Comunicat de presă

La Maia, judeţul Ialomiţa, sub simbolul marelui eveniment românesc al anului, în zilele de 7 şi 8 septembrie 2018 se vor desfăşura lucrările Sesiunii de comunicări şi dezbateri ştiinţifice cu profil istoric, având ca temă „1918-2018, CENTENARUL MARII UNIRI".

Urmând tradiţia precedentelor ediţii, şi cea actuală, ediţie comună a Asociaţia Naţională a Cavalerilor de Clio - Filiala „Maia Catargi" şi Asociaţia ART-EMIS se desfăşoară sub egida Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (A.O.Ş.R.).

Iniţiator al acestei serii de manifestări ştiinţifice a fost/este Comandorul (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru (Asociaţia Naţională a Cavalerilor de Clio - Filiala „Maia Catargi" - aflată la a XIV-a ediţie), căruia, în ultimii ani i s-a alăturat Asociaţia ART-EMIS (aflată la a VI-a ediţie) prin Ion Măldărescu, preşedintele acesteia.

Menirea acestor manifestări de înaltă ţinută este întâlnirea anuală a cercetătorilor Istoriei Românilor - cu predilecţie, Istoria Modernă şi Contemporană unde, o serie de cadre universitare, studenți, masteranzi, doctoranzi și pasionați de istoria neamului vor expune o serie de studii, şi vor prezenta rezultatelor cercetărilor în scopul eliminării speculaţiilor şi al falsificării Istoriei prin exprimarea liberă a opiniilor. În spiritul respectului faţă de adevăr istoric, manifestările se desfăşoară în afara sferei de influenţă a politicului - acesta fiind statuat aici ca „Persona non grata" -, iar spiritul care patronează lucrările sesiunii este: „Amor patriae nostra lex" (Legea noastră e iubirea de Patrie).

Pentru ediţia din acest an mulţumim cu gratitudine susţinerii financiare a Consiliul Judeţean Ialomiţa, iar pentru asigurarea logisticii şi a calităţii desfăşurării manifestării, Societăţii Culturale „Apolon" prin preşedintele acesteia domnul George Călin şi neobositului prof. Constantin Vlad de la Biblioteca „Maia Catargi", care, ca de fiecare dată a răspuns: Prezent! Dar nu numai domniilor lor.

Mulţumim imaginii regretatului Gheorghe Buzatu, mereu prezentă la fiecare ediţie prin seriozitate, perseverenţă şi dragoste de Neam şi Ţară.

Mulţumim participanţilor şi invitaţilor, din ediţiile precedente ca şi celor din acest an, pentru că fără domniile lor întâlnirile celor care „simt şi gândesc româneşte", a istoricilor de bună credinţă nu ar fi posibile.

Mulţumim doamnei dr. Alba Catrinel Popescu pentru interesantele şi diversificatele emisiuni televizate cu caracter istoric, sub titlul „Un veac de la Marea Unire", din păcate una dintre puţinele emisiuni de calitate ale audio-vizualului din România.

Mulţumim fraţilor noştri români din „România din stânga Prutului" care, trecând peste vicisitudinile conjuncturale au răspuns în fiecare an chemării noastre, drept pentru care încheiem comunicatul nostru cu enunţarea dorinţei tuturor românilor:

„VIVAT, CRESCAT, FLOREAT ROMANIA MAGNA!"
Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Maia, Ialomiţa, septembrie 2018

Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru (A.N.C.C. Filiala „Maia Catargi")
Ion Măldărescu (ART-EMIS)

RETRĂIRI ISTORICE ÎN VEACUL XXI - Ediţia XIV/VI - Maia-Catargi, Jud. Ialomiţa, 7-8 SEPTEMBRIE 2018

1918-2018 CENTENARUL MARII UNIRI
Invitaţi de onoare

- Prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, Preşedintele A.O.Ş.R.
- Prof. Univ. dr. Mihai Gribincea - Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova la Bucureşti
- General de armată (r) Dr. Mircea ChelaruMaia 2018 -  XIV-VI
- Florian Marin - Prefectul Judeţului Vâlcea
- Victor Moraru - Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa
- Adrian Buşu - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea
- Ionel Gae - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa

VINERI, 7 SEPTEMBRIE 2018

Orele 10.00 - Primirea oaspeţilor, deschiderea lucrărilor, cuvinte de salut
- Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, Preşedintele Filialei Maia a Asociaţiei Cavalerilor de Clio
- Ion Măldărescu - Preşedintele Asociaţiei ART-EMIS
- George Călin - Preşedinte de Onoare al Asociaţiei APOLLON
- Zamfir Marian, Primarul comunei Maia, jud. Ialomiţa
- Prof. Vlad Constantin - Biblioteca „Barbu Catargiu" - Maia

Orele 11.30 - PREZENTĂRI DE CARTE

- Retrăiri istorice în veacul XXI, vol. XI
- Războiul românilor ardeleni Mareşalul Constantin Prezan
- Colecţia Ialomiţa - Centenar
- Vernisaj colecţie de icoane vechi

Orele 12.00 - MOMENT FESTIV
- Acordarea de distincţii

12,20-14,10 - COMUNICARI ŞI DEZBATERI
14,15-15,20 - Pauză
15,30-17,30 - COMUNICARI ŞI DEZBATERI
17,30-18,00 - Pauză
18,00-19,30 - COMUNICARI ŞI DEZBATERI

SÂMBĂTĂ, 8 SEPTEMBRIE 2018

08,30 Micul dejun
09,00 - COMUNICARI ŞI DEZBATERI
12,00 - Pauză
12,15 - CONCLUZII, PROPUNERI, INCHEIEREA LUCRĂRILOR
13,15 - Masa de prânz
14,30 - Plecarea oaspeţilor