Maria Diana PopescuDeşteptarea! Cardul de sănătate bate la uşă! E inutil să ne întrebăm cine are interese să controleze românii la capitolul „sănătatea organelor şi utilitatea lor". Germania, care a cheltuit 1,7 miliarde de euro pentru implementarea parţială a sistemului, a stopat programul. Anglia a pierdut datele a 93% din asiguraţi. Viteazul Attila porneşte un motor virusat din start, căruia alţii i-au dat „delete". După ce a reuşit mitralierea construcţiei sănătăţii, gata-gata să se sfărîme acum, de la ziduri, la personal, acesta aşteaptă să i se aplaude prestidigitaţia. Haosul domneşte în sistem, banii sînt pe terminate, iar înălţimea sa, de altă ştiinţă decît medicina, doreşte monitorizarea cetăţenilor. Cît timp vom continua să lăsăm banii, sănătatea şi libertatea noastră, pe mîna acestui sistem corupt, nu vom fi decît nişte sclavi controlaţi şi manipulaţi. Uitaţi-vă prin jur! Priviţi, pur şi simplu, feţele românilor ! Frică şi furie! Încruntaţi de o durere nespecificată. Bieţii oameni arată de parcă ar fi văzut o stafie. Guvernanţii ştiu că jocul lor e pe sfîrşite, însă din disperare continuă sportul naţional de fraudare, învîrtitul în jurul cozii, încercînd şi răsîncercînd asumarea răspunderii pe planuri neortodoxe. Sintagma „asumarea răspunderii" nu-i decît un matrapazlîc de teorie prin care se lichidează ultimele urme ale stabilităţii economice şi sociale, la fel cum vîntul integrării ne-a mai adus în plus, un drapel, un imn, un centru politic euro, mii şi mii de şomeri şi sărăci, şi ne-a aruncat în afaceri demne de coşul de gunoi al istoriei. Avem un imn naţional, dar din păcate nu prea vrem să-i înţelegem mesajul, sau nu mai putem, evident, în dezbinarea aceasta generală produsă de existenţa partidelor politice care au subordonat interesele naţionale intereselor străine ţării. Plătim impozite şi taxe uriaşe pe lipsa de atitudine, pe dorinţa de a avea pluripartitism prost înţeles, care risipeşte sume fabuloase de la buget în timpul campaniilor electorale.

Uite aşa, în ignoranţă facem jocul unor forţe obscure potrivnice României şi am ajuns sclavi în ţara noastră. Românii au avut parte în istorie de multe ghilotine, deşi în şcoală nu s-a prea vorbit despre ele. Ba dimpotrivă, am învăţat că strămoşii noştri au fost eroi, că de la Decebal conducătorii au moştenit virtuţi alese. Iată că după atîţia tătuci democraţi şi tot atîtea progrese în cădere, am rămas în urmă cu o jumătate de veac faţă de celelalte ţări din Europa. Lăcomia şi prostia politicienilor noştri s-a aliat cu partea semnificativă a celei de la curtea integraţionistă, unde, pe discursuri puerile, se papă un buget şi mai gros, stors de la statele vasale. Acum casieria noastră e goală, pentru că atunci cînd am fost la linia de start, am dorit să depăşim occidentul, vînzînd totul: de la unealtă de lucru, la capete luminate şi la pasărea din curtea românului. Dezvoltarea Occidentului a fost asigurată nu de acumularea bogăţiilor din colonii de către cele marile imperii coloniale, ci de modul în care au ştiut să respecte legile economice, de producţie, de convieţuire, şi mai cu seamă, de modul de guvernare. Legile acestea ar fi trebuit respectate cu sfinţenie de către politicienii români. Aproape că nu a mai rămas niciun text de lege care să nu se fi schimbat de trei ori pe an. Atîta timp cît totul în lume se va măsura în latitudinea profitului şi în longitudinea corupţiei, nu vom fi niciodată liberi şi prosperi.

Potrivit legii, „precum în America aşa şi în Europa", criza a adus capitalismul în baston, burghezia contemporană care deţine puterea în numele democraţiei, a libertăţii, în numele dezvoltării economice private, prin neintervenţia Statului în economie, se milogeşte pe la întîlnirile internaţionale să împiedice ruinarea castelelor de nisip clădite prin exploatarea omului de către om. Diversiunea politică şi economică desfăşurată în Europa de Est, din 1989 pînă în 2011, fundamentată pe experimentul Terapiei de Şoc şi Tranziţiei, a deturnat Europa spre un Capitalism Primitiv, favorizînd gradul de confuzie a vieţii în zona europeană, dezorientînd popoarele care căutau o cale de evoluţie.