Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Viaţa în doiCum zarva şi tumultul sărbătorilor sfârşitului de an nu sunt deloc propice lecturilor, priveam cu puţină tristeţe la cartea trimisă cu ceva vreme în urmă de Harry Ross, oftam şi treceam mai departe, aşteptând răbdător clipele în care tihna cea binevenită este completată, în modul cel mai fericit, cu cititul unei cărţi despre care eşti sigur că te va încânta. Desigur ştiam şi acest lucru deoarece nu este pentru prima oară când citesc o carte scrisă de acest autor prolific, fascinant şi, mai mereu, surprinzător. Prin urmare, când amorţeala specifică oricărui sfârşit de agitaţie a venit, am deschis...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Victor Burde - Iubiri de toamnă târziePe fundalul autumnal, de o coloristică nuanțată, își poziționează Victor Burde noul volum de versuri, care nu produce o ruptură programatică față de cărțile precedente (Se roagă pădurea, Așternut pe frunza toamnei, Sub zodia peștilor, Descântec de rouă, Legenda Panaghiei, fata care s-a îndrăgostit de soare). Se păstrează tonul molcom al rostirii, preaplinul afectiv, duioșia privirii crepusculare, diversificându-se ușor doar formula prozodică, poetul mergând până la poezii cu metrică populară, iar alteori, oprindu-se la versul alb.

Iubiri de toamnă târzie (2013) a apărut în Colecția Lirik a...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Veronica Osorheian - Duioşie peste umăr
 
Împărtăşind parcă ideile lui Blaga, filosoful care consideră cultura satului românesc o matrice stilistică fundamentală, contributoare dezvoltării culturii mari a poporului român, Veronica Oşorheian, prozatoare în dulcele stil clasic, în condeiul căreia „copilăria şi satul se întregesc reciproc alcătuind un întreg inseparabil”, se prezintă în faţa cititorilor cu „Duioşie peste umăr”, proză scurtă, (Editura Grinta, Cluj-Napoca 2013), cartea unui narator omniscient, care transcrie faptele cu realism, dar şi cu sobrietate stilistică, facilitînd un anume fel de comunicare imediată. Autoarea...

Veronica Oşorheian, „Duioşie peste umăr” sau viziunea de fertilă frumuseţe asupra satului românesc - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Marian Ilie - A doua Scrisoarea IIIVorbim de un volum de structură moralizatoare, practic, un document despre imoralitatea instituţionalizată, cu arborescenţa de aspecte specifică unei societăţi expediate în haos, o carte vorbitoare pe ton puternic în urechile vremii, unde parodia îşi reintră în drepturi, prinde sînge în obraji şi produce efectul de valoare imediată. Înţelegînd că viciile societăţii nu mai pot fi tolerate, că e timpul să se renunţe la stereotipii, poetul Marian Ilie îşi asumă curajul unui protest echilibrat, abordarea cu sentiment patriotic a temelor politice, conferindu-i puterea şi sentimentul că poate...

„A doua Scrisoarea III” a poetului Marian Ilie va pătrunde în conştiinţa culturală a vremii - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Corin Bianu - Vacareştii la amiază

Apărut în colecţia Proză Contemporană, Editura Bibliotheca, romanul în discuţie, lansat cu ceva timp în urmă în cadrul Concursului Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”, desfăşurat la Tîrgovişte, readuce în luminile rampei numele scriitorului Corin Bianu, consolidîndu-i statutul de romancier. Peste 259 de pagini ordonează ceea ce nu au reuşit alţi exegeţi, realizînd o oglindire a Văcăreştilor, cărora naţiunea română le-a acordat onoare şi apreciere. Iată, acum, o nouă nemurire prin romanul avocatului Corin Bianu, eseist, poet, publicist, fondator al Societăţii Scriitorilor...

Corin Bianu, „Văcăreştii la amiază” - Lucrare istorică prestigioasă - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Cătălin Buşagă, art-emisRăsărind din războiul nevăzut al gîndului, Cătălin Buşagă pătrunde pe tărîmul poeziei contemporane, ca o urcare în tren cu bilet rezervat la clasa întîi, să-şi alăture glasul unui cor ce cîntă pe toate vocile pămîntului. În lumea prezentului, arestată de micimi, ambiguităţi şi absurd, tînărul poet încearcă prin vers o redempţiune, o corectare, din care ţîşnesc liniile recuperabile ale iniţialităţii. Un lirism de adîncime, demontare şi reasamblare, un registru lin curgător ce provoacă selectiv, disociere şi reintegrare, o lume a viorilor în vînt, un poet al dragostei, un poet sobru, tot mai sobru, un...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Cotul Donului - 1942.Pentru cine încă nu cunoaşte amintim că pe 19 noiembrie 1942, în cadrul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost declanşată contraofensiva Armatei Roşii a fostei U.R.S.S. în Cotul Donului, iar în ziua următoare, pe 20 noiembrie, şi în Stepa Calmucă. În scurt timp, trupele armatelor germane, în care erau incluse şi forţe militare româneşti, italiene, maghiare etc. şi care ajunseseră până aproape de Stalingrad, au fost încercuite şi distruse fără cruţare. Forţele sovietice au fost superioare atât ca număr, cât şi ca dotare, dar catastrofa în care au nimerit soldaţii români în iarna anilor...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Album, cpt. Luiza Lazar Rotaru Eroii nu ne cer nimic, dar faptele lor ne obligă

Ei ne amintesc de vremurile prin care Ţara şi Poporul au trecut, de testamentul nescris prin care ne îndeamnă să păstrăm neştirbită Glia pentru care s-au jertfit. „Eroismul este arta de a sluji neamul prin sacrificarea ta”, spunea Nicolae Iorga, iar „eroul este întruchiparea a tot ce este mai bun în om: lupta pentru măreţia şi fericirea patriei şi poporului” afirma L.N.Tolstoi.

Eroismul înseamnă bărbăţie, bravură, curaj, neînfricare, vitejie, toate la un loc, cu condiţia manifestării sub semnul Onoarei. În accepţiunea largă a termenului, la...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prădarea RomânieiVictor Gaetan şi Ciprian Nastasiu - „Predarea României. Cum pradă Traian Băsescu România. Crima organizată. Interesele externe”
 
În  2009, Editura Compania a publicat „Prădarea României”, cu subtitlul  „Cum pradă Traian Băsescu România. Crima organizată. Interesele externe”, cartea autorilor Victor Gaetan, scriitor româno-american şi Ciprian Nastasiu, procuror-şef adjunct la D.I.I.C.O.T.. Ediţia s-a epuizat imediat, procurorul Ciprian Nastasiu a fost, tot imediat, concediat de Laura Codruţa Kövesi, iar eu am primit de la un prieten cartea, pe care, după lectură, am recomandat-o stăruitor...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Pr. Dumitru Ichim - DiplomaÎn anul de graţie în care ne aflăm, au apărut câteva cărţi de versuri scrise de poetul Dumitru Ichim din Kitchener. În cronica la volumul de versuri Psaltirea apocrifă a dreptului Iov (Cluj-Napoca, Editura EIKON, 2012), îmi exprimam cu încredere o presimţire: „Limbajul liturgic este teologic şi poetic în acelaşi timp în demnitatea spirituală şi în trăirea credinţei la Dumitru Ichim, care atinge treapta de încununare a vieţii de creaţie, dar şi capacitatea de a elabora, în continuare, la acelaşi nivel”. Întradevăr, poetul nu s-a dezminţit.

Se vorbeşte adesea de a doua tinereţe, poate şi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Mihail Moruzov şi Serviciul SecretNu in­tra­sem în şcoala pri­mară, când am au­zit, pentru întâia oară, nu­mele lui Mihail Moruzov, într‑o discu­ţie pur­tată de pă­rinţii mei (tata era ofiţer). M‑a iz­bit re­zo­nanţa stră­ină a nu­melui şi - cu toate că nu‑mi mai amin­tesc ni­mic din discu­ţie (pro­ba­bil, că nici nu în­ţe­le­geam despre ce era vorba) - am ră­mas cu im­presia că Moruzov era ci­neva puter­nic şi te­mut. Mult mai târziu, când am de­ve­nit is­to­ric, mi‑am dat seama că per­cepţia din co­pilă­rie a perso­nali­tă­ţii lui Mihail Moruzov fu­sese co­rectă. Om din umbră, aşa cum se potri­veşte şefu­lui unui servi­ciu de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Marin Ifrim„Am căutat prea mult nimicul în altă parte. Dar mă întorc unde suflă ostenelile” (Emil Cioran)

Poet, eseist, cronicar, publicist de frunte, Marin Ifrim „din Buzău” s-a impus cu tonul său pamfletar, polemic și parodic original. Sigur, trebuie să-i fie adăugate și sinceritatea, buna credință și generozitatea arătate față de colegii de literatură română (pe plan local are deja o confrerie literară a lui; nu e debutant care să nu-i aibă confirmarea, ai impresia, dar și „consacrații” au parte de primiri critice colegiale remarcabile), pe care i-a susținut până în pânzele albe. A condus reviste...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Maria Diana Popescu - Daţi-mi ţara înapoi!Între prefaţa academicianului Gheorghe Păun şi postfaţa scriitorului Ştefan Dumitrescu recenta apariţie editorială „Daţi-mi Ţara înapoi!” (Reşiţa, Editura TIM, 2013, 310p.) a jurnalistei şi scriitoarei Maria Diana Popescu, extrem de apreciată, la momentul de faţă ocupând locul I în topul editorialiştilor naţionalişti din aria identitar românească[1] poate fi descoperită o eseistică de avangardă, în consonanţă cu o poetică-manifest, descinsă din haosul debusolant şi deformator al vremii pe care o trăim. E vorba de o avangardă intrată în istorie şi evocată prin tonuri reactivate de un discurs de...

Maria Diana Popescu - „Daţi-mi Ţara înapoi!” - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Cornel Nistorescu - Români, vi se pregăteşte ceva!Mărturisesc că, dintotdeauna, întâlnirea cu o carte nouă mă transpune în lumea ascunsă printre cuvintele așezate în paginile pe care le răsfoiesc cu nerăbdarea copilului în faţa unui dar multaşteptat. Sunt cărţi şi cărţi. Unele îţi împlinesc aşteptările, adică dăruiesc. Altele nu, fiindcă nu te regăseşti nici în lumea cărţii şi nici în crezul autorului. Când s-a împlinit văleatul 7522 (2013), Brumar, a 28-a zi, mi-a fost dat să am în mână primul volum al uneia dintre marile cărţi ale istoriei recente a României, trăite şi adnotate de Cornel Nistorescu zi de zi, cu perseverenţa stoică a cronicarilor...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Trebuie să recunosc, a face cronica unei cărţi precum  „Umbra noas­­tră cea de toate zilele”, a lui Virgil Răzeşu, cu subtitlul inspirat Virgil Răzeşu - Umbra noastră cea de toate zilele „Un D.U.I. ca toate celelalte”, nu este deloc o treabă simplă. După cum, nici încercarea de a o încadra într-o categorie de scrieri nu este simplă. În cele din urmă, cred că atributul care i se potriveşte în cea mai mare măsură este cel de „carte de atitudine”. Parcurgerea ei oferă celui interesat satisfacţia că a mai fă­cut un pas pe drumul cunoaşterii unei istorii nu prea îndepărtate, contemporane încă, dar ocolită - dacă nu ascunsă cu grijă - vreme de 23 de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Nicolae Purcărea - Urla-haita„E fadă povestirea mea... Teroarea ce m-a stăpânit de-a lungul anilor e greu, ba chiar imposibil de înfăţişat. Ea depăşeşte puterea de înţelegere a oamenilor. Căci lupta n-a fost între oameni, ci între două lumi: lumea binelui şi lumea răului, a lui satan. Şi dacă pentru o clipă surâsul lui satan ne-a îngheţat inimile, Dumnezeu, în marea Lui dragoste, ne-a redat viaţa, ne-a încălzit, ne-a scos la lumină, ne-a dat puterea de a lupta cu cel rău… Am rămas astăzi o mână de oameni din generaţia mea care încă mai suntem mărturii vii. Dar ideea, idealul pentru care am luptat este viu și va dăinui în...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Refractii criticeCritica literară de la refracţie la reflecţie 
 
Se spune că oratoria fără talent poate fi etichetată ca tupeu (Th. Codreanu), aşa cum incursiunea unui personaj mai puţin iniţiat într-un domeniu arid, cum este cel al criticii, poate fi considerată dacă nu insolenţă atunci cel puţin o atitudine hazardată. Cu toate acestea savoarea unei lecturi, copios susţinută de sclipirile stilistice ale unui autor talentat cum este Teodor Pracsiu, chiar în domeniul criticii literare îndeobşte considerată o zonă greu accesibilă şi în consecinţă puţin atractivă, poate stârni nu numai plăcerea şi interesul...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Nicolae Steinhardt - Jurnalul fericirii„Comedia inumană” a universului concentraționar

În peregrinările mele ca dascăl prin satele patriei am intrat în casa unui elev al cărui bunic venise proaspăt din închisorile comuniste. L-am găsit lângă sobă, aproape un cadavru, era speriat, cu ochii rătăciți și refuza să vorbească. Atât mi-a zis: „Eu am stat în celulă cu Steinhardt!” Vorbea încet și se uita în toate părțile. „N-am voie să spun mai multe, am jurat că-mi pun lacăt la gură, dacă află ăia iar mă bagă la închisoare.” Nu după mult timp am aflat că a murit. Povestea lui mi-a revenit aflând cine este N. Stainhardt, acel evreu care...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Adrian Marino - Viata unui om singur, copertaÎn prefaţa cărţii sale, Adrian Marino susţine ca această culegere de texte nu este una de literatură, dar poate fi „convertită şi recuperată în acest sens”.Autorul, care între 1948-1949, a fost arestat şi condamnat, chiar şi după eliberare, până în 1989 nu a fost niciodată şi nicăieri, nici în România, nici în Occident, un om liber. Marea dificultate a scriitorului este să rămână o „conştiinţă liberă”, „a nu fi în serviciul puterii, a nu fi o slugă literară”. De ce optează autorul pentru jurnal? Răspunsul îl găsim tot în prefaţă, „jurnalele au un sens ideologic şi polemic foarte precis”...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Trilogie - Nina Gonta, art-emisDupă lansări şi prezentări făcute la Craiova în cadrul Societăţii Scriitorilor Olteni şi a Bibliotecii „Alexandru şi Aristia Aman”, a venit rândul meleagurilor de baştină din Basarabia ale scriitoarei Nina Gonţa, pe numele său adevărat Raisa Coleaghin, să-i cunoască opera literară. Repatriată în România, aşa cum îi place să spună, în anul 2000, Nina Gonţa nu şi-a uitat satul în care s-a născut şi a copilărit, Pănăşeşti şi nici orăşelul Străşeni, aflat la 20 de kilometri de Chişinău în care şi-a desfăşurat cea mai mare parte a activităţii. Aici a lucrat în cadrul Bibliotecii Raionale „Mihail...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Garda de Fier în Basarabia. DocumenteÎnvăţămintele pe care le putem trage din istoria Mişcării Legionare ar putea fi, la o primă aproximare, cele expuse în continuare.Cea mai importantă realizare a Mişcării legionare o constituie experienţa însăşi a acestei Mişcări care reprezintă, la scara democraţei, un unicat absolut. Această mişcare a demonstrat în fapt că principiile ei sînt eficiente în combaterea democraţiei ca dictatură totalitară a oligarhiei financiare. Tocmai de aceea oligarhia a fost nevoită să o nimicească fizic.

I. Eficienţa metodei legionare este demonstrată prin faptul că metodele democratice ale oligarhiei de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Nicolae Negulescu - Nunta cuvintelorSmerenia cuvântului angelic - mistuire celestă

Arta de a surprinde multiplicitatea cuvântului, miezul său zămislitor de taine, de „fărâme la ospăţul minţii” (Kahlil Gibran), avem a crede, l-a călăuzit pe Nicolae N. Negulescu, poetul filosof care - în recenta apariţie editorială, trilingvă (română, engleză, franceză): „Nunta cuvintelor” (Târgovişte, Editura „Singur”, 2013), s-a dorit în dialog cu Universul, cu Marele Tot, convins fiind că pătrunzând în adâncimile sinelui, va descoperi noi orizonturi. Şi, în „unduirile/ harfelor/ din visul buchetului/ de Luceferi” (În raza sufletului), în...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Garda de Fier în BasarabiaÎn ceea ce priveşte raportarea Mişcării la Ortodoxie ea se reducea la participarea legionarilor la slujbe, la apelarea în discursul public şi cel particular la valorile moralei creştine, dar şi aplicarea acestora în practică. Comportamentul legionarilor a devenit proverbial sub aspectul corectitudinii morale. După cum remarcă contemporanii, corupţia, desfrîul, înşelăciunea, hîtria, încălcarea cuvîntului dat, goana după onoruri şi avuţii le erau cu totul străine. Legionarii, în masa lor, constituiau, într-adevăr, elita morală a neamului românesc. Erau oameni care şi-au asumat morala şi dragostea...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Pr. Dumitru IchimAproape eternele măcinări caracteristice interiorului marcat de lirism scot la iveală intense acte existenţiale nemilos plasate sub nemiloasele raze ale nervalianului soleil noir de la mélancolie. Volumul lui Dumitru Ichim, „Cerşetorul porţilor de rouă”, (Editura Albatros, Bucureşti, 2001), urmează această perenă linie a Fiinţei, mereu cu speranţa aflării limanului celest, asumându-i flagelările ce se ivesc pe parcursul căii iniiatice alese: Să mori nu moartea ta ci-a fiecărui ins se/ Cerea să mori cu braţele întinse/ Între pământ şi ceru-n plecăciune/ Îmbrăţişarea mea pe toi să vă adune.//...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Garda de Fier Calea Legiunii spre biruinţă urma să fie parcursă mai întîi în conştiinţa românilor, a acelor români care ar fi fost în stare să-şi asume responsabilitatea pentru generaţiile viitoare, pentru eliberarea poporului român din robia oligarhiei internaţionale. Acei români care ar fi fost în stare să-şi asume, ca o precondiţie, o transformare profundă a conştiinţei lor, prin rezidirea ei pe valorile autentice, cele care au asigurat timp de aproape două milenii dăinuirea acestui neam în ciuda tuturor invaziilor, cotropirilor, jefuirilor, trădărilor. De aceea, C. Codreanu adoptă drept metodă...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Garda de Fier, 5Mişcării i se imputează acţiuni de violenţă, de terorizare şi în calitate de exemplu sînt reproduse cîteva cazuri, în ordine cronologică: asasinarea prim-ministrului I. G. Duca (1933), a fostului legionar Mihai Stelescu (1936), a prim-ministrului Armand Călinescu (1939) şi a istoricului Nicolae Iorga (1940), precum şi tentativa de asasinat a rectorului universităţii din Cluj Ştefănescu-Goangă.

Mişcarea Legionară a fost o mişcare de eliberare naţională, angajată într-un război moral şi politic cu sistemul etnocidal al statului român modern. Metodele de luptă politică a legionarilor nu...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

I.M. Almajan - Amintiri despre ţărani„Străinul cu faţa lată, urcat în scrînciobul puternicilor zilei, a pus drujbele pe pădurile Almăjului. Sub fierul necruţător, cad gemînd, ca nişte ostaşi bătrîni ce au apărat satele, de turci, de nemţi, de ruşi. Cad seceraţi de mîna lacomă a veneticului, stejarii, fagii, ulmii, fala pădurii. În vaierul lor, plîng strămoşii şi se frînge un neam.” (Ion Marin Almăjan)

Pentru mulţi dintre cititori, apariţia unui volum de versuri sub semnătura lui Ion Marin Almăjan - „Amintiri despre ţărani”, poeme, Editura David Press&Hestia, Timişoara, 2011, volum pentru care autorul a fost distins cu Premiul...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Lucian Boia - Romania altfelE o performanţă să strâmbi sau să mânjeşti realităţile româneşti de azi şi din trecut.

Într-o zonă de cultură „altfel", în care doină e maneaua, film - telenovela, artă plastică - Perjovschi, beletristică - textele pentru mici masturbatori ale lui Cărtărescu, iar Eminescu este „scheletul din debara", Andreescu şi Luchian, nişte Neica Nimeni, aşadar într-un asemenea univers cultural nu se cade să nu-şi aibă locul şi istoricul pe măsură, unul care să teoretizeze şi să impună sintagma „România altfel". Altfel? Dar, cum spunea cineva, fiecare ţară e „altfel". De fapt, căznit inspiratul autor...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Mihai Eminescu, Dictionar EnciclopedicDintre toţi care au scris despre opera şi personalitatea savantului de la Chişinău, Eugen Simion l-a portretizat, călinescian, cel mai bine. Mihai Cimpoi are „figura şi semnele comportamentale ale unui răzeş din epoca lui Ştefan cel Mare. Voinic, ţeapăn, niciodată grăbit, cu vorba domoală [...] Ţine drumul drept, pe la mijloc, şi, de-i pornit într-o direcţie, n-o schimbă până nu ajunge la locul cuvenit. Îmi place la el, între altele, că se ţine de cuvânt [...]. Ca un ţăran basarabean, hârşit de viaţă, stă locului şi, contrar prejudecăţilor despre adamismul nostru tradiţional, duce lucrurile...

Mihai Cimpoi - „Dicţionar Enciclopedic „Mihai Eminescu” - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Coperta - Hagi CurdaÎn sudul Basarabiei istorice, tragedia băştinaşilor continuă, însă nici lupta lor pentru dreptate nu încetează

De șaptezeci de ani, imediat după a doua ocupație sovietică, din partea de sud a provinciei basarabene ne parvin numai și numai vești proaste. De douăzeci de ani, mai exact, după proclamarea independenței Ucrainei, știrile de acolo sunt și mai triste. Puținele școli cu predare în limba română ce au mai rămas în județele noastre de la sud, sunt închise, sunt ucrainizate sau rusificate. Preoții sunt opriți să oficieze serviciul divin în limba română, și cel mai des, stilul ucrainean...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.