Ion-Maldarescu, art-emisÎn limbile română şi engleză

Se pare că în Ţară e prea mult rău, ca să mai poată fi bine, iar mămăliga explodată demult a expirat. Nici măcar bolboroci nu mai face. O instituţie trecută abuziv sub pulpana Guvernului României - un fel de şarpe crescut la sân - şi finanţată din buzunarele românilor -, exercită presiuni asupra instituţiilor statului, asupra mass-media. Pe ecrane, zărim tot felul de fel de contrafaceri care ne agresează modul de gândire, atentând la subconştientul nostru şi la memoria colectivă. Sunt inventaţi supravieţuitori dubioşi ai unor clipe negre ale istoriei (care nu pot susţine cu niciun argument convingător afirmaţiile gurilor veninoase, plătite gras să calomnieze trecutul istoric). Toate acestea se produc pe o singură stradă cu sens unic, numită ISHR-EW

Domnilor preşedinţi şi guvernanţi postdecembrişti, v-aţi făcut frate cu dracu'!

Raidurile Royal Air Force Bomber Comand, din februarie 1942 asupra Dresdei, au lăsat în urmă zeci de mii de cadavre ale civililor germani, neimplicaţi în acţiuni militare. Surclasând numeric şi prin cruzime Katynul anului 1940, 50.000 de prizonieri români şi germani au fost împuşcaţi de trupele N.K.V.D., în toamna lui 1944 şi aruncaţi în mlaştinile de la Bălţi. Hiroshima şi Nagasaki au fost crime împotriva umanităţii, un Holocaust în care au ars - la propriu - oameni nevinovaţi. Sunt doar câteva exemple ale unor fapte comise de Aliaţi (U.R.S.S., S.U.A., Marea Britanie) în Al Doilea Război Mondial, pentru care nimeni nu a fost judecat şi condamnat. Încă o confirmare a faptului că „Istoria o scriu învingătorii” prin „Nürnberguri” de conjunctură şi prin sfidarea actului de dreptate. Ni se cere să fim toleranţi cu alţii, să uităm ce au făcut horthyştii între anii '40-'44 cu românii, să uităm de Siberia şi de fraţii noştri de dincolo de Prut, nimiciţi de Holocaustul Roşu, de decimarea intelectualităţii româneşti de către alogenii - majoritate evrei - care au făcut legea în România atâta amar de ani - şi o fac şi astăzi! Un impostor-scelerat, al cărui nume îl poartă pupilul Guvernului României susţine că „Holocaustul e unul singur!” al Lor, învinuind românii care i-au salvat de la dispariţie şi arătându-i cu degetul: „Aţi Ucis! Aţi ucis! Aţi Ucis!” Pentru acest gest i s-a conferit cea mai înaltă distincţie a României. Ruşine! Ruşine domnule fost primul preşedinte postdecembrist. V-aţi făcut frate cu dracu'! Din fericire - dacă se poate spune astfel - s-au găsit oameni precum regretatul istoric Gheorghe Buzatu, care, oferindu-i-se distincţia murdărită de către inamicul românilor, a avut curajul şi demnitatea s-o refuze.

Un gâde a „executat” la ordin poporul român

Pe ecranele televizoarelor defilează neîntrerupt clanurile de hoţi, jefuitori, violatori, criminali şi agresori de toate tipurile, cuiburi de lepre şi vipere, de la clanurile de cartier la Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană şi Banca Mondială, care muşcă tot ce-i românesc. Mercenarii din mass-media, plătiţi cu bani grei distrug metodic şi judicios ce a mai rămas din România. La unul dintre posturile centrale de televiziune, un gâde de ocazie a „executat” la ordin, încă o dată, poporul român, procedând precum Csibi Barna cu Avram Iancu. Nici sticla televizorului nu mai rezistă unor asemenea invazii ale leprozeriilor puse în slujba celor ce ne vor eliminaţi ca naţie. Şi Guvernul României TACE! Tace şi când pe teritoriul Ţării încă numite România se antrenează forţe paramilitare dirijate de Jobbik în răcnetele iredentiste ale urmaşilor lui Atilla. Guvernul României are treburi importante, se ocupă de altele, merge în vacanţă...

Şi-au schimbat faţa, nu şi obiceiurile

Iubitul nostru guvern a dus dorul asasinilor economici de la F.M.I.. aşa de tare, încât i-a poftit să revină la Bucureşti. Pentru ce? „Alţi bani, altă distracţie!” Asasinii economici şi-au schimbat faţa, nu şi obiceiurile. Mare bucurie! Ne-au impus alte 21 de noi taxe, inclusiv taxa pe tigaie. Ca să fiu mai explicit, casnicele vor plăti impozit pentru că nu prestează serviciu, obligate de conjunctura economică să stea acasă. Păi, domnilor guvernanţi, nu vă mai ţineţi de Poante sau ce-or fi astea! Sunt de prost augur şi pot fi socotite, cândva, crime împotriva Poporului Român. Veţi da seama!

Ca să supravieţuiască, România trebuie să aplice politica Argentinei

Franklin Templeton Investment Management Limited U.K., sucursala Bucureşti, în calitate de Administrator Unic şi Manager de Fond al S.C. Fondul „Proprietatea S.A.” (oare mai avem ceva românesc în economia Ţării?) scoate perle pe unde poate: „... acordurile anterioare au avut un impact semnificativ asupra stabilităţii macroeconomice obţinute de România şi că au contribuit la situarea ţării pe o traiectorie clară de creştere economică. [...] Un nou acord cu FMI este cu siguranţă o veste bună pentru România. [...] Considerăm că autorităţile române au luat o decizie bună prin continuarea parteneriatului [...] întreprinderile de stat trebuie să treacă printr-un proces serios de reformă [...] Ne bucură în mod special planurile privind listările publice ale unora dintre cele mai mari companii din România, printre care se numără Nuclear-electrica, Romgaz, CE Oltenia, Hidroelectrica şi Electrica. În opinia noastră, vom remarca îmbunătăţiri notabile la sfârşitul noului acord pe doi ani, iar la acel moment România ar putea fi foarte bine una dintre economiile europene cu cea mai rapidă creştere”. (Greg Konieczny, Manager al Fondului „Proprietatea”)[1]  Sictir, musiu! După acordurile cu FMI, doar „Creşterea Negativă” a fost reală, restul... fumigene toxice, letale, pentru tâmpirea naţiei.


În 2001, Argentina s-a trezit din adormire şi le-a proiectat F.M.I.-ştilor un şut, acolo unde nu-i arde soarele. Astăzi, deşi urmele dezastrului F.M.I.-ist încă se mai simt, Argentina are o economie prosperă. În 2009, timonierul-şef ne-a băgat - pentru generaţii întregi - slugi la F.M.I.. În 2013, premierul a prelungit contractul pentru încă doi ani. Bine, bine! Dar unde s-au scurs banii împrumutaţi? Creştere economică? Gogoşi de tarabă!

Ca să supravieţuiască, România trebuie să aplice politica Argentinei: F.M.I., Go Home!

I.M.F., go home!
Ion Măldărescu

It seems there is no room for kindness in our country, there is too much mischief. The proverbial exploded polenta has long expired. It is not even boiling anymore. An institution abusively sent under the Government’s lap (a sort of bosom carried snake) and financed from our pockets is putting the State and the media under pressure. On TV, all sorts of forgeries are harassing our way of thinking and are attacking our subcontinent and our collective memory. Shady survivors of some dark ages of history are being invented, but they cannot bring any solid argument to sustain the venomous allegations of those plentiful paid to slander our past. All of these are taking place on the same one way road called INSHR-EW.

Post-revolution presidents and governors, you made a pact with the devil!

The Royal Air Force’s raids on Dresden in February 1942 left behind thousands of dead German civilians, who had nothing to do with the military. In the fall of 1944, fifty thousand Romanian and German prisoners were shot dead by the NKVD and thrown in the marshlands of Balti, an episode which surpassed in numbers and in cruelty the Katyn massacre of 1940. Hiroshima and Nagasaki were crimes against humanity, were a holocaust in which innocent people literally burned. These are just a few examples of crimes committed by the Allies in the Second World War, which were never brought to trial nor convicted. Here we have another confirmation of the fact that “history is written by victors” trough Nuremberg restaging and by defiance of justice. We are being asked to be tolerant with others, to forget what Horthy and co. did to Romanians in the 1940’s, to forget Siberia and our Romanian brothers from the Moldavian Republic who were decimated by the red holocaust. How can we forget the massacre of the Romanian intellectuals by foreign hands (mostly Jews), who ruled Romania so many years and still do! A wicked impostor, who goes by the same name as the Government’s pupil, states that “the Holocaust was a singular event”, namely Their event, blaming the Romanians who saved them and pointing fingers saying: “You killed! You killed! You killed!” For this assertion, the impostor was awarded Romania’s highest distinction. Shameful! Shame on you mister first post-Revolution ex-president! You made a pact with the devil! Fortunately (if this is the right word), there were people like the late historian Gheorghe BUZATU, who had the dignity and the courage to decline the same tainted distinction from the hands of Romania’s enemy.

A hangman „executed” the Romanian people

TV screens are full of thieves, robbers, rapists, murderers and all sorts of criminals, leper’s and viper’s nests, ranging from neighborhood gangs to the International Monetary Fund (IMF), the European Commission and the World Bank, which devour anything Romanian in origin. The heavily paid mass-media mercenaries judiciously and systematically destroy what is left of Romania. One of our national TV stations presented the case of an occasional hangman who was ordered “to execute” one more time the Romanian people, in the same fashion as Csibi Barna took care of Avram Iancu ages ago. Even the TV screen glass cannot withstand such leprous invasions set to serve those who want to exterminate Romanians. Romania’s Government is silent! It is silent even when on the territory still called Romania paramilitary troupes are being trained under the command of Jobbik, accompanied by roars of Attila’s irredentist offspring. Romania’s Government is busy with vacations…

They changed their appearance, not their habits

Our beloved Government missed IMF’s economic assassins and asked them to return to Bucharest. What for? Money and amusement! These economic assassins changed their appearance, not their habits. Oh, joy! They compelled us to pay 21 extra taxes, including the tax on frying pans. Explicitly, housewives will have to pay a tax because they do not have a job, being forced by Romania’s economical medium to sit silently in their homes. Well, dear politicians, stop joking around! This prank is inelegant and someday it may be considered a crime against our people. You will be held responsible!

In order to survive, Romania must apply Argentina’s strategy

The Bucharest branch of Franklin Templeton Investment Management Limited U.K., as sole manager of our „Proprietatea” Fond Inc. claims all sorts of nonsense whenever the chance presents itself: “the previous agreements had a significant impact on Romania’s economic stability and have contributed to its economical rise. […] A new agreement with the IMF is surely good news for Romania. […] We consider that Romanian authorities have decided rightly to continue the partnership. […] State companies must be fundamentally reformed […]. We are especially enthusiastic about the plans to publically list of some of the most important companies in Romania, among which Nuclear-Electrica, Romgaz, CE Oltenia, Hidroelectrica and Electrica. In our opinion, we will observe important improvements at the end of the new agreement and at that point Romania could very well be one of Europe’s rapidly growing economies” (Greg Konieczny manager of „Proprietatea” Fond Inc.).[1]  Why don't you get knotted, chap! After the agreement with IMF, the only reality was „the negative economic growth”, the rest being … lethal toxic smoke for dulling the nation.

In 2001, Argentina awakened from its slumber and kicked IFM’s bottom. Although the consequences of I.F.M. policy are still present in today’s Argentinean society, this country has a prosperous economy. In 2009, our coxswain president enslaved Romanians in IFM enclaves for generations to come. In 2013, our prime-minister extended the contract for another 2 years. Very good, but is the money we loaned? Economic growth! Sweet lies and ample twaddle!

In order to survive, Romania must apply Argentina’s strategy: IMF, go home!

Ion Măldărescu