Maria Diana Popescu, art-emisÎn limbile română şi engleză

Omar Hayssam, implicat în criza jurnaliştilor români răpiţi în Irak în aprilie-mai 2005,  revine în vogă. Naiba ştie ce legătură are el cu scăderea drastică a nivelului de trai al românului sau cu aberanta regionalizare, dar ca mijloc de publicitate pentru Putere este excelent. Reuşita show-ului va aduce satisfacţii şi cîştig celor care l-au conceput. Altfel cum ar fi reuşit cel mai mare terorist din România să fugă în Siria înainte de a fi judecat? Nu prin stîngăcia serviciilor secrete sau a procurorilor, ci cu concursul lor. Nu ascuns printre berbecuţii de pe un vapor, ci îmbrăcat la patru ace, la bordul unui avion. După plecarea lui, procurorul general al României a fost demis, iar medicul închisorii, care l-a ajutat cu acte medicale, anchetat. Rezultatul final al anchetei numai Dumnezeu îl ştie. Revenind în actualitate, Guvernul a cerut D.N.A. să ancheteze afacerea cardurilor de sănătate. Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate fiind acuzat că nu a respectat memorandumul privind implementarea acestui sistem şi ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 1,2 milioane de euro. De parcă ar fi singurul. Amînat pentru al şaselea an consecutiv, proiectul cardului de sănătate va fi cercetat (sau nu) de către procurorii anticorupţie. Nu toţi românii vor card, lăsaţi-i în pace să aleagă!

Specialiştii aruncă periodic cîte un os de comentat presei de scandal, noi ne agităm în funcţie de afinităţi, ei se amuză şi îşi văd în continuare de jaf. Hoţii miliardari de tipul lui nea Nae (supranumit regele imobiliarelor din Ilfov), care şi-au crescut veniturile din pix, sînt înmormîntaţi cu toate televiziunile naţionale la cap pe post de lumînare, în timp ce adevăratele probleme naţionale rămîn tot probleme, iar căruţa noastră se rostogoleşte aiurea în valea plîngerii. Dumnezeu să-i judece pe toţi magnaţii din sicriele cu vizor de milioane de euro, al căror spectacol de îngropăciune e demn de milă. Să faci din moartea unui rechin mobiliar neplătitor de taxe, cea mai importantă ştire naţională în mass-media, pe parcursul mai multor zile şi să blochezi circulaţia ca să treacă alaiul mortuar, e de-a dreptul aberant! Prin tot felul de ştiri scandaloase, alambicate de analiştii şi transmisioniştii dresaţi, sîntem lucraţi artistic şi manipulaţi cu mare artă de distragere a atenţiei, pe toate canalele de scurgere din mahalaua politică.  În 23 de ani s-a epuizat rîsul hîrbului de oala spartă. Acum se joacă piese tari, de rămîi tablou. Mîine-poimîine vom auzi în campania electorală sloganul „alege-mă, sînt fierbinte!”

Ei, da! Dulce ca mierea e bugetul Patriei pentru super-funcţionarii guvernamentali,  aşa-zişii inspectori care numără găurile făcute de rozătoare în diverse locuri, făcînd, la rîndul lor, alte găuri în buget, pentru că statul risipeşte cu salariile lor cam un milion de euro pe an. Găurile lor cine le inspectează? Şi nu sînt singurii tăietori de frunze la cîini ce mănîncă banul public de pomană. Ca ei sînt ale mii de necalificaţi  cu înaltă calificare la inspectat şi dat găuri. În instituţiile statului sînt persoane care merg doar la bancomat să-şi ridice sumele fabuloase. E greu acum să mai faci ordine şi să scuturi neamurile de molii din încrengăturile Puterii. Nici cu miniştrii nu mi-e ruşine! Habar n-au ce înseamnă administrarea Ţării. Toate ministerele sînt varză cu ciolan. În sistemul bugetar mişună zeci de mii de şoferi şi secretare, care „servesc” în ministere, consilii, deconcentrate şi tot felul de agenţii şi agenturi mai mult sau mai puţin străine. Sute de milioane de lei se duc pe salariile acestora, pe întreţinerea maşinilor, pe combustibil şi pe alte năzbîtii. N-ar trebui să calce picior de om politic cu dosare penale în parlament sau în funcţii publice. Ar trebui interzişi pe viaţă! Jalnica situaţie în care ne aflăm acum seamănă nespus de mult cu situaţia în care se afla România înainte de război, în anii marii crize interbelice. Şi atunci ca şi acum, marii escroci îşi ascundeau banii în băncile străine, îşi trimeteau odraslele neputincioase la studii în străinătate. Şi atunci ca şi acum politicienii erau corupţi, iar românii sclavi în ţara lor. Şi atunci ca şi acum, corupţia era apanajul clasei politice, poporul suferea de foame, de lipsă de bani, de medicamente şi asistenţă socială.

Sînt un om care, ca voi toţi, a avut aşteptări prea mari de la clasa politică democrată de după 1990. În mod catastrofal şi fără discernămînt, noua clasă politică a  malaxat şi digerat totul, făcînd funcţional doar sistemul  corupţiei. Dacă unii sînt satisfăcuţi de invazia corupţiei în toate ungherele societăţii, eu cred că astfel de manifestări au fertilizat terenul extremismului politic. Sau etica supunerii prin somaţie, ca ultim trend pe piaţa de fashion-politic. Făţărnicie şi falsitate în toate! Lipsa sentimentului naţional şi recrudescenţa unor false formaţiuni politice, create ad-hoc, se răsfrîng numai asupra poporului. Era să uit! Băncile din Ţară sînt aproape de faliment! Dragi români, ca să nu rămînţei fără micile economii, ce-ar fi să vă scoateţi banii din bănci, spre marea fericire a sistemului bancar, aflat la limita supravieţuirii? Le ajunge! Au huzurit destul pe pămînt românesc, recurgînd la meschinării şi escrocherie, sprijinite de strategul şef benere, cel care a  pus  pe butuci sistemul financiar românesc. Nu uitaţi că mafia din bănci v-a mai golit conturile, iar directorii unor sucursale au fugit cu banii deponenţilor. Acum, băncile din Ţară sînt în faza concedierilor colective. Încă puţin şi vom asista la prohodul lor.

Şi o veste „bună” la închidere: din 20 iulie, o nouă mega-afacere pe piaţă va aduce bani buni celor implicaţi în implementarea şmecheriei, în jurul căreia se va crea o altă mafie: casele nu se vor mai putea vinde sau închiria fără certificat energetic. Încă o taxă în plus. Mirosind cîştigul, unii s-au şcolit în secret, primind atestate care le conferă posibilitatea de a elibera astfel de certificate. Noi trebuie să aflăm necunoscuta ecuaţiei: ce legătură există între politicienii care au propus legea şi companiile de audit energetic, între politicieni şi asociaţii din spatele lor. Pentru că există.

Vote for me, I’m hot!
Maria Diana Popescu

Omar Hayssam, the man allegedly involved in the kidnapping of Romanian journalists in Irak (May 2005), reenters the media spotlight. Nobody knows if there is any link between him and the drastic fall of Romanian standard of living or with the aberrant new regional division or Romanian territory, but surely he is an excellent publicity focus for the actual Government. This show's success will bring satisfaction and victory to those who conceived it. How else Romania's "biggest terrorist" could have fled to Syria before being trialed? Not because of clumsy secret services of prosecutors, but with their cooperation. Not hidden behind goats on a boat, but wearing an elegant suit on board of a plane. After his disappearance, the Romanian attorney general was demitted and the medical doctor, who allegedly helped him with the right medical documents, was investigated by police. The conclusion of these investigations remains a mystery. Coming back to present issues, the Government requested the National Anticorruption Directorate („Directia Nationala Anticoruptie") to investigate the recent affair of the health insurance cards. The ex-president of the National Health Insurance House was charged with not implementing this system, which led to a 1.2 million Euros deficit for the Romanian state. As though he the only one! This project was delayed for 6 years now and that is way our anticorruption prosecutors will investigate it. The majority of Romanians does not want such an insurance card; do not attempt to steel their right to an option!

The specialists periodically throw a bone for scandal media to chew upon, we get excited according to our affinities, and they generously laugh and carry on with the robbery. Billionaire thieves like uncle Nae (a.k.a. Ilfov county's real estate king), who gained money swirling their pen, are being buried with all the national TV stations next to their heads, like funeral candles, while true national problems remain unresolved and our carriage is rolling astray into the valley of weeping. God help all the dead tycoons buried in expensive coffins, with deplorable burial spectacles. It is blatant to transform the death of a real estate shark, who did not pay his taxes in years, into the most important national issue and furthermore to block all traffic so that his coffin may pass with honors. By all sorts of scandalous news, tangled by trained analysts and TV rats, we are being artistically manipulated on all the political slum's leaking TV stations. In 23 year after the 1989 Revolution, the pot is done calling the kettle black. Today they play the more important roles, the ones that freeze your mind instantly. Tomorrow we shall be delighted to hear campaign slogans such as: "Vote for me, I'm hot!"

The state's budget is sweet as honey for the Government's super-clerks, the so-called inspectors who are assigned to count the money holes made by different rodents, but at their own turn creating new holes in the budget simply (but not exclusively) by the fact that the state spends about a million Euros annually on their incomes. The question is who is inspecting their budget holes? And they are not the only clerks who twiddle their thumbs and vainly consume the public buck. There are thousands just like them, under-qualified as citizens, but highly qualified to inspect and to dig holes. The state's institutions are full of people whose only concern it to withdraw fabulous ATM sums. At this moment in history, it is hard to reestablish order and to purge all the different species oh moths from the Government's clothes. Ministers are not different! They have no idea what public administration means. All the ministries are worse than o bunch of tribal men trying to read Hawking's pantheistic work. In the budgetary sector, thousands of drivers and secretaries swarm around to serve ministries, councils and all sorts of agencies more or less foreign. Hundreds of millions of lei get spent on their salaries, cars, fuels and other quips. The parliament and all the public offices should be free of „dignitaries" with a police record. They should be banned for life. The present pathetic situation highly resembles Romania's interwar period. Now, as before, big crooks hide their (our) money in foreign banks and send their incapable offspring to study abroad. Now, as before, politicians are corrupt and Romanians are slaves in their fathers' country. Now, as before, corruption is the attribute of the political class, while people starve, struggling to live with no money, no drugs and no social assistance, in a world where all others are trying to sell something.

As all other Romanians, my hope in the „democratic" post-Revolution political class was unrealistically high. Mindlessly and catastrophically, our post-communist politicians have devoured and have disintegrated everything except the corruption mechanism, which they brilliantly refined. While some are satisfied by the invasion of corruption in our entire society, I believe that this phenomenon has paved the way for political extremism and for the ethics of summoned obedience (the last trend in political fashion). Hypocrisy and deceitfulness everywhere! The lack of a national feeling and the recrudescence of false ad hoc political options reverberate only in the detriment of our people. I almost forgot! The banks in our country are close to insolvency. Dear Romanians, mind your savings! What if you were to empty your accounts, to bring untold joy to the banking system on the verge of extinction? They had enough! The foreign banks have lived on the fat of our land for too long, referring to paltriness and fraud, resting on the chief strategist NBR who ruined the Romanian financial system. Keep in mind the bank mob stole your accounts and some bank managers have disappeared along with depositors' money. Our banks are going right now through the mass dismissal stage. Just a little bit and we will whiteness their requiem.

A final "good" news: a fresh mega-business will enter the market as of 20th of July 2013. It heralds good money for those involved in the implementation of this trickery, which will give birth to a new mafia ring: all houses/flats will be sold/rent with an energy certificate. Basically, it's just an extra tax for our pockets. Sniffing the winnings, some have secretly studied the problem, earning degrees which allow them the legal right to issue such certificates. We must now deduce the unknown variable from this equation: what is the connection between the politicians who proposed this law or their associates and the energy audit companies? This connection surely exists.