Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Barbu MarianPână la mijlocul lunii mai a anului 2011, când am participat la Simpozionul Naţional de Literatură „Rotonda plopilor aprinşi" de la Râmnicu Vâlcea, dedicat memoriei Mitropolitului Bartolomeu Anania, dispărut dintre noi în luna februarie a.c., nu ştiam mai nimic despre Maria Diana Popescu, jurnalista şi scriitoarea de la revista „Agero" din Stuttgart. Cărţile oferite şi studierea atentă a bibliografiei deja înregistrată m-au impresionat într-un mod aparte, nu atât prin numărul volumelor de poeme (9), de interviuri (3), cât prin limpiditatea exprimării, a coerenţei şi a logicii formulărilor...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Eminescu si detronarea lui Cuza - Vasile Rusu„României de atunci şi de azi îi trebuie un Bismark!" (Mihai Eminescu)

Apărută la Sibiu (Casa de Presă şi Editura „Tribuna") sub semnătura lui Vasile Rusu, cartea „Eminescu şi detronarea lui Cuza" şi-a propus şi a reuşit să prezinte cititorului destinele a două personalităţi de primă mărime ale neamului nostru: „destinul ctitorului statului român modern şi pe cel al ctitorului limbii române moderne", după cum se exprimă însuşi autorul. „Eminescu, îndrăgostit cu toată fiinţa de „neamul nevoii", risipit de mai marii lumii, sub trei imperii, asemenea nefericitului popor kurd", a nutrit un...

Eminescu şi detronarea lui Cuza - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 3 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivăSteluță inactivă
Nicolae Turcanu(Prefaţa la cartea „Din vinerea patimilor", autor Nicolae Ţurcanu, Chişinău, Editura Chişinău - 2010)

„După ce îmi voi da obştescul sfârşit, roagă poetul Nicolae Ţur¬canu, manuscrisele mele, materialele de arhivă şi altele care se referă la creaţia mea literară, trebuie să fie date pentru păstrare fiicei mele, ea, la rândul ei, să le dea feciorului, adică nepotului meu Nicolae, si aşa mai departe până atunci când pe acest pământ nu va fi arsă cu foc roşu toată murdăria birocratică şi în locul ei vor veni oamenii care îşi vor îndreptăţi calităţile umane." (fragment din testamentul scris...

Nicolae Ţurcanu - Un poet cu soartă vitregă - 2.5 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă
Omul acest necunoscut - Alexis CarrelA reapărut de curând în traducere originală, semnată arh. Dan Oprescu, la editura Victor B. Victor din Bucureşti, Omul, acest necunoscut - cartea fundamentală a laureatului al premiului Nobel pentru Fiziologie şi Medicină 1912, chirurgul francez Alexis Carrel. Traducătorul mai semnează un prolog, o notă biografică, notele asupra textului şi o inspirată integrare a conţinutului ideatic al cărţii în contextul lucrărilor unor gânditori şi oameni de ştiinţă ulteriori, prin scurte citate semnificative.

Cu deosebite merite în domeniul medical, în special sutura vasculară şi transplantul, Alexis...

Alexis Carrel - „Omul, acest necunoscut” - 3.7 out of 5 based on 3 votes

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Destinul numelui - Ioan Nelu VisanPutem ajuta destinul? Ce importanţă are prenumele ales de părinţi pentru noi? Cum ne va ajuta să răzbatem în viaţă? Este prenumele unei persoane doar o convenţie prin care poate fi recunoscută şi strigată? Acestor întrebări şi altor cîteva le răspunde în urma unor studii şi aprofundări scriitorul Ioan Nelu Vişan în cartea „Destinul numelui" (Editura Pământul, 2011). Fixat în atenţia publicului, Ioan Nelu Vişan se îndreaptă instinctiv spre teme mari, îndrăzneala lui generoasă merge, de altfel, firesc, spre tot ceea ce este schematism inteligent, viziune simplistă şi categorică. Autorul a...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Omenirea in paragina savanta„Omenirea în paragină savantă" - Editura Conphys

În generozitatea lui, Domnul a vrut să întâlnesc în viaţă mulţi oameni minunaţi, extraordinari, - mari Întâlniri mirabile, cum ar spune un filozof – oameni care mi-au îmbogăţit sufletul, formaţia de intelectual, care m-au făcut să mă gândesc cu dragoste şi respect, cu înţelegere şi religiozitate la făptura numită om. Pentru că oamenii aceştia, prin inteligenţa şi frumuseţea umană, au înnobilat ideea de om. Când eram îl liceu, umplând caiete cu poezii, îmi spuneam că dacă îi voi întâlni vreodată în viaţă pe Nichita Stănescu, pe Ana Blandiana...

Diana Maria Popescu - Un Rimbaud al eseisticii moderne - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Ion Xenofontov - Razboiul din AfganistanIon Xenofontov „Războiul din Afganistan, 1979-1989" – În memoria participanţilor din Republica Moldova. Realitate istorică şi imaginar social. Iaşi, Editura Lumen, 2010, 544 pagini

La Muzeul Armatei Naţionale a avut loc o manifestaţie de mare amploare, supranumită metaforic „Lecţie de Bărbăţie", eveniment dedicat împlinirii a 22 de ani de la retragerea armatei sovietice din Afganistan. Printre invitaţi s-au aflat foşti participanţi la războiul nominalizat, ostaşi şi ofiţeri ai Armatei Naţionale a Republicii Moldova, istorici, jurmalişti şi oameni de bună credinţă. Pe post de moderator s-a...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Maria Diana PopescuAsumîndu-şi existenţa sub forma cunoaşterii poetice, Petru Făgăraş vine cu pas apăsat către cititorul modern, considerîndu-l un fel de partener colocvial. Lui i se adresează inspirat, oferindu-i leacuri scumpe sau otrăvuri cu sfinţite reflexe. Gîndirea, inspiraţia, trăirile poetului se întîlnesc în „Ora noastră", ora căutătorilor de frumos, în care vîrful peniţei încrustează, moleculă cu moleculă, o etapă a evoluţiei sale intelectuale. Mai ales în asemenea ore se nasc versuri decisive, oricît de libere, totuşi sensibile, calde, într-o plăcută osmoză, ca aceea a unui dans superior. Poemele...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Ieterele - Petru Soltan„Ieterele" - Editura Societatea Bibliofililor din Moldova, „Paul Mihail"

A-l prezenta cititorului pe distinsul autor al romanului „Ieterele" înseamnă a preciza în primul rînd că domnia sa este matematician, Membru al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Membru de onoare al Academiei Române. Matematica este compartimentul strălucit, însă academician Petru Soltan prezintă disponibilităţi substanţiale pentru proză şi alte genuri literare, pe care le abordează convingător. Alături de calculele savante, proza din „Ieterele" (Editura - Societatea Bibliofililor din Moldova „Paul Mihail") -...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Iacobescu MihaiÎn colecţia Românii în istoria universală (nr. 121) Gh. Buzatu, Stela Cheptea şi Marusia Cîrstea, editori, au izbutit, după un pasionant şi captivant travaliu ştiinţific, să valorifice, sub titlul Pace şi război (1940-1944), primul volum din JURNALUL MAREŞALULUI ANTONESCU, I, Preludii. Explozia. Revanşa (4.IX.1940-31.XII.1941). Sunt incluse (de către aceiaşi editori la care, la volumul al doilea, se adaugă Corneliu Mihail Lungu) vol. II - Succese şi eşecuri (1.I.1942-30.VI.1943) şi vol. III - Prăbuşirea (1.VII.1943-21.VII.1944). Beneficiem, astfel, de o ediţie critică integrală, o biografie...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Mihai Haivas - HAS misuri umoristiceLa mai puţin de un an de la debutul în tangoul poantelor, girat de Mihai Batog Bujeniţă, profesorul de matematici Mihai Haivas iese din nou la rampă cu „HAŞ'mişuri umoristice". Reuşita anterioară l-a încurajat pe acest sprinţar dansator în rime să-şi reitereze stratagemele într-un nouă şi efervescentă abordare, sincronă cu peisajul contemporan, cu personajele sale - o ediţie cu merite realiste, cu o componentă teoretică im¬portantă: pasul de avangardă umoristică la care volumul participă, atît ca parte a unui întreg cultural, cît şi ca reprezentant al genului. Vorbesc de un construct...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
coperta - Imagini Sifonate - Ana MarinoiuVolumul „Imagini şifonate", Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă", Cluj, aduce în faţa cititorului pe cărturarul Ana Marinoiu şi cîteva din bijuterii sale: distihuri, tristihuri şi catrene. Titlul anunţă o carte declamativă, un registru gradat de tensiune, mini-creaţiile cuceresc imediat prin umor neretuşat. Volumul se divide în patru capitole distincte: „Poticniri prin spirit", „Răutăţi mascate", „Avântul indignării", „Mănunchi de scântei", reuşind o îmbinare optimă între profunzimea cugetării şi umorul obiectiv: „Misterul: Cred că înghiţit-a gârla/ Armele din CIOROGÂRLA,/ Căci pe urmele de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Alexandru MoraruProfesorul Alexandru Moraru, specialist recunoscut şi apreciat în problemele de istorie contemporană şi de arhivistică, harnic editor al surselor trecutului, s-a impus mai cu seamă în ultima vreme graţie studiilor şi volumelor tipărite la Chişinău ori în Ţară, mai precis la Iaşi şi Bucureşti. În această privinţă, avem în vedere în chip aparte studiul Basarabia sub ocupaţia Kremlinului. Canibalismul provocat de sovietici  - Documente şocante [1] şi volumul, în colaborare cu Prof. Univ. Dr. Anatol Petrencu, Mareşalul Ion Antonescu şi Basarabia. 1941-1944. Culegere de documente...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prizonierii infernului - George Voica„Tot ce-am cucerit noi, cu preţ de sânge, au luat alţii! Pe tabla de şah a lumii, noi am pus lacrimi împietrite, iar puternicii lumii au scuipat pe ele şi le-au zdrobit cu bocancii!"

Trăim vremuri în care focare ale morţii erup, din ce în ce mai des iar marile puteri ale lumii ţin sfaturi de reîmpărţire a porţiilor, a supremaţiei asupra altora, ignoră dreptul la autoguvernare în propria ţară şi pe cel de apărare împotriva agresiunilor străine (a se vedea art. 51 al Chartei ONU), nu întâmplător, ci pentru a distrage atenţia lumii de la năzbâtiile preşedinţilor americani, care au izbutit să dea...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Dan ZamfirescuEditura „Roza Vânturilor" a editat în colecţia „Biblioteca Istorică şi Filologică" discursurile istoricului literar Dan Zamfirescu, rostite la Universitatea „Valahia" din Târgovişte. Prin carte, domnia sa trage un semnal de alarmă, face o mărturisire de credinţă: „Europa trebuie gândită şi construită nu numai de oamenii politici, de economişti şi de jurişti, ea trebuie aşezată şi de oamenii de ştiinţă, de artă şi de cultură. Ei sînt cei care aduc perspectiva profundă a unităţii, perspectiva culturii, esenţiale pentru societatea post-modernă, vehicule ale speranţei comune. Europa comunitară...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Jeanet Nica - Balada cu mioriteDupă volumele „Semănătorul de limite" (poezii, Ed. Litera, Buc., 1981), „Cocheta pasăre din ochi" (poezii, Ed. Anteu, Craiova, 1995), „Testamentul vesel" (poezii, Ed. Cugetarea Tigero, Craiova, 1997), „Shinto - calea zeilor" (haiku-uri, Ed. Sitech, Craiova, 1998), „Crily - floare de lotus" (haiku-uri, Ed. Sitech, Craiova, 2000), „Cuvintelnic aproape rebel" (dicţionar umoristic, Ed. MJM, Craiova, 2001), „Făt-Frumox din lacrimă de paradox" (eseuri, Ed. MJM, Craiova, 2004) şi „Năstruşnicitelnic" (paradoxuri umoristice, Ed. MJM, Craiova, 2007), scriitorul Janet Nică vine în vitrina cu cărţi a...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
coperta - Virgil Panait „De ce avem dreptul să-l dăm în judecată pe Dumnezeu"
(Focşani, Editura Andrew)
Ştiţi când au blondele creierul cât o boabă de piper? Atunci când se dilată..." zice domnia sa, Virgil Panait, la pagina 37. Nici nu bănuia că „jurnalul" său va încăpea pe mîinile unei blonde, zic eu, cu modestie, cu o boabă de piper în plus. Cititorul care doreşte exerciţii de practică juridică şi de imaginaţie îndrăzneaţă să parcurgă acest jurnal (unul neobişnuit, datele consemnării sînt pe sărite), pe care autorul spune ca l-ar fi găsit într-un caiet jerpelit, lîngă containerul de gunoi, cu urme de încălţăminte...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Nicolae Maroga Enceanu - Lacrimi fara rostAltădată, vânător de frumuseţe şi veselie, poet al clipei prezente (surprinsă din goană), poet al instantaneului şi confesiunii, de o sinceritate revoltătoare, povestitor ce descifra tăcerea oamenilor, auzea vocea pământului, simţea creşterea ierbii, observa filmul imaginilor în mişcare (într-o natură mioritică) şi transpunea realul în legendă, acum Nicolae Maroga Enceanu ne aduce în atenţie, prin noul său volum de versuri, intitulat „Lacrimi fără rost", o împăcare cu sine şi cu viaţa, o acceptare a lumii aşa cum este, chiar dacă mai trage câte un semnal de alarmă. Se simte maturitatea...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
coperta - Jantea - Sarmale de cuvinteDe cînd mă ocup cu cititul cărţilor, n-am dat de un volum mai distractiv ca acesta. Acord bunăvoinţă autorului, aşa cum solicită pe prima filă, ca semn că, citez: „nu a irosit cerneala şi vederea în zadar", şi consemnez privirea critică asupra celor cîteva kilograme de sarmale, numite poezie, din volumul „Sarmale de cuvinte" (depoetizant titlu!), semnat de Baronul Valentin Jantea. Nu ştiu cum îşi aşterne în proză, ştiu că a publicat un roman psihedelic, intitulat „Prafuri Cenuşii", nominalizat la premiul Uniunii Scriitorilor din România în 2004 (întotdeauna am fost sceptică în privinţa...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Mircea Horia SimionescuMircea Horia Simionescu - prozator, publicist și eseist român
(23 ianuarie 1928, Târgoviște - 18 mai 2011, București)

După ce a dat la iveală, în mai bine de patruzeci de ani, peste douăzeci de volume de proză, Mircea Horia Simionescu surprinde (şi chiar contrariază) lumea literară prin publicarea, către finele anului 2010, la editura târgovişteană Bibliotheca, a unui volum de aproape 450 de pagini intitulat „Versete de unică folosinţă". Surpriza este şi nu este îndrepătăţită, iar cei contrariaţi se vor dumiri curând. Mai întâi, pentru că revistele „Vatra" din Târgu Mureş şi „Litere" din...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Tablitele de la Tartaria- George VoicaScriitorul George Voica intră din nou în spaţiul publicistic, prin intermediul editurii Conphys din Râmnicu Vâlcea, cu lucrarea Tăbliţele de la Tărtăria - Inelul de la Ezerovo - Latina primară, o carte de referinţă care ne impresionează, nu prin iscunsinţa autorului în alcătuirea metaforei, aşa cum ne-a obişnuit, ci printr-un travaliu mai mult decât meritoriu în domeniul cercetării ştiinţifice a istoriei românilor de la începuturile sale. Călcând pe urmele lui Nicolae Densuşianu, Vasile Pârvan, Napoleon Săvescu, Dumitru Bălaşa şi a multor altor cercetători împătimiţi ai perioadei dacice şi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
conferia - Mihai StanIstoricul şi criticul literar Mihai Stan revine în actualitate prin apariţia volumului CONFRERIA, publicat la Editura Bibliotheca, Târgovişte. Constituindu-se într-un important document referitor la personalităţile care îl alcătuiesc, menit să ofere o documentaţie necesară unei viitoare istorii a literaturii dâmboviţene, volumul reuneşte cronici şi interviuri cu scriitori deja consacraţi în literatura română, o selecţie de literaţi din rîndul membrilor Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, „o entitate culturală extrem de activă", grupată în jurul revistei „Litere". Coloana volumului este...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
coperti - delirul vol. 1, 2Delirul vol.II - Continuare la romanul omonim al lui Marin Preda

Ideea de a continua, în registrul autorului de drept, o carte celebră rămasă neîncheiată, este cunoscută în literatura universală, dar şi în literatura română. Să ne amintim de Nicolae Filimon şi de romanul „Ciocoii vechi şi noi", apărut în 1863. La aproape un veac şi jumătate de la moartea autorului, în anul 1865, romanul este continuat de Dinu Săraru cu „Ciocoii noi cu bodyguard"; „Ultimele sonete închipuite ale lui Shachespeare, în traducere imaginară de Vasile Voiculescu", apărute după moartea autorului, în 1964, ediţie...

Ştefan Dumitrescu - DELIRUL, vol. II, o carte de raftul I - 5.0 out of 5 based on 3 votes

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Moldavskii Veikoross - Andrei GrosuPedagogul şi istoricul Andrei Grosu este binecunoscut în cercurile profesionale, social-politice şi culturale din Republica Moldova. Calităţile profesionale şi morale deosebite, intelectul avansat al domnului Andrei Grosu au deschis undă verde pentru poziţii şi funcţii prestigioase pe care le-a exercitat cu demnitate pe tot parcursul vieţii. Dacă cineva ar putea pune la îndoială cele spuse mai sus, e de ajuns să intre la o audienţă la şeful Secţiei invăţămînt din sectorul Rîşcani din municipiul Chişinău, Andrei Grosu, şi dubiile vor dispărea. Prin voia intîmplării am fost martor, când o...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Cisteianu Virgil SerbuVirgil Şerbu Cisteianu, directorul revistei Gând Românesc din Alba Iulia, dăltuieşte parcă de o veşnicie în atelierul său idei, meditaţii şi inspiraţii, cărora le dă nume, ca să le poată înregistra misterul şi vibraţia artistică. Valorificînd simultan căutările şi sensul existenţei, Virgil Şerbu Cisteianu trăieşte parcă sub un clopot aurit, dincolo de măsura timpului real, costumat în veşmîntul imaculat al poeziei, respirînd, ca pe o sevă comună, aerul tăios şi curat al unor nelinişti, regrete şi întrebări. Deşi ghilotina realităţii cade adesea peste labirintul sondării sinelui, poetul...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Barbu Ioan - portretDacă la Nietzsche ideea de stil cultural era apanajul unui trecut romantic, motiv de atitudini profetice, în prezent stilul cultural este consolidat sub forma unor categorii de acţiuni cognitive, prin fereastra cărora sînt urmărite atent toate creaţiunile spiritului uman: de la cartea scrisă, la gazetărie, cronică, oratorie, la statuie, la tablou, de la ideea de prietenie culturală, la templul creştinismului şi pînă la coordonatele unei întregi morale omeneşti. Cu această amprentă de stil cultural, Ioan Barbu, un cărturar superior, personalitate cu vocaţie etică, maestru al cuvîntului...

Ioan Barbu - „Bazar sentimental”, Editura Conphis - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
H. Muresian - Anatomia arterelor coronariene
Doctor în medicină Horia Mureşian
„The clinical anatomy of the coronary arteries"
Editura Enciclopedică, Bucureşti

Contabilizîndu-şi eficient timpul între Milano, Bucureşti şi alte ţări ale lumii, doctor în medicină Horia Mureşian reuşeşte să-şi onoreze exemplar obligaţiile care ţin de profesia de medic, dar şi misiunea de cercetător în domeniu. Este şeful secţiei Chirurgie Cardiacă a Spitalului Universitar Bucureşti, iar în paralel desfăşoară o bogată activitate de cercetare şi publicistică. Incontestabil, mediul riguros în care s-a format ca medic îşi spune pe deplin cuvîntul. Autor...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Lucian Gruia - Caine in rugaciuneNăscut la Dej la 01.07.1950, Lucian Gruia este de formaţie tehnică, absolvent al Institutului Politehnic "Traian Vuia" de la Timişoara, Facultatea Electrotehnică, promoţia 1974. A debutat în presă, cu versuri, la rubrica „Primele", cu un comentariu de Constanţa Buzea (în revista „Amfiteatru" - 1976) iar în volum, cu proză scurtă, intitulată „Culorile Neliniştii"( Editura "Eminescu", Bucureşti - 1997). Se remarcă prin scrierile sale literare originale, atât în volume de proză, cât şi volume de poezie. Astfel, publică următoarele lucrări: „Universul formelor lui Brâncuşi" (Ed. Fundaţiei "C...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
coperta - Tratat de psiho-stomie„Ca poet trebuie să să fii sublim fără încetare, să trăieşti şi să dormi în faţa unei oglinzi", spunea Baudelaire. Am descoperit un volum în care sublimul curge din sîngele poetului abandonat, aproape complet, lirismului de esenţă. Ioniţescu Gorj, un medic-poet, uimeşte prin capacitatea de a poetiza în marginea celor mai complexe iamagini şi lucruri. Psihologic, versurile par ale unui poet consacrat; sînt dezlănţuiri care electrizează, au atitutidinea şi supleţea inspiraţiei trecute prin toate oglinzile. TRATAT DESPRE PSIHO-STOMIE SAU DISECŢII CU UN BISTURIU APRINS ne plasează în...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
coperta - Pasi spre comoara din sufletO preafrumoasă carte, cum nu prea des se mai scrie azi, am primit din Anglia de la poeta de origine română, Carmen Tania Grigore, cîştigătoarea locului trei a concursului internaţional de poezie pentru românii din întreaga lume, „Starpress 2010". „Paşi spre comoara din suflet" - dialog cu fiica marelui filozof Constantin Noica, doamna Alexandra Noica Wilson - este o carte document, scrisă în preajma şi cu preţioasa contribuţie a fiicei marelui gînditor român, apropiată autoarei, ambele locuind în Anglia, la Devon. Volumul apare în cadrul proiectului „Scriitori buzoieni pentru literatura...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.