Vitralii, Nr. 9/2011În peisajul publicistic actual se distinge revista Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din S.R.I., intitulată sugestiv „Vitralii-lumini şi umbre". Scrisă cu vervă şi aplomb sub semnul credinţei în perenitatea neamului românesc, de către un colectiv de foşti specialişti în domeniul culegerii de informaţii şi susţinută ştiinţific de către un grup de istorici de marcă (Gheorghe Buzatu, Dinu C. Giurescu, Corvin Lupu, Cristian Troncotă ş.a.), revista are menirea de a atrage cititorul, de a-i trezi interesul pentru descifrarea şi cunoaşterea unui domeniu, pe cât de controversat pe atât de incitant al vieţii sociale, şi anume munca serviciilor româneşti de informaţii. Nr. 9 al acestei prestigioase reviste, apărut în decembrie 2011 ne invită, poate mai mult decât ediţiile anterioare, la reflecţie cu privire la rolul şi misiunile serviciilor secrete româneşti în perioada antedecembristă, gradul de implicare al acestor servicii în pregătirea şi desfăşurarea revoluţiei din decembrie 1989, şi, de ce nu, demontarea falsului oribil „securişti-terorişti" emanat în urmă cu 22 de ani într-o perioadă zbuciumată a istoriei noastre. Iese în evidenţă materialul semnat de g-ral. bg. (r) Vasile Mălureanu, în care se realizează o adevărată radiografie a etapei decembrie 1989-martie 1990, perioada cea mai „fierbinte" a revoluţiei, material din care rezultă foarte clar cine a „detonat capsa de iniţiere" a exploziei populare şi prin ce metode securitatea a fost stigmatizată şi pusă la zid de către cei pe care îi ţinuse la respect între 1965 şi 1989.

Dacă, în urmă cu 22 de ani, opinia publică din România se afla sub influenţa unei manipulări grosolane, efectuată de serviciile secrete din ţările „vecine şi prietene" (şi nu numai), acest articol reuşeşte să scoată la lumină, într-o bună măsură, adevărul cu privire la acele evenimente, demitizând unele personaje care atunci erau „pe val" şi evidenţiind rolul altor persoane care, prin prestaţia şi comportamentul lor, au reuşit evitarea unui război civil şi diminuarea considerabilă a numărului victimelor din rândul populaţiei civile. Revista cuprinde şi mărturiile extrem de interesante ale unor lucrători de securitate (de regulă şefi ai unor structuri teritoriale) cu privire la derularea evenimentelor din decembrie 1989 în unele oraşe ale ţării, ca Brăila, Reşiţa, Iaşi, Focşani, Mangalia, Râmnicu Vâlcea. Despre ce s-a întâmplat în oraşul şi judeţul Vâlcea,  relatează col.(r) Grigore Predişor, într-un material care scoate la iveală cât poate fi de „murdar" sufletul unor semeni de-ai noştri, precum şi machiavelismul şi cameleonismul unor personaje de tristă amintire care, spre binele comunităţii, au fost aruncate la lada de gunoi a istoriei. Din conţinutul tuturor materialelor incluse în economia revistei rezultă profesionalismul lucrătorilor din securitate, dar şi faptul că scopul acestei instituţii, după 1965, nu consta neapărat în judecarea şi condamnarea la închisoare a unor oameni, pe bună dreptate nemulţumiţi de regimul aflat atunci la putere, ci în prevenirea printr-o multitudine de mijloace legale posibile a comiterii unor fapte care să pună în pericol siguranţa naţională, suveranitatea şi integritatea teritorială a ţării, articolele semnate de col® Hairabetian Hagop şi G-ral.bg.(rtg) Vasile Coifescu demonstrând cu prisosinţă acest lucru.

Mi-a mai atras atenţia şi m-a impresionat, deopotrivă, readucerea în actualitate de către Paul Carpen a eroinei Maria Puia, o tânără de 30 de ani care, în anii ocupaţiei maghiare a Ardealului, a preferat să se sinucidă decât să-i trădeze pe cei care luptau pentru eliberarea acelui străbun pământ românesc, precum şi poezia „Vrem Ardealul" scrisă în acele vremuri de Radu Cosmin, poezie al cărei conţinut, de la primul la ultimul vers, trezeşte în conştiinţa oricărui cititor sentimentul patriotic demult intrat în letargie din motive de „globalizare" şi nu numai. Frumos ilustrată de pictorul Nicolae Sîrbu, revista te cucereşte de la prima până la ultima pagină, fapt pentru care îi felicit din inimă pe realizatori şi le urez mult succes în editarea numerelor viitoare.