă la persoana întâi şi pulsând de seva imaginaţiei dar şi de certitudinea desfătătoare că doar dragostea îl poartă pretutindeni cu ea, cartea de poeme a lui Marian Ilie „Dreaptă dragostea mea - Mellactonia" (Editura Semne, București, 2007) nu este doar un debut în volum. Este şi prilejul unei reîntoarceri, ideale, i-aş spune, în spectacolul vieţii, pe firul unui limbaj izvorât din chiar fiinţa sa, din spaţiul comprimat aflat în rezonanţă cu o singură tobă numită, în ansamblul tehnic al efectelor sonore, inima. Reîntoarcerea are loc prin abordarea câtorva teme: copilăria, risipirea...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

De la filosofie la psihanalizăReflecţii pe marginea unei cărţi

Scriitorul Leonid Dragomir şi-a obişnuit cititorii cu frumoase introduceri în câte o lume, prin fiecare dintre cărţile de dialoguri, având interlocutori pe Mihai Şora şi Dan Ciachir, rezultând volumele „Mihai Şora - o filosofie a bucuriei şi a speranţei" (Editura Cartea Românească, 2009) şi „Bucuria de a fi răsăritean. Convorbiri cu Dan Ciachir" (Editura Timpul, 2011). În cea mai recentă carte de acest gen - „De la filosofie la psihanaliză & retur", Editura Trei, 2014 - cel care se află în faţa întrebărilor este cunoscutul psihanalist Vasile Dem. Zamfirescu. În...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Adina Keneres-Cozonac.TransilvaniaDupă un debut strălucit cu romanul „Îngereasa cu pălărie verde", Bucureşti, Editura Albatros, 1983 - Premiul de Debut al Uniunii Scriitorilor -, unul din puţinele romane de debut ale optzeciştilor, şi după confirmarea valorică venită cu a doua carte, de nuvele „Rochia de crin", Bucureşti, Editura Albatros, 1985, Adina Kenereş, refugiată în Franţa în 1987, a dispărut sau, mai bine zis, a fost dată dispărută din literatura română. Nici în cele două masive Istorii... apărute după 2000, cea a lui Alex. Ştefănescu şi cea a lui Nicolae Manolescu, nu e pomenită, în fiecare, decât o singură dată, în...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Nicolae Titulescu. Arhive pierdute 2015O superproducţie de Hollywood sau un serial TV despre Nicolae Titulescu ar reuşi, probabil, să-i faca pe contermporanii noştri - din România, din Europa - să-şi închipuie, măcar, ce personalitate uriașă, complexă și fascinantă a fost acest om de stat și diplomat. Puțini știm de ce viață tumultuoasă a avut parte și ce tragedie shakespeariană au însemnat ultimii săi ani de viață pe acest pământ al Europei, unde se simțea tot mai mult ca „omul fără urmă" din povestea lui Peter Schlemiel. Neînțeles, invidiat, pândit sau alungat de puternicii zilei din țară, părăsit și ocolit de foștii săi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Aurel State - Drumul Crucii- Amintiri de pe front şi din gulaguri - Editura ROST, Fundaţia Sfinţii închisorilor -

„Ce-i caracterul omului, ce calităţi îl formează, ce este felul de a fi al omului, personalitatea lui şi care-i sunt relaţiile cu lumea înconjurătoare?... Oare totul să fie numai ceea ce se vede,aude şi simte? Ăsta să fie scopul vieţii? Ar trebui să încep cu ceea ce mă defineşte pemine: conştiinţa de a fi ceea ce sunt." (Prinţul Ciabua Amiredjibi)

Aurel State este unul dintre Fiii de Aur al minunatelor şi fascinantelor locuri argeşene, încărcate de doine, de legende, de divin. Autorul acestei...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Prof. univ. dr. Nicolae MătcaşOricât de mult şi de multe s-ar spune despre fiecare dintre cei trei bărbaţi care au stat neclintiţi la datorie în 1989, când se decidea soarta însăşi a spiritualităţii noastre: Ion Dumeniuk, Nicolae Mătcaş şi Ion Borşevici, niciodată nu va fi suficient. Nu ignorăm contribuţia celorlalţi savanţi şi parlamentari care au activat în cadrul Comisiei interdepartamentale pentru studierea istoriei şi problemelor dezvoltării limbii noastre, au întocmit şi publicat câteva proiecte de legi cu privire la funcţionarea limbilor în Republica Moldova (îi evidenţiem aici pe Silviu Berejan şi pe Tudor Ţopa), dar...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Cantece din prepeleac-Marian IlieCântece din Prepeleac, de Marian Ilie, Ed. Rafet

Pe Marian Ilie îl chinuie talentul de când îl ştiu, adică de pe când scria el poezie serioasă, purta cu mândrie uniforma Armatei Române şi umbla ca un poet năuc şi îndrăgostit de frumuseţe pe drumuri de ţară. Acum, ca pensionar, îl chinuie, din ce în ce mai rău, incredibila alunecare în derizoriu a ceea ce înţelege el prin dragoste de ţară.
Definiţii:
- „Patriotismul" este un sentiment de dragoste şi devotament faţă de patrie şi popor.
- „Prepeleacul" este un par cu crăcane scurte, înfipt în pământ, în care se pun, la ţară, oalele spălate la...

Recenzii tardive - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Larry Watts - Aliati incompatibiliParticiparea României la cel de-Al Doilea Război Mondial, alături de Germania celui de-Al Treilea Reich, punându-i acestuia la dispoziție resursele umane, financiare și naturale (petrolul) ale țării, luptând, pe frontul de Est, ciudat, alături de Ungaria horthystă, constituie preocuparea și obiectul cărții istoricului Larry L. Watts: „Aliați incompatibili. România, Finlanda, Ungaria și al Treilea Reich". O istorie a unor aliați, obligați să aleagă între alternative nefaste, încercând să amelioreze cele mai grave consecințe ale acestora, supraviețuindu-le sau sfârșind prin a fi copleșiți de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Adina Kenereş-Cozonac.TransilvaniaRomânia eternă pentru care continuă să se moară, fără ca noi să ştim

Este vorba despre o proză foarte modernă, dacă nu la graniţa reportajului, în orice caz aparent săracă în subiectivisme, deşi naraţiunea curge prin privirea persoanei întâia, deci s-ar preta la o obiectivitate redusă. Naratoarea, româncă, se întoarce de la Paris cu două zile înaintea musafirei Geneviève, în continuare Gene, foarte bună prietenă din capitala Franţei, care vrea să cunoască România. România pe care o propune Adina Kenereş este însă acea Românie eternă pentru care continuă să se moară, fără ca noi să ştim, în...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Prof. univ. dr. Nicolae MătcaşVeronica Bâtcă şi Leo Bordeianu despre poezia lui Nicolae Mătcaş

Studiind faptele de limbă la modul savant, lingviştii descoperă frumuseţea poeziei într-un mod special, unii consacrându-i studii de poetică (Roman Jacobson, de exemplu), alţii practicând-o în rând cu poeţii. În general, în cazul lor, exerciţiul poetic succede exerciţiului savant. Eugen Coşeriu a început să publice poezie după ce toată lumea se obişnuise cu imaginea lui publică de ilustru om de ştiinţă. Nicolae Mătcaş, un alt lingvist din Basarabia, demonstrează aceeaşi pasiune pentru exerciţiul liric. Apărute pe şart la diferite...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Adina KenereşCornel Nistorescu - De la rotativă la arhivă

„Evenimentul zilei" a fost un titlu cu scurtă circulaţie şi mic ecou la Bucureşti în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea - alte variante ale „Evenimentului", cu aplecare politică sau literară, au mai apărut la Iaşi puţin înainte de 1900, dar şi câţiva ani după. Evenimentul zilei postdecembrist, ziarul în viaţă şi azi, se iveşte în 1992, avându-i ca fondatori pe Mihai Cârciog, Cornel Nistorescu şi Ion Cristoiu. Cunoaşte succesul, inclusiv cu tiraje record, de peste 700.000 de exemplare, dar şi cu pocinoage de conţinut, modificări de acţionariat...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Alexandru Budişteanu - Sub patru regimuriApărut recent sub egida Institutului Naţional pentru Studierea Totalitarismului (I.N.S.T.) al Academiei Române, volumul de memorii al distinsului Arhitect Doctor Alexandru Budişteanu „Sub patru regimuri pe toate continentele"[1] s-a bucurat, chiar de la lansarea sa, de cele mai elogioase aprecieri din partea unor personalităţi notorii ale vieţii ştiinţifice şi culturale din România, inclusiv ale Prof. Dr. Radu Ciuceanu (director I.N.S.T., care a scris şi Prefaţa lucrării prezentate), Conf. Dr. Octavian Roske (I.N.S.T.), Prof.univ. Dr. Ioan Scurtu - Academia Oamenilor de Ştiinţă din România -...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Nicolae Mătcaş - Roata de olarAm privit cu circumspecţie - pentru a nu spune indiferenţă - şi, după frunzărirea câtorva pagini, am aşezat manuscrisul acestui volum, pentru câteva ore, pe dulapul din stânga mesei mele de scris. Mi-am făcut de treabă, mai departe, cu câteva futile preocupări, simţind, totuşi, că manuscrisul mă „privea”. L-am ignorat, silind la nimicurile plicticoase ale unei zile de vară, toridă, continuând aşa până târziu, către miezul de noapte. A doua zi, dimineaţa, l-am surprins (manuscrisul) „zâmbindu-mi” enervant şi provocator. M-am ridicat de pe scaun şi, aproape smulgându-l, l-am întrebat: „Ce...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.