Prof. Eleonora CercavschiReprezentantul şcolilor romîneşti din Transnistria a participat la festivităţile , consecrate aniversării a 200 de ani de la înfiinţarea învăţămîntului pedagogic din România.

În perioada 15 -17 noiembrie 2012 am luat parte la festivităţile prilejuite de aniversarea a 200 ani de la îmfiinţarea primei instituţii pedagogice din spaţiul romînesc, Preparandia din Arad, astăzi, Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal".
Evenimentul a fost organizat de administraţia Liceului în frunte cu directorul Sorinel Haiduc şi Inspectoratul Şcolar din judeţul Arad, având susţinerea deplină a primăriei municipiului şi a primarului Gheorghe Falcă, în concordanţă cu Asociaţia Învăţătorilor din România, avându-l în frunte pe preşedintele ei profesorul Viorel Dolha.
La Te Deumul , organizat la Catedrala Ortodoxă Română , recepţia de la primărie, secţiunea plenară de la Palatul de Cultură Arad , sesiunea de comunicări, spectacolul omagical la tetrul municipal „ Ion Slavici", inaugurarea Muzeului Învăţămîntului Ardelean, dezvelirea busturilor profesorilui Dr. Vasile Popeangă şi a profesorului Preparandiei Teodor Ceontea, lansările de carte au participat profesorii Liceului Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal" şi a altor instituţii de învăţămînt din municipiu şi judeţ, directorii Liceelor Pedagogice şi rectori ai universităţilor din România, dascăli din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Ungaria şi Albania.
În calitate de Invitaţi de onoare la acesteveniment cultural au fost prezenţi Ministrul Educaţiei Ecaterina Andronescu şi ex-primministru Mihai Răzvan Ungureanu, politiceni, reprezentanţi aiadministraţiei centrale, judeţene şi municipale, ziarişti, oameni de cultură şi liceeni.
Din Republica Moldova, la sărbătoare, au participat 8(opt) persoane, dintre care preşedintele Asociaţiei „Lumina" a Pedagogilor Transnistreni , directorul Liceului Teoretic „Ştefan cel Mare şi Sfânt" din oraşul Grigoriopol (Transnistria), subsemnata EleonoraCercavschi, preşedintele filialei Moldova a Asociaţiei Învăţătorilor din România Mariana Marin, directori şi profesori ai altor liceie din ţară.
În cadrul sesiunii plenare a sărbătorii mi sa oferit posibilitatea de a felicita, de la tribună,omagiaţii şi de a saluta din partea cadrelor didactice transnistrene floarea pedagogiei româneşti. În cadrul discursului am adus la cunoştinţa celor prezenţi vestea îmbucurătoare despre decizia CEDO din 19 octombrie 2012, de condamnare a Federaţiei Ruse pentru violarea drepturilor copiilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova la studii înlimba română. Acest cîştig de cauză a românilor transnistreni afost în tîmpinat de cei prezenţi cu entuziazm, satisfacţie şi aplauze.
La rîndul său organizatorii evenimentului, preşedintele Asociaţiei Învăţătorilor din România domnul Viorel Dolha, precum şi cei prezenţi la adunarea festivă au transmis felicitări cadrelor didactice din regiunea transnistreană cu ocazia acestei enorme victorii a românilor în faţa monstrului rus, urări de bine şi noi realizări în educația tinerilor români din Transnistria.