Album Mircea Eugen ŞelariuPentru prefaţă fiind „repartizate" doar două pagini, sunt nevoit să intru direct în subiect, predicat, complement, cât, mai ales, în sfera complimentelor... Căci, dacă DEX-ul defineşte un ALBUM drept „caiet în care se păstrează fotografii, ilustrate, mărci poştele, versuri, citate etc.", în cazul de faţă contemplăm o alcătuire aparte, inter, intra şi transdisciplinară, cu imagini (şi nu numai) de referinţă, care nu pot lăsa insensibilă percepţia retinei & creierului... Nemargini de sugestivitate „afişează" autorul încă de la coperta principală, unde, desparte în silabe şi scrie titlul pe două rânduri ... În tendinţa generalizată de „cosmopolitism" (cu accent pe engleză), dublând consoana L şi substituind vocala U prin OO, rezultă ALL BOOM, adică, într-o traducere (cât se poate de) liberă, totul (e) senzaţional ! De altfel, oricine are privilegiul să "răsfoiască" Album-ul nu va considera exagerată deducţia din fraza anterioară! În plus, experienţa de viaţă şi de-o viaţă mă îndeamnă să fiu prudent (până la avariţie) cu aprecierile pozitive, conştient fiind că unele elogii neagă valoarea (e ca şi cum ai spune că Shakespeare are talent...). Şi totuşi, cu toată circumspecţia de rigoare, adevărul nu trebuie (nu poate fi) escamotat.

O precizare sunt dator a face, în calitate de prim "cititor" (am primit de-a lungul timpului, capitol cu capitol, în ritmul elaborării, ceea ce mi-a dat răgazul să analizez/aprofundez toate detaliile): precum, între artele frumoase, muzica se distinge detaşat, aşişderea, între multiplele albume imaginabile, Album-ul prezent este absolut singular... S-a spus că, în înţelegerea muzicii (e vorba, evident, de marea muzică, de sorginte cultă) sunt de parcurs trei etape:
1) nebulos-afectivă (percepţie preponderent senzorială);
2) lucid-intelectuală (cu accent pe depistarea unui „suport literar");
3) afectiv-intelectuală (recepţie, deopotrivă, prin simţire şi raţiune).

Paralelismul invocat în alineatul anterior se menţine, astfel încât simpla răsfoire (în ordine ori aleatorie) a filelor din Album induce senzaţia de plăcere, de dragoste la prima vedere... Varietatea "exponatelor", insolitul unora dintre ele, eleganţa, simetria "punerii în pagină", cromatica etc. etc. stau la originea desfătării ochiului, dar, în egală măsură, incită la prospecţiuni intelectuale. O amplă şi doctă introducere (30 file) explicitează geneza "figurilor" inserate, destinatari fiind, fără criterii discriminatorii: ingineri, matematicieni, pictori, graficieni, arhitecţi etc.

Noile complemente de matematică, reunite sub titulatura de matematică excentrică (ME), extind (teoretic, la infinit) aria de aplicabilitate, funcţiile fiind argumente indubitabile în acest sens. Autorul a trudit îndelung (cu deosebire, în ultimele trei decenii) şi fecund pe ogorul elitist al domeniului: simpla consultare a bibliografiei atestând că, din 67 "poziţii" menţionate, 42 (articole, studii, conferinţe, lucrări propriu-zise) îi aparţin în exclusivitate, iar 13 sunt colaborări cu personalităţi de pregnantă notorietate ştiinţifică. Sintagme şocante, precum "multiplicarea vertiginoasă a dimensiunilor Universului" devin plauzibile (şi explicitate) prin înlocuirea timpului (din spaţiul cvadridimensional al lui Einstein) cu excentricitatea (e)...Pe cale de consecinţe, clasicele corpuri geometrice (pentru e = 0): sferă, cilindru, con se metamorfozează (pt. e = +/- 1) respectiv, în cub, prismă, piramidă ...

Pe lângă "expunerea de motive" şi relaţiile explicative, zeci de grafice, varii figuri şi reprezentări întregesc spectrul introductiv, de aşa manieră încât consultarea Albumului propriu-zis să se facă în deplină cunoştinţă de cauză . Dacă este să enumerăm "repere" din cuprins, vom menţiona, pentru început, elementele specific matematice: cuburi, conuri, piramide, diferite variante de tor, "obiecte" ale matematicii centrice & excentrice şi lista e departe de a fi completă. Nu lipsesc cele ce s-ar încadra în categoria"utilitare": lampioane, pocale, clepsidre, împletituri, nici cele numite de autor "fluturaşi", „caracatiţe", „farfurii zburătoare", „meduze" etc., toate realizate superlativ d.p.d.v. al formelor şi cromaticii.

„Arătări în 3 vederi", „aranjamente în 3D", linii de nivel, joc de ape, ouă colorate şi încondeiate (chiar excentrice!) ş.m.a. adaugă valenţe suplimentare de netăgăduit. Cu referire la "ultimul sortiment" din înşiruirea anterioară, o mică paranteză se impune. Într-una din magnificele sale poeme, regretatul Nichita Stănescu afirmă: „Cu asupra de măsură / Făcui cercului curbură / Şi, gândindu-l în ecou, / L-am ogivă pân-la ou". Poetul nepereche reuşeşte (pe parcursul unui singur catren) două performanţe: să curbeze cercul şi să dea substantivului ogivă potenţe de verb, în sensul că a ogivat cercul până la stadiul de ou. Imprevizibilul autor al Album-ului nu se lasă mai prejos, şi, graţie Supermatematicii sale, capacitează galinaceele să producă ouă excentrice. Spirit ordonat prin excelenţă, autorul nu ezită a organiza chiar Haosul, 27 de imagini (inserate în pag.164-167) stau mărturie în acest sens. În sfera sculptural-ecumenică, se remarcă Statuia lui Budha, cât şi multiplele ipostaze ale coloanei fără sfârşit, la care eroticul şi ereticul nu se exclud, ci, dimpotrivă, sunt complementare. Nu ar fi completă această înşiruire, fără evidenţierea celor 24 ipostaze ale organului numit gură (vezi pag.109-112), implicat/implicată într-un esperanto gestual de subtil rafinament. Anexa 1 aduce pertinente clarificări în calificarea „Spaţiului Matematicii Centrice" drept caz particular al „Spaţiului Matematicii Excentrice", iar Anexa 2 se doreşte a fi (şi este!) un eseu „În căutarea Invizibilului". Parafrazându-l pe Blaise Pascal, autorul Album-ului proclamă sentenţios: „Universul este un cerc al cărui excentru e pretutindeni, iar circumferinţa nicăieri" !

La capătul acestor modeste consideraţii, este de subliniat faptul că un ALBUM nu poate fi povestit , ci trebuie văzut, răsfoit, stăruit asupra fiecărei pagini, studiat în ansamblu. Strădania vă va fi răsplătita „cu asupra de măsură"...Mă pun chezaş în această speţă. „Vânturile , valurile" au favorizat întâlnirea (subsemnatului cu autorul) în urmă cu 54 de ani. Timp de un lustru am fost colegi la Institutul Politehnic Timişoara, Facultatea de Mecanică, Secţia de TCM. Perioadă suficientă de cunoaştere reciprocă. Mărturisesc sincer că aş avea suficiente motive să-l „bârfesc", din invidie, pur şi simplu. În studenţie mă depăşea la toate capitolele: era foarte bun matematician, desenator, caricaturist, campion regional la gimnastică, fotbalist de performanţă. Ca să nu mai vorbesc de cariera didactică postuniversitară, activitatea ştiinţifică de largă recunoaştere internaţională. Aşadar, recomand cu toată căldura acest ALBUM, cu deplin temei putând fi consemnat, pentru prezent şi posteritate, ALL BOOM!