1 December Anno Domini 2016Români, „De la Nistru pân-la Tisa!"
Cetăţeni ai României de pe ambele maluri ale Prutului, din Basarabia şi Bucovina ruptă în două, din Ţinutul Herţa, de dincolo de Tisa şi de Dunăre, din toate pământurile furate ale Ţării. Din S.U.A., Canada sau Australia, Germania, Marea Britanie, Franţa şi din celelalte ţări ale Europei, din Rusia, China, Japonia, India, Vietnam, Indonezia... sau trăitori pe teritoriile altor naţii care v-au adoptat.
Măcar pentru o zi, această Zi Sfântă - 1 decembrie - lăsaţi preferinţele voastre, partizanatele politice sau de altă natură şi acordaţi „Prioritate «Zero»" neamului care ne-a zămislit, cu bunele sau mai puţin bunele lui, Neamului Românesc!

Urmaţi, nu doar astăzi, ci pentru tot restul zilelor, apelul la neuitare şi UNIRE al marelui patriot, Ion Antonescu:

„Fii bun, fii drept şi nu uita că deasupra intrigilor şi urilor este PATRIA, este VEŞNICIA NEAMULUI şi că acolo trebuie să ne întâlnim întotdeauna, chiar dacă nu ne înţelegem de fiecare dată!".

Cuvintele nu vor izbuti, niciodată să cuprindă, în săraca lor, exprimarea viziunii de dincolo de lume şi de veacuri, care călăuzeşte paşii temerari ai oştenilor şi patrioţilor români căzuţi pentru Neam şi Ţară. Jertfa lor a capătat proporţia unui proces religios, fiindcă ea ţine de Credinţă, în faţa căreia genunchii noştri nu ştiu decât să se plece şi fruntea să atingă umilită ţărâna. Acea ţărână a Patriei îngroşată cu sânge şi apărată cu Onoare de strămoşi.

Cinstiţi cum se cuvine Patria Română, pe înaintaşii, pe eroii şi martirii Istoriei Poporului Român, pe toţi cei care respectă şi onorează cu gândul, cu vorba şi cu faptele lor, legile şi datinile acestui sfânt pământ, România!

Astăzi este Ziua Naţională a ROMÂNIEI şi a tuturor românilor.

LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!

LA MULŢI ANI, TUTUROR ROMÂNILOR!

LA MULŢI ANI, TUTUROR CETĂŢENILOR CINSTIŢI ŞI ONEŞTI AI ROMÂNIEI, INDIFERENT

CĂREI NAŢII APARŢIN!

Vivat, crescat, floreat Romania Magna!
Redacţia ART-EMIS
1 December, Anno Domini 2016