• Ion Măldărescu, Maria Diana Popescu - Directori
  • Gheorghe Stancu - Redactor
  • Ilie Gorjan - Redactor
  • Teo Palade - Redactor
  • Claudiu Popescu - Redactor
  • Laurenţiu Bănuţ - Consultant tehnic
  • Trestian Găvănescu - Consultant artă fotografică
  • Viorel Cenariu - Consultant tehnicEditare