Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Florian Bichir - Când satana dă târcoaleCărțile au destinul lor. Ani de zile am fost urmărit, aproape obsedat, de personalitatea lui Gheorghe Racoveanu, un teolog-polemist cum rar a mai avut țara aceasta. Am citit și recitit cu obstinație articolele din revista  „Predania", editate impecabil în volumul „Predania și un Îndreptar ortodox cu, de şi despre Nae Ionescu teolog”, antologie prefațată și realizată de diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2001. Am înțeles că poți vorbi și mai ales scrie despre Biserică firesc, ontologic. Pentru că, la fel cum există o limbă de lemn a politicienilor şi a activiştilor de partid, există una...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Ovidiu-Stancu-Iubirea-gradina-mea-zen1

Poet romantic în sensul lui Novalis, pentru care „a romanticiza înseamnă a da iubirii un sens înalt, obişnuitului un prestigiu misterios, cunoscutului demnitatea necunoscutului”, Ovidiu Stancu îşi găseşte în scris taumaturgul ideal, generator de universalii şi fundamente poetice, pentru că, în confruntarea cu miracolul inspiraţiei, devine un sol de întregire a propriei existenţe prin artă. Readucînd în discuţie condeiul său inimitabil prin recentul volum „Iubirea, grădina mea Zen”, nu fac decît să subliniez că reîntîlnirea poate fi socotită un act încărcat de semnificaţii, căci prin acea...

Ovidiu Stancu - „Iubirea, grădina mea Zen” sau repunerea în drepturi a liricii romantice - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Vasile Şoimaru - Românii din jurul RomânieiRomânii din jurul României. Monografie etnofotografică

Vasile Şoimaru are o nesfârşită dragoste pentru locurile natale şi pentru tot ce este românesc. Ea caracterizează sufletul acestei personalităţi, care a reuşit cu ajutorul fototerapiei[1]cu destinaţie civică evidentă, să se vindece de „boala deputăţiei”[2] , care ameninţă oamenii politici. Apariţia acestei lucrări de pionierat în istoria diasporei contemporane, a sociologiei şi antropologiei culturii, a etnologiei şi a istoriei românilor în lume este încununarea unei iniţiative personalizate acum 12 ani şi care, sperăm, va continua. Lucrarea...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Spiru HaretReforma lui Spiru Haret a fundamentat, legislativ, modernizarea învăţământului românesc la toate nivelurile: primar, profesional, secundar şi superior, dar şi dezvoltarea instituţiilor culturale. La iniţiativa domnului profesor universitar Laurenţiu Şoitu, Preşedintele Conferinţei de la  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, am alcătuit antologia „Spiru Haret, Laws and normative acts on School and Education”, constituită din legi şi acte normative elaborate de Ministrul Spiru Haret, preluate din Operele lui Spiru Haret, vol. I-XI, (Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Titi damian, art-emisRar mi-a fost dat să văd o desfăşurare epică, la scriitorii contemporani, mai decisă decât cea a buzoianului Titi Damian. Poate, cu excepţia lui Nicolae Breban nimeni nu a demonstrat atâta tenacitate în arhitectura scrisului. Începând cu romanul de debut, „Fagul” (2005), continuând cu „Umbra” (2008) şi „Norul” (2011), iată-l pe Titi Damian ajuns la trilogia „Muscelenii”.

Trei volume însumând 1107 pagini, scrise într-o cadenţă constantă, denotând un echilibru inclusiv cantitativ al fiecăruia în parte. Într-o prefaţă generoasă, onestă, semnată de Florentin Popescu, el însuşi originar dintr-o...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Prof. univ. dr. George Anca, art-emis-2Primul studiu aprofundat despre stilul lui George Anca[1]

Cu ani în urmă, într-o discuţie pe Internet cu originalul cărturar şi scriitor polivalent care este George Anca, îl sfătuiam pe „dodistul” originar din Ruda Vâlcii, să-şi teoretizeze stilul; eventual – să-l „lanseze” printr-un manifest, în felul în care o făcuse Florentin Smarandache, întemeietorul paradoxismului. Sugestia nu era nouă şi venea tardiv, fiindcă scriitorul îşi scrisese deja, în acest stil, cea mai mare parte a operei sale. Răspunsul său a fost sincer, dar nu lipsit de o anumită ambiguitate: „Nu-l teoretizez şi n-o voi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Camil Petrescu, art-emis- 120 de ani de la naștere -

Cine a citit romanele „ Ultima noapte de dragoste și prima noapte de război” și „Patul lui Procust” a descoperit în autor un însingurat, practicând confesiunea într-o dramatică zbatere de idei. Om al antitezelor, Camil Petrescu, ca și eroii săi, plutește în incertitudine. Cu o copilărie și o adolescență obscure de care nu vrea să vorbească, Camil Petrescu își începe destăinuirile cu tinerețea. Născut la 9 aprilie 1894, dintr-un funcționar de poștă obscur, care dispare imediat după nașterea scriitorului, și Ana Petrescu, mama sa, cu o profesiune incertă, rămasă...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Experimentul TârgşorO viaţă de om, aşa cum a fost”[1]
 
Ideea biografismului creator este de dată recentă în istoria omenirii. S-ar putea spune că apariția tiparului a făcut posibilă multiplicarea jurnalelor, a biografiilor reale sau romanțate, a amintirilor și a altor forme de exprimare - instinctuală, planificată sau poruncită. Precizez - toate fără a sta sub aripa literaturizării sau a documentului pur, de arhivă, care îmbracă obligatoriu stilul administrativ. Nimic din toate aceste supoziții (teoretice) în scrisul lui Victor Roșca din Canada, de 15 ani diriguitor avizat al revistei „Candela” din Montréal...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Canicula în diamantVolumul lui Raul Bribete, Caniculă în diamant, publicat la Editura Marineasa, Timişoara, 2008, propune un discurs al conexiunii subtile cu matricea unei de/conceptualizări aschemice, un fior al tragicului, estompat în variabilitatea unei desprinderi de ludicul catharsic al euforiei lirice, într-un imaginar al purificării în pulberea dezmărginirii în sub/stratul pendulului foucaultian, mimetic şi necenzurat. Imaginea diamantării se constituie, în textul bribetian, în acea osmoză a poetizării prezumtive, a acelei descătuşări aproape organice, o erupţie în magma fluidă a încarcerării în modelarea...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Mihai Gheorghiu -Suflet-insangerat, copertaNietzsche afirma că, „în natura ei, existenţa este aparenţă, iluzie, perspectivă, este o lume care făureşte alte lumi noi”, precum poeţii făuresc o lume a lor. O lume asemănătoare aceleia în care ne atrage, ca într-un naufragiu, şi ne absoarbe fiinţa cu o gracilitate emoţionantă, de acolo, din depărtările Americii, poetul şi jurnalistul Mihai Gheorghiu, în cartea „Suflet însângerat”. Din „cartierul copilăriei pînă în momentul în care poetul urcă „în trenul vieţii, traversînd „jungla lumii”, substanţa imagistică şi ardentă a volumului - creaţie a unui estet, a unui romantic în flagrant, emană...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Elena Adriana Răducan - Apelul de urgenţăRomanul „Apelul de Urgenţă”, autor Elena Adriana Răducan, apărut la Editura „Sitech”, din Craiova, în anul 2012, probează ştiinţa de a studia stările şi frământările sufleteşti ale unei tinere, elevă în clasa a VII-a, urmărită evolutiv până la absolvirea liceului. Introspecţia psihologică nu este percepută ca un proces izolat, ci prin dinamismul comportamentului Dariei, ce dă la iveală un caracter spontan, cu o disponibilitate spre dialoguri deschise. Instanţele comunicării narative plasează acţiunea romanului la Craiova, Marea Britanie, Franţa, la începutul mileniului III. „Apelul de Urgenţă” este...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Viaţa în doiCum zarva şi tumultul sărbătorilor sfârşitului de an nu sunt deloc propice lecturilor, priveam cu puţină tristeţe la cartea trimisă cu ceva vreme în urmă de Harry Ross, oftam şi treceam mai departe, aşteptând răbdător clipele în care tihna cea binevenită este completată, în modul cel mai fericit, cu cititul unei cărţi despre care eşti sigur că te va încânta. Desigur ştiam şi acest lucru deoarece nu este pentru prima oară când citesc o carte scrisă de acest autor prolific, fascinant şi, mai mereu, surprinzător. Prin urmare, când amorţeala specifică oricărui sfârşit de agitaţie a venit, am deschis...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Victor Burde - Iubiri de toamnă târziePe fundalul autumnal, de o coloristică nuanțată, își poziționează Victor Burde noul volum de versuri, care nu produce o ruptură programatică față de cărțile precedente (Se roagă pădurea, Așternut pe frunza toamnei, Sub zodia peștilor, Descântec de rouă, Legenda Panaghiei, fata care s-a îndrăgostit de soare). Se păstrează tonul molcom al rostirii, preaplinul afectiv, duioșia privirii crepusculare, diversificându-se ușor doar formula prozodică, poetul mergând până la poezii cu metrică populară, iar alteori, oprindu-se la versul alb.

Iubiri de toamnă târzie (2013) a apărut în Colecția Lirik a...

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
Veronica Osorheian - Duioşie peste umăr
 
Împărtăşind parcă ideile lui Blaga, filosoful care consideră cultura satului românesc o matrice stilistică fundamentală, contributoare dezvoltării culturii mari a poporului român, Veronica Oşorheian, prozatoare în dulcele stil clasic, în condeiul căreia „copilăria şi satul se întregesc reciproc alcătuind un întreg inseparabil”, se prezintă în faţa cititorilor cu „Duioşie peste umăr”, proză scurtă, (Editura Grinta, Cluj-Napoca 2013), cartea unui narator omniscient, care transcrie faptele cu realism, dar şi cu sobrietate stilistică, facilitînd un anume fel de comunicare imediată. Autoarea...

Veronica Oşorheian, „Duioşie peste umăr” sau viziunea de fertilă frumuseţe asupra satului românesc - 5.0 out of 5 based on 2 votes

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Marian Ilie - A doua Scrisoarea IIIVorbim de un volum de structură moralizatoare, practic, un document despre imoralitatea instituţionalizată, cu arborescenţa de aspecte specifică unei societăţi expediate în haos, o carte vorbitoare pe ton puternic în urechile vremii, unde parodia îşi reintră în drepturi, prinde sînge în obraji şi produce efectul de valoare imediată. Înţelegînd că viciile societăţii nu mai pot fi tolerate, că e timpul să se renunţe la stereotipii, poetul Marian Ilie îşi asumă curajul unui protest echilibrat, abordarea cu sentiment patriotic a temelor politice, conferindu-i puterea şi sentimentul că poate...

„A doua Scrisoarea III” a poetului Marian Ilie va pătrunde în conştiinţa culturală a vremii - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă

Corin Bianu - Vacareştii la amiază

Apărut în colecţia Proză Contemporană, Editura Bibliotheca, romanul în discuţie, lansat cu ceva timp în urmă în cadrul Concursului Naţional de Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”, desfăşurat la Tîrgovişte, readuce în luminile rampei numele scriitorului Corin Bianu, consolidîndu-i statutul de romancier. Peste 259 de pagini ordonează ceea ce nu au reuşit alţi exegeţi, realizînd o oglindire a Văcăreştilor, cărora naţiunea română le-a acordat onoare şi apreciere. Iată, acum, o nouă nemurire prin romanul avocatului Corin Bianu, eseist, poet, publicist, fondator al Societăţii Scriitorilor...

Corin Bianu, „Văcăreştii la amiază” - Lucrare istorică prestigioasă - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Cătălin Buşagă, art-emisRăsărind din războiul nevăzut al gîndului, Cătălin Buşagă pătrunde pe tărîmul poeziei contemporane, ca o urcare în tren cu bilet rezervat la clasa întîi, să-şi alăture glasul unui cor ce cîntă pe toate vocile pămîntului. În lumea prezentului, arestată de micimi, ambiguităţi şi absurd, tînărul poet încearcă prin vers o redempţiune, o corectare, din care ţîşnesc liniile recuperabile ale iniţialităţii. Un lirism de adîncime, demontare şi reasamblare, un registru lin curgător ce provoacă selectiv, disociere şi reintegrare, o lume a viorilor în vînt, un poet al dragostei, un poet sobru, tot mai sobru, un...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Cotul Donului - 1942.Pentru cine încă nu cunoaşte amintim că pe 19 noiembrie 1942, în cadrul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost declanşată contraofensiva Armatei Roşii a fostei U.R.S.S. în Cotul Donului, iar în ziua următoare, pe 20 noiembrie, şi în Stepa Calmucă. În scurt timp, trupele armatelor germane, în care erau incluse şi forţe militare româneşti, italiene, maghiare etc. şi care ajunseseră până aproape de Stalingrad, au fost încercuite şi distruse fără cruţare. Forţele sovietice au fost superioare atât ca număr, cât şi ca dotare, dar catastrofa în care au nimerit soldaţii români în iarna anilor...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Album, cpt. Luiza Lazar Rotaru Eroii nu ne cer nimic, dar faptele lor ne obligă

Ei ne amintesc de vremurile prin care Ţara şi Poporul au trecut, de testamentul nescris prin care ne îndeamnă să păstrăm neştirbită Glia pentru care s-au jertfit. „Eroismul este arta de a sluji neamul prin sacrificarea ta”, spunea Nicolae Iorga, iar „eroul este întruchiparea a tot ce este mai bun în om: lupta pentru măreţia şi fericirea patriei şi poporului” afirma L.N.Tolstoi.

Eroismul înseamnă bărbăţie, bravură, curaj, neînfricare, vitejie, toate la un loc, cu condiţia manifestării sub semnul Onoarei. În accepţiunea largă a termenului, la...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Prădarea RomânieiVictor Gaetan şi Ciprian Nastasiu - „Predarea României. Cum pradă Traian Băsescu România. Crima organizată. Interesele externe”
 
În  2009, Editura Compania a publicat „Prădarea României”, cu subtitlul  „Cum pradă Traian Băsescu România. Crima organizată. Interesele externe”, cartea autorilor Victor Gaetan, scriitor româno-american şi Ciprian Nastasiu, procuror-şef adjunct la D.I.I.C.O.T.. Ediţia s-a epuizat imediat, procurorul Ciprian Nastasiu a fost, tot imediat, concediat de Laura Codruţa Kövesi, iar eu am primit de la un prieten cartea, pe care, după lectură, am recomandat-o stăruitor...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Pr. Dumitru Ichim - DiplomaÎn anul de graţie în care ne aflăm, au apărut câteva cărţi de versuri scrise de poetul Dumitru Ichim din Kitchener. În cronica la volumul de versuri Psaltirea apocrifă a dreptului Iov (Cluj-Napoca, Editura EIKON, 2012), îmi exprimam cu încredere o presimţire: „Limbajul liturgic este teologic şi poetic în acelaşi timp în demnitatea spirituală şi în trăirea credinţei la Dumitru Ichim, care atinge treapta de încununare a vieţii de creaţie, dar şi capacitatea de a elabora, în continuare, la acelaşi nivel”. Întradevăr, poetul nu s-a dezminţit.

Se vorbeşte adesea de a doua tinereţe, poate şi...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Mihail Moruzov şi Serviciul SecretNu in­tra­sem în şcoala pri­mară, când am au­zit, pentru întâia oară, nu­mele lui Mihail Moruzov, într‑o discu­ţie pur­tată de pă­rinţii mei (tata era ofiţer). M‑a iz­bit re­zo­nanţa stră­ină a nu­melui şi - cu toate că nu‑mi mai amin­tesc ni­mic din discu­ţie (pro­ba­bil, că nici nu în­ţe­le­geam despre ce era vorba) - am ră­mas cu im­presia că Moruzov era ci­neva puter­nic şi te­mut. Mult mai târziu, când am de­ve­nit is­to­ric, mi‑am dat seama că per­cepţia din co­pilă­rie a perso­nali­tă­ţii lui Mihail Moruzov fu­sese co­rectă. Om din umbră, aşa cum se potri­veşte şefu­lui unui servi­ciu de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Marin Ifrim„Am căutat prea mult nimicul în altă parte. Dar mă întorc unde suflă ostenelile” (Emil Cioran)

Poet, eseist, cronicar, publicist de frunte, Marin Ifrim „din Buzău” s-a impus cu tonul său pamfletar, polemic și parodic original. Sigur, trebuie să-i fie adăugate și sinceritatea, buna credință și generozitatea arătate față de colegii de literatură română (pe plan local are deja o confrerie literară a lui; nu e debutant care să nu-i aibă confirmarea, ai impresia, dar și „consacrații” au parte de primiri critice colegiale remarcabile), pe care i-a susținut până în pânzele albe. A condus reviste...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Maria Diana Popescu - Daţi-mi ţara înapoi!Între prefaţa academicianului Gheorghe Păun şi postfaţa scriitorului Ştefan Dumitrescu recenta apariţie editorială „Daţi-mi Ţara înapoi!” (Reşiţa, Editura TIM, 2013, 310p.) a jurnalistei şi scriitoarei Maria Diana Popescu, extrem de apreciată, la momentul de faţă ocupând locul I în topul editorialiştilor naţionalişti din aria identitar românească[1] poate fi descoperită o eseistică de avangardă, în consonanţă cu o poetică-manifest, descinsă din haosul debusolant şi deformator al vremii pe care o trăim. E vorba de o avangardă intrată în istorie şi evocată prin tonuri reactivate de un discurs de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Cornel Nistorescu - Români, vi se pregăteşte ceva!Mărturisesc că, dintotdeauna, întâlnirea cu o carte nouă mă transpune în lumea ascunsă printre cuvintele așezate în paginile pe care le răsfoiesc cu nerăbdarea copilului în faţa unui dar multaşteptat. Sunt cărţi şi cărţi. Unele îţi împlinesc aşteptările, adică dăruiesc. Altele nu, fiindcă nu te regăseşti nici în lumea cărţii şi nici în crezul autorului. Când s-a împlinit văleatul 7522 (2013), Brumar, a 28-a zi, mi-a fost dat să am în mână primul volum al uneia dintre marile cărţi ale istoriei recente a României, trăite şi adnotate de Cornel Nistorescu zi de zi, cu perseverenţa stoică a cronicarilor...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Trebuie să recunosc, a face cronica unei cărţi precum  „Umbra noas­­tră cea de toate zilele”, a lui Virgil Răzeşu, cu subtitlul inspirat Virgil Răzeşu - Umbra noastră cea de toate zilele „Un D.U.I. ca toate celelalte”, nu este deloc o treabă simplă. După cum, nici încercarea de a o încadra într-o categorie de scrieri nu este simplă. În cele din urmă, cred că atributul care i se potriveşte în cea mai mare măsură este cel de „carte de atitudine”. Parcurgerea ei oferă celui interesat satisfacţia că a mai fă­cut un pas pe drumul cunoaşterii unei istorii nu prea îndepărtate, contemporane încă, dar ocolită - dacă nu ascunsă cu grijă - vreme de 23 de...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Nicolae Purcărea - Urla-haita„E fadă povestirea mea... Teroarea ce m-a stăpânit de-a lungul anilor e greu, ba chiar imposibil de înfăţişat. Ea depăşeşte puterea de înţelegere a oamenilor. Căci lupta n-a fost între oameni, ci între două lumi: lumea binelui şi lumea răului, a lui satan. Şi dacă pentru o clipă surâsul lui satan ne-a îngheţat inimile, Dumnezeu, în marea Lui dragoste, ne-a redat viaţa, ne-a încălzit, ne-a scos la lumină, ne-a dat puterea de a lupta cu cel rău… Am rămas astăzi o mână de oameni din generaţia mea care încă mai suntem mărturii vii. Dar ideea, idealul pentru care am luptat este viu și va dăinui în...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
Refractii criticeCritica literară de la refracţie la reflecţie 
 
Se spune că oratoria fără talent poate fi etichetată ca tupeu (Th. Codreanu), aşa cum incursiunea unui personaj mai puţin iniţiat într-un domeniu arid, cum este cel al criticii, poate fi considerată dacă nu insolenţă atunci cel puţin o atitudine hazardată. Cu toate acestea savoarea unei lecturi, copios susţinută de sclipirile stilistice ale unui autor talentat cum este Teodor Pracsiu, chiar în domeniul criticii literare îndeobşte considerată o zonă greu accesibilă şi în consecinţă puţin atractivă, poate stârni nu numai plăcerea şi interesul...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Nicolae Steinhardt - Jurnalul fericirii„Comedia inumană” a universului concentraționar

În peregrinările mele ca dascăl prin satele patriei am intrat în casa unui elev al cărui bunic venise proaspăt din închisorile comuniste. L-am găsit lângă sobă, aproape un cadavru, era speriat, cu ochii rătăciți și refuza să vorbească. Atât mi-a zis: „Eu am stat în celulă cu Steinhardt!” Vorbea încet și se uita în toate părțile. „N-am voie să spun mai multe, am jurat că-mi pun lacăt la gură, dacă află ăia iar mă bagă la închisoare.” Nu după mult timp am aflat că a murit. Povestea lui mi-a revenit aflând cine este N. Stainhardt, acel evreu care...

Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă

Adrian Marino - Viata unui om singur, copertaÎn prefaţa cărţii sale, Adrian Marino susţine ca această culegere de texte nu este una de literatură, dar poate fi „convertită şi recuperată în acest sens”.Autorul, care între 1948-1949, a fost arestat şi condamnat, chiar şi după eliberare, până în 1989 nu a fost niciodată şi nicăieri, nici în România, nici în Occident, un om liber. Marea dificultate a scriitorului este să rămână o „conştiinţă liberă”, „a nu fi în serviciul puterii, a nu fi o slugă literară”. De ce optează autorul pentru jurnal? Răspunsul îl găsim tot în prefaţă, „jurnalele au un sens ideologic şi polemic foarte precis”...

ISSN, ISSN-L 2247- 4374

Editorial

Academia Romana
AOSR
Arhiepiscopia Ramnicului
Boromir
Ziarul Natiunea
Clipa.com
Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania
Diana
Ziaristi Online
Grand Hotel Sofianu
UAP Valcea
Editura Fortuna
Muzeul de Arta Craiova

Please publish modules in offcanvas position.