Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Ceauşescu îi cerea lui Brejnev, în 1976, să desfiinţeze gardul de sârmă ghimpată de la frontiera româno-sovietică de pe Prut (5)

Paul Niculescu-Mizil a subliniat, de asemenea, necesitatea ca în presa celor două ţări să se evidenţieze elementele comune, de natură să unească cele două popoare. In acest spirit, a pledat pentru crearea condiţiilor pentru dezvoltarea schimburilor turistice între cele două ţări, a colaborării în zona frontierei de stat, deschiderea de noi puncte de frontieră. Răspunzând observaţiilor conducătorului delegaţiei P.C.R., Andrei Gromîko a negat categoric apariţia în...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Ceauşescu îi cerea lui Brejnev, în 1976, să desfiinţeze gardul de sârmă ghimpată de la frontiera româno-sovietică de pe Prut (4)

Documentele publicate de istoricul Gheorghe Cojocaru explică motivele iritării produse la Moscova, faptul că reacţiile Moscovei erau determinate de numeroasele sesizări trimise la centru din partea conducerii R.S.S.M. Astfel, la 1 aprilie 1978, I. Calin, secretar al C.C.. al P.C din Moldova, informa C.C. al P.C.U.S. despre intensificarea propagandei româneşti asupra R.S.S.M. Acesta semnala faptul că, în ultimul timp, în România „se întreprind măsuri active privind...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Ceauşescu îi cerea lui Brejnev, în 1976, să desfiinţeze gardul de sârmă ghimpată de la frontiera româno-sovietică de pe Prut (3)

După vizita la Chişinău, Nicolae Ceauşescu a avut, la 3 august, o întâlnire cu Leonid Brejnev la Ialta, în cursul căreia a fost evocată şi vizita întreprinsă de liderul român în R.S.S.M. Este semnificativ faptul că, referindu-se la relaţiile bilaterale, Nicolae Ceauşescu a ţinut să sublinieze încă de la început că „în momentul de faţă, între cele două ţări nu există probleme care să poată crea vreun motiv de fricţiune sau de neînţelegere". Era, evident, vorba...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Ceauşescu îi cerea lui Brejnev, în 1976, să desfiinţeze gardul de sârmă ghimpată de pe Prut

Criza apărută în raporturile politice româno-sovietice în august 1968, în urma intervenţiei militare în Cehoslovacia a trupelor celor cinci state participante ale Tratatului de la Varşovia şi din vara anului 1969, după vizita la Bucureşti a preşedintelui american Richard Nixon, a pus în plan secundar controversele pe seama modului de reflectare de către cele două părţi a unor momente din istoria celor două ţări cu referire concretă la problematica sensibilă a Basarabiei. [...] În mod cu totul...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Ceauşescu îi cerea lui Brejnev, în 1976, să desfiinţeze gardul de sârmă ghimpată de pe Prut

Ideea scrierii acestui volum mi-a fost dictată de constatarea pe care am făcut-o cu ani în urmă, privind absenţa unei lucrări de sine stătătoare, care să ofere o imagine generală, pe cât posibil obiectivă, fără idei preconcepute, asupra evoluţiei sinuoase a relaţiilor româno-sovietice pe parcursul unui sfert de veac (1965-1989). Firul conducător l-au reprezentat relaţiile dintre P.C.R. şi P.C.U.S., definitorii pentru identificarea direcţiei ansamblului raporturilor româno-sovietice, inclusiv în...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

„Nu da, Doamne, nimănui, soarta deportatului!". (Elena Şoimu-Postolachi)

„Surghiunul"[1] este un volum de memorii, expuse de Maria Nestor-Şoimu, născută la 2 decembrie 1911, în satul Parcani, raionul Soroca, şi Elena Şoimu-Postolachi, fiica Mariei, născută la 18 ianuarie 1931, în satul Heciul Vechi, raionul Sângerei. În noaptea de la 12 spre 13 iunie 1941, familia Şoimu - capul familiei, preotul Porfirie Şoimu, soţia Maria, fiica acestora Elena şi fiul de 7 ani, Mihail, au fost ridicaţi şi trimişi în Siberia[2] (regiunea Tomsk, raionul Şegarca, localitatea Anastasievka). Prima parte a cărţii...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Din când în când, presă mondială deplânge - sau doar constată - că nu prea mai există mari lideri carismatici la nivel de state, conglomerate sau tendințe geopolitice influențe. Unde sunt în zilele noastre conducătorii de anvergură unor Kennedy și Nixon, de Gaulle și Mitterrand, Adenauer și Willi Brandt, Golda Meir și Moshe Dayan, Nehru și Nasser sau alții asemenea lor, în lumea de azi, unde exercițiul puterii supreme pare a coroda parcă tot mai rapid prestigiul și autoritatea monumentelor în viață?

La începutul anului trecut, săptămânalul francez „L'Express" constată, sub titlul „Marea pană...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Poeta Vasilica Grigoraş este unul dintre cei mai conştiincioşi şi disciplinaţi arhitecţi ai versului, întâlnit de mine, până acum. Pe lângă harul primit, cred că asta se explică şi prin vasta experienţă acumulată printre cărţile Bibliotecii din Vaslui. Poeziile ei sunt bine şlefuite şi o consider un Brâncuş la începutul vieţii sale de artist, un Brâncuş al versului; citindu-l, îţi pătrunde direct în suflet şi se prelinge precum stropul de ploaie de-a lungul pielii catifelate de sub îmbrăcăminte şi absorbit de pământul însetat, ars şi crăpat de soarele dogoritor al vieţii. Volumul „O corabie...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Știm ce spune o vorba buruienoasă despre politic, dar și aici sunt grade de comparație. Interbelicul pare să fi atins culmea cinismului și a cruzimii în politic, iar hitlerismul și bolşevismul apogeul Răului. Iar coliziunea dintre aceste două extremisme a produs, între altele, Pactul sovieto-german din 1939. „Timp de secole, interesul principal al S.U.A (vezi Primul şi Al Doilea Război Mondial, Războiul rece) a fost relaţia dintre Germania şi Rusia. Dacă aceste două ţări s-ar uni, ar reprezenta singură forţă care ne poate ameninţa. Trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu se va întâmpla"...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

În cinstea Centenarului Unirii Basarabiei cu România, de la 27 martie 1918, Editura Tipo MC, din Oradea, ne propune o poveste adevărată, exprimată prin vocea cea mai autorizată și informată a momentului: Regele Ferdinand I. Momentul apariției coincide cu o sumă de acțiuni cultural, științifice și patriotice legate de eveniment, pe care orădenii le/au gândit și pus în operă. Între acestea aparițiile editoriale sunt salutate și prezente pe afișele care omagiază faptele înaintaților. Cu modestele posibilități, Editura Tipo MC, aduce în actualitate cea mai marcantă personalitate a acelor...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

În momentul când mi s-a propus participarea la sesiunea de comunicări științifice consacrată împlinirii a 130 de ani de la nașterea lui Alexei Mateevici (16 martie 1888), nu am ezitat nici pe o clipă, atunci când mi-am ales tema „Misterul morții lui Alexei Mateevici. Certitudini și ipoteze", deoarece în memoria mea mai persista polemica din săptămânalul „Literatura și Arta" de acum 23 de ani (numărul din 30 martie 1995, pp.6-7) privitoare la boala și moartea strălucitului nostru înaintaș, polemică provocată de articolul medicului Ovidiu Vuia, intitulat „Cine l-a ucis pe poetul Alexei...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Recent ne-a atras atenția cartea „Reflecții templiere în Transilvania", apărută la Editura Primus din Oradea, 2017, având autor pe Remus Barna. Ca prim impact vizual, regăsim pe coperta I imaginea impozantă a castelului păstrător de istorie și legendă alături de prezența cavalerului, a statorniciei cu care, oricând acesta veghează întru buna rânduială a curgerii vremilor. Emblematicele cuvinte „Non Nobis Domine, non Nobis, sed Nominii Tuo da Gloriam" vin parcă dintru începutul lecturii să reamintească faptul că Supremația Divină a fost și a rămas în permanență călăuza...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Cartea „Iulian N. Vlad. Confesiuni pentru istorie" (Editura Proema, Baia Mare 2017, 817 p.), prefațată de acad. Dinu C. Giurescu, este un dialog și un testament: „ [...] Las urmășilor mei faptele, așa cum au fost ele, să le judece ei, să le aprecieze, să le cântărească și să dea verdictul, pentru că, fără îndoială, un verdict până la urmă va prevala. [...] În ce mă priveşte, tot ceea ce am făcut, am făcut gândindu-mă la popor şi la ţară. Pentru acest motiv, pot privi în ochii oricui. [...] Peste un număr de ani, îşi va da verdictul şi istoria, care va fi scrisă fără ură şi părtinire, cu...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

După un distins și printre ultimi străjeri ai istoriei neamului românesc, l-am numit pe domnul profesor Dinu C. Giurescu, membru al Academiei Române, urmat de reputatul jurist, specialist în teoria generală a statului și dreptului, deținător al demnităților supreme în Justiție, președențiile Curții Constituționale a României și a Înaltei Curți de Casație și Justiție, domnul profesor univ. dr. Nicolae Popa și, nu se putea să fie altfel, un promotor al protocronismului românesc, istoricul literar și bizantologul Dan Zamfirescu, am fost înalt onorat cu provocarea prefațării celui de al patrulea...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

C.Moşincat-V.Sichet-S.ReteganSă dea bunul Dumnezeu ca remarcabili şi sensibili patrioţi români să se mai aplece, să cunoască şi să preţuiască activitatea de excepţie a marilor bărbaţii, care au contribuit decisiv la afirmarea şi menţinerea spiritualităţii şi identităţii româneşti, cum a fost şi memorandistul, luptătorul pe frontul credinţei şi al desfăşurării drapelului naţional românesc: părintele dr. Vasile Lucaciu. Marelui patriot şi de spirite călăuzitoare dr. Vasile Lucaciu, revista sătmăreană „roii Neamului", prin purtarea de grijă a colonelului Voicu ŞichetI, îi aduce un binemeritat omagiu şi o frumoasă cunună de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Irina Lucia Mihalca-Cerul din inima meaGlosa tuturor semnificațiilor

Privită acum, în perspectiva acestor ani care-au trecut până la noi, lirica Irinei Lucia Mihalca anunța încă de la aparițiile în volume colective, în presa literară, ori cu ecoul unor lauri binemeritați la concursuri literare, o poetă matură, un autor care se mișcă foarte original, aproape fără trac și cu dezinvoltura unui consacrat al genului, între programe și stiluri, teme și modalități lirice, grupări și direcții. „Cerul din inima mea" (Timișoara, Editura Eurostampa, 2017, 150 p., cu o copertă realizată de Laura Lucia Mihalca, fiica autoarei), volum apărut...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Ion ConstantinFaptele de istorie de acum o sută de ani, care au înrâurit și redefinit destinul național și european al României continuă încă și astăzi să-și dezvăluie și limpezească înțelesurile, iar 2018 se arată a fi unul încurajator, căci a început prin contribuții consistente în materie ale istoricilor, diplomaților, juriștilor și politologilor români.

În cartea să „România, marile puteri și problema Basarabiei", istoricul Ion Constantin reconstituie și interpretează momentul istoric de acum un secol îndeosebi prin grilă geopoliticii, încadrându-l în contextul sud-est european, continental și...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Elisabeta Isanos cărţiModelul globalizării impetuoase în limba lui Shakespeare, dar după tipicul editorialelor din „New York Times", chiar dacă se prezintă adversar al hegemonismului lingvistic și adept al multiculturalismului, se impune covărșitor și pe ogorul literelor. Și totuși, în arealul rămas „al tuturor", prezența factorului european, atâta cât mai este el, rămâne unul de prima strălucire. Iar canonul culturii europene, instituit în Grecia antică, s-a înscris pe apogeul traiectoriei sale istorice prin cultură franceză, care a rămas până acum (dar pentru cât timp oare?) la aceeași nobilă altitudine. Discret...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Gelu Culea-Invitati la banchetul de-o viataExperienţa ca banchet sau un altfel de scriitor

Un bunic, un tată sau un unchi sfătos - mulţi şi-ar fi dorit un astfel de martor nepreţuit de la care să afle cum s-au petrecut de fapt lucrurile în familie, cum se explică atâtea conflicte absurde, de ce un văr talentat a avut o soartă haină şi un nepot urât şi tăcut s-a ajuns, o mătuşă s-a descurcat de minune, iar alta a ajuns la balamuc. „Invitaţi la banchetul de-o viaţă" spune o grămadă de asemenea poveşti legate între ele, înţelegând perfect utilitatea unei experienţe lungi, obiectivată prin decenii. La ce folosesc deceniile? La creşterea...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Emilia Tutuianu - Azi pentru mainePlin de semnificaţii, copleşitor în frumuseţe, pilduitor şi profund, generator al unui ambient spiritual superior, imposibil de ignorat, de pe verticala timpului atrage în mod plăcut atenţia şi va intra în ritmul sufletesc al literaturii contemporane volumul de interviuri „Azi... pentru mâine", apărut la Editura „EIKON" - Bucureşti, sub semnătura psihologului Emilia Ţuţuianu, directorul revistei „Melidonium" din Roman, Neamţ. Cele trei sute patruzeci şi două de pagini, cu personalităţi pregătite să supravieţuiască în vreme prin renumele dobîndit, sînt o bunăvestire pentru autoare şi se bucură...

Psihologul Emilia Ţutuianu, în spectacolul oamenilor culţi - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Ov. Ioan Santa-frauda caruselProdusul editorial „Frauda « Carusel »" cu cele două componente „Finanțator" al terorismului, respectiv „Teroristul" invizibil al infrastructurii critice naționale al domnului dr. Ovidiu Ioan Șanta este o lucrare științifică de specialitate valoroasă care întregește paleta și îmbogățește zestrea studierii fenomenului de evaziune fiscală de mari proporții, evidențiind totodată și multitudinea de efecte negative în plan financiar, economic, social, politic și de stabilitate la nivel statal, european și mondial. În curajosul și sensibilul demers științific(potențat de complexitatea fenomenului)...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Grid Modorcea-ArmaghedonO carte vizionară în care se arată cum și de ce Dumnezeu s-a dezis de lumea pe care a creat-o la Facere. În loc de îndumnezeirea omului, s-a produs satanizarea sa. Niciodată nu e prea târziu pentru schimbare. Grid Modorcea ne oferă soluția, calea cum omul se poate salva, se poate purifica, prin revelarea lui Armaghedon din el. „Armaghedon revelat" lansează o nouă perspectivă în istoria ideilor umanității.

Participă: Cristina Constantinescu, actriță, Teatrul „Bulandra", Mircea Constantinescu, actor, Teatrul „Odeon", Sabina Messalina, actant, Studioul „EU & UE", Radu Lupașcu, redactor șef...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Eugen Mihaescu-CorinaNume de celebritate în grafica lumii, Eugen Mihăescu debutează acum și că romancier. Încă o surpriză după multele cu care „ne-a obișnuit" de când a revenit acasă, după indelungile etape - artistice și de viață - pariziene, elvețiene, new-yorkeze. După ce a surprins că eseist și memorialist, iată că devine și - probabil - seniorul mondial al debutanților în proză beletristică. Romanul sau „Corina" este însă creat cu o mâna atât de sigură (e și mâna artistului vizual, desigur), încât în numai vreo sută de pagini desfășoară o poveste de dragoste frământată și zbuciumată, pe decorul câtorva țări...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Savatie Bastovoi-Antiparenting-coperta„Fiţi copii la răutate, nu şi la minte" (I Corinteni, 14, 20)

„Antiparenting" este titlul unei cărţi recente de antropologie, filosofie, psihologie şi educaţie (apărută în 2017, editura Cathisma, Bucureşti), cu toată gama de ştiinţe subordonate lor, şi toate acestea într-un limbaj curat, fără acrobaţii textuale. Învăţătura creştină încununează cunoaşterea dobândită în celelalte discipline, dându-le adevăratul rost. Se vede clar că autorul are tot interesul de a restabili adevărul şi firescul în ceea ce - până acum un veac, să spunem – era de neconceput că va deveni obiect de dispută: nevoia...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Thomas Molnar - „Modelul deformat. America de la Tocqueville la Carter”O lucrare de un interes deosebit pentru toți cei care doresc să afle mecanismele deformante ale democrației americane și extinderea lor globală, face o mare cinste editurii Logos și traducătorului Manuel Valeriu. Este vorba despre unul dintre gânditorii care fac parte din elita intelectuală și morală a secolului al XX-lea, Thomas Molnar, iar lucrarea, publicată în 2016, se intitulează Modelul deformat. America de la Tocqueville la Carter. Acest aspect trebuie subliniat, pentru că, din păcate, foarte mulți gânditori nu stau deloc bine la al doilea capitol, oferind imaginea unei vieți schizofrenice. De...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Eu Simah prefectul RomeiEste titlul primei cărți traduse în limba română a profesorului universitar Thomas Molnar, apărută în 2013 la editura Logos, ediția originală în franceză fiind publicată în anul 1999. Traducerea aparține profesorului sibian Manuel Valeriu, cel care a făcut accesibilă publicului român o altă lucrare a lui Th. Molnar, „Modelul deformat. America, de la Tocqueville la Carter" (editura Logos, 2016). De asemenea, traducătorul a și prefațat cele două cărți, făcând dovada unui interes aparte pentru problematica regăsită în opera tradusă. Este cazul fericit când în întâmpinarea unui autor valoros vine...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Gheorghe Stancu-Chemarea destinuluiNu e prima mea întîlnire cu scriitorul Gheorghe Stancu, dar mi se pare prima în acest roman pătimaş, în mărturisirea-maraton despre ispite, spaime, chemări imperative, acceptare, ideal, durere şi iertare, despre dragostea care se îmbină cu suferinţa, trecutul cu prezentul, nostalgia şi decepţia cu bucuria, un scriitor stăpîn pe candid şi erotic, dar, parcă, prăvălindu-se în deznădejde pe patul destinului foşnitor, ca pe o iarbă înaltă sau pe un sol mişcător deschis sub ochii cititorului, care trebuie să aleagă între a accepta să fie purtat spre o captivantă şi tulburătoare poveste de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Ben Turpin la PalilulaDacă amesteci bine puţin Gargantua şi puţin Pantagruel, puţin din cumnata lui şi puţin din Godot, puţin din Faust şi puţin din Lulu, de fapt puţin mai mult din Lulu, iese Palilula. Aşa a procedat Silviu Purcărete, pornind la drum cu filmul „Undeva la Palilula" (2012), pe care nu trebuie să-l vezi ca să spui că este un sumumum al experienţei regizorului de teatru, dar poate şi al spectatorului de film. Îl ştiu pe Purcărete din facultate, de când am fost colegi la I.A.T.C. şi vedeam împreună filme, multe filme, mai ales mute, care ne plăceau enorm. Purcărete are şi o înfăţişare de personaj...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Calatorii in lumi diferiteNeobosit turist și scriitor, în același timp, Corneliu Florea se caută pe sine, străbătând meridianele, scrutând semnificații dincolo de aparențe, mărturisind că fericirea de-a călători „m-a obligat să-mi bat și capul, nu numai picioarele ..."[1]. În volumul „Călător prin felurite lumi", Bistrița, Ed. Aletheia, 2016, ca și în alte cărți ale sale, este limpede că spațiul de elecție al autorului este cel european, pe care îl colindă în lung și-n lat când compania britanică Globus îi oferă o ocazie corespunzătoare aspirațiilor sale. Și astfel, suntem purtați prin Țările de Jos, Germania, Italia...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

George Tenet-In mijlocul furtuniiGeorge J. Tenet , în colaborare cu Bill Harlow - „At the Centre of the Storm: My Years at the C.I.A." (În mijlocul furtunii. Anii mei la C.I.A.), Editura Scripta, 2010

Cel mai „longeviv" director al C.I.A. după legendarul Allan Dulles, George Tenet a condus comunitatea americană de informaţii în epoca ei cea mai frământată şi dificilă. Numit în fruntea Agenţiei de preşedintele Bill Clinton, în 1997, Tenet şi-a păstrat funcţia în timpul primului mandat al republicanului George Bush, demisionând abia în iulie 2004. Această experienţă unică stă la baza cărţii sale „At the Centre of the Storm...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Ziaristi Online
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.