Maria Diana Popescu, art-emisÎn limbile română şi engleză

Dacă statul va impozita nevestele casnice ale bogătaşilor, ele se transformă automat în active şi pot aduce profit, potrivit formulei: Active = Pasive+Capitalul propriu. Prin definiţie, un activ este o resursă controlată de societate, care aduce beneficii economice acesteia. Activul poate fi ipotecat, gajat, vîndut, donat. Sau, în speţă, pentru neplata impozitului, se pune sechestru pe nevastă. Nu cumva de aceea şi-a lăsat Ileana Cosînzeana cocoşul în ogradă şi-a fugit măre colea? Ca să nu profite statul de pe urma ei. Dacă guvernul propune taxa pe nevasta casnică a celor cu bani, eu plusez şi propun acciza pe amante şi preacurvie, pe nunţile politicienilor, ale bogătaşilor, pe botezurile odraslelor, acestea fiind prilejuri excelente de a da/primi şpagă fără teamă de lege. Fostul tăricean - ministru prim - bietul de el, s-a însurat de cinci ori pînă acum. Dacă ar plăti impozit pe toate cele cinci neveste, ar fi sumă bunicică!

Iaca de ce Fiscul şi îşi face poliţie proprie, cu uniforme, pistoale, spray-uri paralizante şi bastoane cu electroşocuri.  Poate pentru a contrabalansa disponibilizările de la Oltchim, C.F.R.-marfă, Poşta Română şi alte companii electrice şi neelectrice. 2.000 de falnici inspectori anti-fraudă vor primi maşini similare cu cele ale agenţilor şi jandarmilor. Vor avea la dispoziţie 490 de maşini cu sirene şi girofar, şi dreptul la 500 de litri de benzina lunar, ceea ce le-ar permite să călătorească aproximativ 7000 de kilometri. Sigur, astea sînt doar mărunţişurile. Chestiunile serioase nu ajung pînă la noi. Dar cu „păcătoşii” de poliţişti, neagreaţi de şeful statului, cum rămîne? Nu tu dotare, nu tu parale... Ca pe timpuri: „Şantieru' Cucu, bani puţini şi mult de lucru!” De-aia au dat cu caschetele de-a dura în faţa Cotrocenilor. Pe noi, ăştia „de rînd”, cine ne mai apără de hoţi şi de agresori? O ţară de birouri speciale pentru o mînă de muncitori, cîţi au mai rămas. Mediatori, recuperatori, executori, iaca şi inspectori o grămadă, pe lîngă armatele de funcţionari din administraţii, Guvern şi restul structurilor organizatorice. Cred eu că, special pentru ei construieşte Ţiriac super-baza „Stejarii Country Club” în Băneasa, în valoare de 82.494.812,75 de lei, d-ăştia noi. Nu-i aşa că pădurea era prea deasă şi era musai s-o mai rărim? Celelalte păduri au fost distruse de gîndacii ăia uriaşi, Haisamm, Seche, Hrebe, care au împărţit frăţeşte buştenii de pe Valea Trotuşului, din Suceava, Neamţ, Bacău, apoi s-au mutat în Covasna şi Harghita, unde i-a ajutat din plin, însuşi Verestoi-baci.

Revenind la super-baza din Băneasa şi la viitorii membri, nimeni altţii decît mistreţii milionari, ei au nevoi personale ieşite din comun: servicii wellness, relaxare, sport, fitness, aerobic, piscină, terenuri de squash, terenuri de tenis, paddle, pereţi de căţărare, arte marţiale, gimnastică şi S.P.A. Iată unde se duc banii încasaţi, ca orice bancher „isteţ”, din clauze abuzive, comisioane uriaşe şi penalizări ilegale, percepute clienţilor băncii. În loc să lumineze cîteva sate complet neelectrificate din Ţară, să construiască şcoli, grădiniţe şi case în satele uitate de lume, nu scapă niciun prilej să mai puşte nişte mistreţi, să mai taie nişte copaci. Statul român ar trebui să facă un exerciţiu de normalitate şi să ceară îmbogăţiţilor prin fraudă să direcţioneze plus valoarea spre normalizarea civilizaţiei prin unele sate, unde românii vieţuiesc la fel ca în evul mediu. Fără lumină electrică, se spală în lighean sau în butoi şi au privata în fundul curţii, săpată în pămînt. Un muncitor cinstit abia reuşeşte să-şi întreţină familia şi copiii la şcoală, trăind la limita sărăciei din pricina salariilor mizerabile şi ale serviciilor către populaţie extrem de scumpe, iar bogătaşii strîmbă o dată din nas şi îşi mai fac două trei căsoaie din banii statului. Nici nu-i de mirare de unde au aşa averi! Ajunşi la guvernare, găsesc la discreţie modalităţi ca să-şi bage bani în buzunare.

Un caz recent, Legea nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor, potrivit căreia banii de cazare se acordă doar „deputaţilor şi senatorilor care nu au domiciliul în Bucureşti sau judeţul Ilfov”. Cu toate acestea, au fost identificate mai multe cazuri de aleşi ai neamului care, deşi au averi impresionante, case în Capitală, vile pe alte coclauri şi conturi grase, au cerut Parlamentului să le deconteze cazarea. Paradoxal e faptul că tot ei au votat prevederea care le interzice să ceară bani de cazare. Dacă nu ar frauda, cum ar putea să-şi petreacă concediile la Miami-Beach, Bahamas, pe Coasta de Azur, la Monte Carlo, Dubai… Un singur parlamentar, unul măcar, din armata care se roteşte de 23 de ani la putere, n-a demonstrat prin fapte că a intrat în politică să ajute Patria. Toţi, după luat. Dacă tot e vorba de înşelăciuni şi gafe, cîţiva „oficiali” isteţi s-au deplasat pînă, hăt, în Taiwan, deşi România nu are relaţii diplomatice strînse cu această ţară. Şi încă ceva: cît timp se merge la vot doar de dragul de a vota, fără să se penalizeze promisiunile deşarte, aşa vom trăi. Parlamentarii papă numai pe chirie aproape 15 milioane de lei anual, adică peste 3 milioane de euro. Să li se reducă suma la atît cît este necesar, nu cît cer ei. Şi numărul lor să se reducă, pentru că avem cei mai mulţi din lume, raportaţi la numărul de locuitori! Să vedem atunci cîţi mai stau în politică pentru bani puţini. Dacă n-ar mai fi grosul de pus în traistă, credeţi că ar mai rămîne vreun parlamentar sau guvernant de dragul Ţării? Avram Iancu şi-a lăsat toată averea naţiunii române. Paraziţii noştri şi alţi paraziţi străini au luat cît ai zice peşte averea şi palatele naţiunii. Şi parlamentul comunist de pînă în 1989, Marea Adunare Naţională avea foarte mulţi parlamentari, cu deosebirea că se întruneau doar de cîteva ori pe an. În restul timpului, fiecare profesa meseria pentru care îşi primea salariul din care trăia. Capitalismul a făcut din politică o profesie fără limită de vîrstă. Adică pot fura fericiţi pînă cînd moartea îi desparte de putere. Ce-ar fi ca demnitarii să iasă la pensie potrivit Codului Muncii, tot la 65 de ani, ca restul lumii? Domnule preşedinte, domnule premier, ia, hai, operaţi acest amendament!      

Aruncîndu-mi ochii prin punctele fierbinţi ale globului, am văzut cum Obama şi-a luat jucăriile şi s-a bosumflat pînă prin 2017 pe Rusia, după ce Putin l-a lăsat să se umilească cu tot felul de cereri prin care dorea predarea lui Snowden (un fel de Pacepa - Made în U.S.A.). Mînios că Putin a acordat azil fostului consultant american Edward Snowden, Obama a anulat întîlnirea cu Ţarul, programată în septembrie. Statele Unite ţin, ca întotdeauna, nasul pe sus şi „nu doresc să coopereze cu Rusia pe picior de egalitate”, a afirmat Iuri Ushakov, consilierul diplomatic al Kremlinului.

Big bugs and the tax on weddings
Maria Diana Popescu

If the state decides to put a tax on housewives, they will be automatically transformed into active profit bearing citizens, according to the following formula: active = passive + inherent capital. By definition, an active element is a society controlled resource which brings economical profit. This active element can be mortgaged, pledged, sold or donated. Or, in this case, the husband may face the distraint of his wife if he does not pay the tax. Isn’t this the reason our favorite mythological personage Ileana Cosanzeana abandoned her basket in the yard and took to flight? How could the state not have taken advantage of her? If the Government will set a tax on housewives, I will raise the stakes and I will propose to invent taxes on mistresses and adultery, on politicians’ and big bugs’ weddings, for these circumstances are excellent occasions to give and to receive bribes without any fear of the law. Our ex-prime minister, the poor fellow!, married five times. A tax on all five wives would be pretty good!

Here is why our National Agency of Tax Administration is setting up its own police force, with uniforms, hand guns, pepper sprays and electroshock stun guns, maybe to balance the massive layoffs from the chemical industry, railroad, and postal services and other electric and nonelectric state companies. Two thousand antifraud inspectors will be given about 490 county police cars, with 500 liters of gasoline per month which will allow them to travel about 7000 km/month. Of course, these are only trinkets. The big gifts remain unknown. What about “the sinful police officers”, which for the moment are disgraced by our president? No equipment, no money… This is why they threw their helmets in front of presidential palace. Who will defend us, the common people, from thieves and other assailants? Romania is a county full of special bureaus for a few hard workers (what’s left of them anyway). Mediators, collectors, executors, a heap of inspectors, armies of clerks and sorts of human paper-shredders run around in the public administrative domain. I think Tiriac is building especially for them his “Oak’s Country Club” in the forested Baneasa area, a project costing 82,494,812.75 new lei. The forest was too thick and it needed a trimming down! Other forests have disappeared, eaten away by well known big bugs, which split Moldavian logs in a brotherly fashion, spreading to hot areas of our land, where antinational goatherds helped them to chew wood.

Coming back to Banasa’s mega-mall and to its future clients, the millionaire wild boars, it seems they have special needs: spa, wellness, relaxation, sports, fitness, gymnastics, swimming, squash, tennis, paddle, indoor climbing, and martial arts. This is the destination of Romanian money, abusively collected by “smart” gold bugs through hidden clauses, huge errands and illegal penalties. They hunt for fun and trim down forests, instead of connecting villages to the national power supply, instead of building schools, kindergartens and houses in the most impoverished villages of our country. The state must undergo a normality drill, by asking nicely the fraudulent big bugs to surrender at least a part of their profit in order to civilize our middle age villages. With no electric light, these taxpaying citizens use washbasins, water barrels and backyard johns dug in the ground. An earnest working man barely manages to provide for his family and to educate his children, living in poverty because of low income and expensive social services, while the big bugs constantly snort and build villas with public money. No wonder they have millions! After they are elected, they find all sorts of dubious ways to stuff their pockets.

Here is an eloquent example: law number 96 of 2006 regarding state deputies and senators, states that accommodation compensations are given only to “those deputies and senators with residency outside Bucharest or Ilfov County”. In spite of this law, there were numerous cases of elected deputies who requested accommodation compensations even though they had impressive properties: fat bank accounts, houses in Bucharest and villas around the capital. Paradoxically, they themselves issued this law. Given Romania’s economy, how can big bugs spend their holydays in places like Miami, Côte d’Azur, Bahamas, Monte Carlo, Dubai without any fraudulent conduct? In 23 years of “democracy”, we have seen no example of governors who demonstrated from their deeds that the reason they practice politics is to serve the country. All of them sought fortune. If we are talking about scams and blunders, it is worth mentioning that a few “officials” traveled all the way to Taiwan, even though our country does not have strong diplomatic ties with this country. And one more thing: nothing good will come if we continue to vote for the sake of voting, without fining their empty campaign promises. Senators and deputies spend on rent about 3 million Euros yearly. This sum must be cut to fit our budget, not to fit their pockets. The Parliament’s chambers would be empty if there would be nothing to steel. Avram Iancu left all his property in the possession of the Romanian nation. Our parasites and other foreign leeches instantly snatched the nation’s wealth and palaces. In the communist parliament, before 1989, The Great National Assembly was full of deputies and senators, with the difference that they only gathered a few times per year, while the rest of the time they practiced their basic occupation, receiving a salary just like all other citizens. Capitalism led to a change in politics: it mutated from a calling to a business, with no age limit. Therefore they can happily steel until death. Senators should retire at age of 65, according to the Labor Code, just like all other Romanians. Mister President, mister prime-minister come on, give us this amendment!

Looking trough international hotspots, I noticed how Obama sulked and got mad at Russia after Putin humiliated him and ridiculed his requests to surrender Snowden (a sort of U.S. made Pacepa). Angry at the fact that Putin granted political asylum to the notorious Edward Swonden, Obama canceled his September meeting with the Tsar. As usual, the Americans are too proud and “refuse to cooperate with Russia on equal grounds”, as Iuri Ushakov said