1857-2017 Bucureşti Ploieşti1857, Bucureşti - Iluminarea primului oraș și capitală din lume cu petrol lampant
2017, Prahova, Capitala Mondială a petrolului

Abstract/Rezumat: According to the „Romania100" National Program, the 2nd event was dedicated to the unveiling of Comemorative Plate 1857-Bucharest on May 31, 2017, the first capital of the world illuminated with lamp oil, at Manuc Inn in the old center of the capital./ Conform Programului Național „Romania100" ,cel de-al II-lea eveniment a fost consacrat dezvelirii la 31 mai 2017 a Placii Comemorative 1857-București prima capitală din lume iluminată cu petrol lampant, la Hanul lui Manuc din central vechi al capitalei

Programul Naţional „Romania100" , Proiectul „Prahova 2017-Capitală Mondială a Petrolului" a continuat cu evenimentul „Primul oraș din lume iluminat cu petrol lampant" , organizat în colaborare cu Primăria București și Academia Română care a avut loc pe 31 mai la sala ARCUB, hanul Gabroveni, în apropierea sediului B.N.R., clădire cu semnificații majore în istoria modernă a României. Manifestarea a fost onorată de participarea doamnei arhitect Tomnița Florescu- viceprimar al capitalei, a domnului deputat Dumitru Chiriţă vicepreședinte al Comisiei pentru industrie și servicii din Camera Deputaților, a domnului academician Eugen Simion, unul dintre cei trei Președinți ai Academiei Române originari din Prahova, a domnului Costandin Cantacuzino, descendent al familiei Cantacuzico și proprietar al Hanului lui Manuc, a domnului profesor doctor în istorie Gheorghe Calcan, a numeroși reprezentanți de firme private și de stat și specialiști petro-gaziști.

Acțiunea a fost coordonată de prorectorul Universitatății Petrol-Gaze din Ploiești, domnul prof.univ.dr.ing. Mihail Minescu - președintele Comitetului de Organizare, care a evocat în deschiderea evenimentului semnificația istorică a imensului pas tehnologic spre modernism și civilizație marcat de iluminarea cu gaz lampant, pentru prima dată în lume, la 01 aprilie 1857 a capitalei României, București de către pionierii mondiali ai petrolului, prahovenii Marin și Theodor Mehedinţeanu. În acest context vorbitorul a adus la cunoștinta publicului un moment din timpul vizitei organizate de Ministerul Educatiei Naționale din Romania la Baku, la invitația Ministerului Educației din Republica Azerbaijan , țara cu o bogată experiența în domeniul petrolier ca și Romania, în calitate de reprezentant al UPG din Ploiești în aceasta delegație. Vizita a avut loc în perioada 23-26 Mai 2017. Cu acest prilej s-au reinoit relațiile tradiționale dintre instituțiile de învatamant superior din domeniul petrolului și gazelor prin semnarea unui protocol între Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești și Baku Higher Oil School. Acordul respectiv, semnat de rectorul Baku Higher Oil School (B.H.O.S.) Elmar Gasimov și prorectorul U.P.G. Ploiești Mihai Minescu în prezența Excelențelor Sale domnul Dan Lungu- ambasadorul României la Baku, a domnului Gigel Paraschiv-ministru secretar de stat și a domnului Firudin Gurbanov- ministru adjunct al ministerului educației din Azerbaijan, prevede mobilitati ale studentilor și cadrelor didactice din cele două universități în cadrul programului European Erasmus+, dar și colaborari în domeniul cercetării știintifice.

După această interesantă informare privind relațiile dintre cele două prestigioase instituții de învațământ superior din Azerbaijan și România , primită cu aplauze de public, au urmat intervențiile de suflet ale doamnei vicerimar Tomnița Florescu, a domnului deputat Dumitru Chiriţă, a domnului academician Eugen Simion și domnului Constandin Cantacuzino care au adus un omagiu celor doi întreprinzători ploieșteni, frații Mehedinţeanu, cei care , la 01 aprilie 1857 au adus lumină în vechiul București și au schimbat în bine viața localnicilor, deschizând astfel drumul pentru modernizarea marilor orașe. Odată cu iluminarea străzilor orașelor și a localităților înstărite din întreaga lume, omenirea trecea de la era iluminatului cu opaițe la cea a lămpilor cu petrol lampant (gaz) iar la scurt timp, la cea a iluminatului electric, Timișoara devenind primul oraș din Europa și al doilea din lume după New York, care la 1884 avea 59 km de strazi iluminate cu becuri incandescente, cu filament din cărbune.

A urmat o excelentă prezentare a lucrării „160 de ani de industrie petrolieră românească" , de către prof, univ. dr. in istorie Gheorghe Calcan. A fost înmânată Placheta Omagială realizată cu acest prilej personalităților care au fost prezente la eveniment. Acțiunea a continuat cu dezvelirea Plăcii comemorative de pe fațada Hanului lui Manuc, urmată de un mică seară de socializare în grdina de vară a istoricului han bucureștean. La momentul socializării, se discută despre urmatoarea activitate înscrisă în Program, care va avea loc la Constanța, la finele lunii iunie, consacrată academicianului Anghel Saligny, promotorul activității de transport țiței prin conducte, acțiune ce va avea loc la sediul OilTerminal Constanța. Publicitatea a fost pe măsura evenimentului fiind prezentată și broșura cu etapele urmatoare ale Programului „România 100".

Parcurgerea Programului de mai sus evidențiază anvergura activităților din lunile Iunie(Constanța), Iulie(Telega). August(Câmpina), Septembrie și Octombrie (Ploiești) prin care un grup generos de petroliști și gaziști încearcă să rescrie o parte din istoria națională a celei mai importante industrii a secolului al XIX-lea – industria de petrol și gaze - care a țâșnit din România și a modernizat întreaga lume iar pionierii acesteia merită, pe odată cu recunoștința generațiilor trecute, prezente și viitoare , un loc de cinste în panoplia evenimentelor cruciale care au marcat evoluția societății umane.
Ploiești - 15 iunie 2017
Grafica - I.M.