Mulţumim pentru frumoasele şi generoasele mesaje şi urări, adresate împlinirii a zece ani de la prima apariţie editorială a Revistei ART-EMIS.
Mulţumim tuturor surorilor şi fraţilor români care ne citesc şi ne sunt alături, oriunde s-ar afla.
Mulţumim tuturor celor care ne citesc, care respectă datinile strămoşeşti ale Neamului Românesc. La rândul nostru, îi cinstim, le respectăm crezul, vorba şi portul, oricărei etnii ar aparţine.

Mulţumim tuturor celor ce simt şi gândesc româneşte!

Celor care păşesc pe pământul Patriei, celor care îşi aruncă privirea asupra paginilor revistei, cu bune gânduri le urăm „Bine-aţi venit !”, cum, deopotrivă, celor veniţi cu gânduri ascunse şi întunecate, precum, cândva, furtunosul sultan Baiazid la malul Dunării, îi prevenim cu slovele nobiluluilui român Mihai Eminescu: „De-o fi una, de-o fi alta... Ce e scris și pentru noi, Bucuroși le-om duce toate, de e pace, de-i război. […] Eu? Îmi apăr sărăcia și nevoile și Neamul... Și de-aceea tot ce mișcă-n ţara asta, râul, ramul, Mi-e prieten numai mie, iară ţie dușman este; Dușmănit vei fi de toate, făr-a prinde chiar de veste; N-avem oști, dară iubirea de moșie e un zid Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid!”… sau cum s-or fi numind mercenarii corporaţiilor-vampir sau trădărilor de Neam şi Ţară ale unor nevrednici băştinaşi.

Suntem slujitori-oşteni ai Credinţei şi Cuvântului, întru apărarea  Neamului Românesc, şi-i încredinţăm pe cititorii noştri că sub faldurile Tricolorului vom sta de strajă intereselor româneşti în cetatea ART-EMIS, precum plăieşii în faţa regelui polonez Sobieski.

În cele ce urmează, plecându-ne în faţa Măriei Tale, cititorule, publicăm două dintre mesajele de suflet primite cu prilejul jubileului Revistei ART-EMIS. Am ales doar două, trimise de dincolo de actualele şi strâmbele graniţe ale României, trasate cu creionul de tâmplărie de Viaceslav Molotov - girate de ipocriţii aliaţi occidentali ai U.R.S.S.-ului de ieri, adversarii de azi ai Federaţiei Ruse. Fără a dori să nedreptăţim pe cineva, publicăm cel mai de departe mesaj venit, de la antipod, din îndepărtatul Melbourne al Australiei şi pe cel trimis de dincolo de malul stâng al Prutului, din Chişinău, metropola României Mari.

Citând şi parafrazând grăirea regretatului bard de la Bârca: „Nu ni-i fapta cât ni-i zisa, Dar istoria proscris-a, Iarăși adevăr promis-a De la Nistru pân' la Tisa. […]” … Să dormiţi, Ioane şi Nicolae liniștiţi. „Neamul vostru n-a murit !”. VIVAT ROMÂNIA MAGNA !

„Radio TV Melbourne” în limba română către “ART-EMIS”
Ben Todică, Radio TV Producer, Melbourne, Australia

Stimată doamnă Maria Diana Popescu,
Stimate domnule Ion Măldărescu,
Stimată redacţie,
Stimaţi colaboratori,
Sincere şi calde Felicitări!

2019 este un an cu o semnificaţie aparte pentru dumneavoastră. Aniversarea unui deceniu de activitate a Revistei ART-EMIS în serviciul informării românilor din ţară şi din străinătate este o sărbătoare a noastră, a tuturor.

Oamenii ca Dumneavoastră şi colaboratorii revistei ART-EMIS sunt și vor fi întotdeauna pentru românii de pretutindeni exemplu de dăruire şi talent, capabili de abordări variate ca temă şi stil, curaj şi sinceritate în apărarea justiţiei, adevărului şi libertăţii românilor. Dreptul la liberă exprimare şi promovarea articolelor şi eseurilor de orice calibru al pregătirii profesionale şi vârstă în paginile revistei, sunt şi vor fi o parte importantă a succesului nostru continuu, al românilor oriunde s-ar afla.

Apreciind rigoarea şi profesionalismul de care daţi dovadă în conţinutul revistei, cu mare mândrie vă admirăm şi vă stimăm.  Sperăm ca şi în continuare să fiţi fereastra noastră deschisă spre acasă şi vă promitem că vom continua să vă citim cu aplecare şi deosebit interes.

Mulţumim pentru tot ceea ce faceți și vă rugăm să acceptați urările noastre, ale românilor din Australia şi ale mele personal, urându-vă sănătate, inspiraţie şi spor în împlinirea misiunii dumneavoastră! De asemenea, prosperitate şi implinirea tuturor doririlor de bine pentru întreg colectivul redacţional şi pentru românii de pretutindeni.

Vă mulţumesc onorată revistă ART-EMIS, domnule Ion Măldărescu, onorată doamnă Maria Diana Popescu pentru capacitatea redacţională de excepţie, pentru dragostea şi spiritual românesc pe care l-am simţit şi trăit astăzi, 6 septembrie 2019, dată care va rămâne memorabilă pentru mine.
Respect şi admiraţie pentru gândul bun şi apreciere.                              
Mulţumiri frăţeşti,
Cu sinceritate,
Ben Todică,
Radio TV Producer, Melbourne, Australia

„LA MULȚI ANI ART-EMIS!”
Alexandru Moraru, Chişinău

O întâmplare fericită a făcut să întâlnim oameni preţioşi, jurnalişti de forţă, români sadea. Acei oameni, care de zece ani trudesc împreună la editarea revistei ART-EMIS.

Publicaţia numită este un suport al adevărului istoric, al zbuciumatei sorţi a României moderne. Subiectele materialelor savanţilor istorici, publiciştilor - academicieni, profesorilor universitari, generali şi ofiţeri superiori, cercetători şi literaţi precum: prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, prof. univ. dr. Ioan Scurtu, acad. Dinu C. Giurescu, comandor (r), Jipa Rotaru, acad. Florin Constantiniu, acad. Ioan Aurel Pop, col. (r) prof. univ. dr. Alesandru Duţu, prof. univ. dr. Anatol Petrencu, general de armată (r) dr. Mircea Chelaru, acad. Alexandru Surdu, general. mr. (r.) Dr. Adriean Pârlog, prof. univ. dr. Ilie Bădescu, col. (r) Alexandru Ganenco, ec. dr. Ilie Şerbănescu, dr. Liviu Ţăranu, prof. univ. dr. Petre Ţurlea, Acad. Dimitrie Vatamaniuc, dr. Leonida Moise, general (r) br. (r) Aurel I Rogojan, dr. în ştiinţe medicale Claudiu Popescu, conf. univ. dr. Vasile Şoimaru, comandor-aviator (r) dr. Marius Nicoară, prof. univ. dr. hab. Nicolae Enciu, col. (r) Dumitru Ciurci, Dr. Larry L. Watts, general br. (r) Dan Niculescu, lector univ. dr. Florian Bichir, general mr. Teo Palade, ec. Dr. Wilfried Lang, col.(r) dr. Mircea Tănase, prof. univ. dr. Mircea Druc (ex-ministrul Republicii Moldova), Eugen Zainea, col. (r) Constantin Moisa,  jurista Gregoriana Preduca, prof. dr. Gheorghe Constanin Nistoroiu, dr. Alba Catrinel Popescu, comandor-av. (r) conf. univ. dr. Jănel Tănase, prof. univ. dr. Nicolae Iuga, col. (r) dr. Cristache Gheorghe, contraamiralul de flotilă Marian Ioan, cercetătorii Mircea Vâlcu-Mehedinţi şi dr. Gabriel Ungureanu, I.P.S. Varsanufie, Arhiepiscop al Râmnicului, dr. Gabriel Artur Silvestri, col. (r) dr. Ion Petrescu, prof. univ. dr. Viorel Ioniţă, Dr. Corneliu Florea,  col (r) dr. Anatol Munteanu, col. Dumitru Marin - comandantul bat. sol-aer „Şoimii Bărăganului”… mulţi, mulţi alţii cărora le cer iertare că nu i-am numit - şi sine die, Ion Măldărescu şi Maria Diana Popescu - cărora, cu voia domniilor voastre îl alătur, sfidând modestia, şi pe istoricul-publicist Alexandru Moraru - au un suport viu al segmentului de public intelectual şi al celor interesaţi de istorie şi spirit naţional românesc.

Invocând dreptul la liberă exprimare asupra aspectelor politicii naţionale româneşti ART-EMIS, are o linie de conduită bine definită şi imparţială. Criticile autorilor revistei sunt argumentate şi documentate temeinic, constituind un izvor bogat de informaţii istorice, sociale şi de opinie.

Revista ART-EMIS se dovedeşte un bogat izvor de informaţii cu caracter istoric al epocii moderne şi contemporane, de atitudine şi literar-artistic. Prin articolele publicate, apără conceptul de naţiune şi civilizaţie milenară românească, prin instrumente socio-politice bine punctate, se opune cu vehemenţă aşa-numitei globalizări a statului şi culturii României.

La a zecea aniversare îi urăm redutabilei pagini de informaţii, ce reflectă realitatea României, problemele şi năzuinţele românilor de pretutindeni: „LA MULȚI ANI ART-EMIS!”

Mulțumesc din suflet, conducerii revistei, doamnei Maria Diana Popescu şi domnului Ion Măldărescu, care m-au onorat cu înaltă domniilor lor apreciere - Diploma Jubiliară a prestigioasei reviste ART-EMIS, care împlinește un deceniu de la apariție. Recomand tuturor să citească această revistă deosebită, care nu este altceva decât o busolă sigură pentru cei dotați cu inteligență şi raţiune în aceste timpuri dificile, pline de falsuri și minciună.
Doamne ajută la tot ce faceți pentru a ne proteja de minciună și viclenie!

LA MULȚI ANI ART-EMIS!
Alexandru Moraru, Chişinău