CrăciunDeschide uşa creştine
Că venim din nou la tine
Drumu-i lung şi-am obosit
De departe am venit.
 
Şi la Viflaeem am fost
Unde s-a născut Hristos,
Şi-am văzut pe a sa mamă
Pe care Maria-o cheamă.

Cum umbla din casă-n casă
Ca pe fiul ei să nască
Umbla-n sus şi umbla-n jos
Ca să nască pe Hristos!

Umbla-n jos şi umbla-n sus
Ca să-l nască pe Iisus,
Mai târziu găsi apoi
Un staul frumos de oi

Şi acolo pe fân, jos
S-a născut Domnul Hristos
Cete de îngeri coboară/
Staulul de-l înconjoară

Îngerii cu flori in mana
Împletesc mandra cununa
Pe cununa-i scris frumos
Astăzi s-a născut Hristos.

Care cu puterea sa
Mântui-va el lumea
Şi-de acum până-n vecie
Mila Domnului să fie
Tuturor cu bucurie!
 
Foto: Vasile Şoimaru
Vezi: Natura, Nr. 12/2013 Republica Moldova