Asociaţia Culturală Pro-Basarabia şi BucovinaDeclaraţia a fost emisă şi semnată în data de 25 martie 2012, la Iaşi, Mitropolia Moldovei, Biserca "Sf. Gheorghe"

„Stimaţi colegi, enoriaşi, invitaţi, reprezentanţi ai mass-media!

Peste două zile, pe 27 martie curent, toţi acei care cugetăm şi simţim româneşte vom re - trăi amintirea vie a Unirii Basarabiei cu Patria-mamă, România (aniversarea a 94-a). Îngenunchem smerit în faţa memoriei marilor noştri înaintaşi, implorându-i să ne ierte că nu am fost în stare să ocrotim comoara sfîntă pe care ne-au lăsat-o, comoară cu numele România Mare. Ni s-a ciuntit Ţara - din lăcomia şi obrăznicia altora, dar şi dintr-un soi de miopie sufletească a acelora dintre noi pentru care «mai aproape-s dinţii decât părinţii».
Noi, membrii Filialei «Constantin Stere» din Iaşi a Asociaţiei Culturale Pro-Basarabia şi Bucovina, susţinuţi şi de colegii noştri din alte filiale-surori, cosemnatari ai acestei declaraţii, socotim că prea de mult aşteptăm rostirea până la capăt şi cu fermitate a adevărului şi declarăm:
- nu mai acceptăm tacit nici un fel de falsificare a istoriei;
- nu mai putem îndura perpetuarea sine die a odiosului Pact Ribbentrop-Molotov, ai cărui sacrificaţi au fost şi sunt şi azi fraţii noştri de sânge dintre Prut şi Nistru, din nordul Bucovinei şi din Ţinutul Herţei;
- este de neînţeles şi de neacceptat lipsa voinţei politice a guvernanţilor atât de la Chişinău, cât şi de la Bucureşti, care în egală măsură, pe parcursul ultimelor şapte decenii şi până azi, după fărâmiţarea României Mari, nu au cutezat niciodată să includă în agendele lor de lucru problematica abordării oficiale a obiectivului Reîntregirii;
- subsemnăm Manifestul de la Piteşti din 22 martie 2010 (care urmează să fie relansat pe 27 martie 2012), al poetului-academician Nicolae Dabija - preşedintele Forumului Democrat al Românilor din Moldova;
- susţinem Declaraţia Consiliului Unirii de la Chişinău din 29 februarie 2012, dar nu şi faptul că printre semnatarii ei nu se regăsesc, din păcate, nume ale unor notorii unionişti ca Ion Ungureanu, Nicolae Mătcaş ş. a. precum şi nume poate mai puţin cunoscute care însă cu eforturi sporite sprijină această mare cauză;
- suntem categoric împotriva acelor semnatari ai Declaraţiei... care, cu alte ocazii, denigrează Biserica sau conducerea Republicii Moldova şi pe cea a României. Biserica a fost şi rămâne mereu un pilon de bază al existenţei neamului românesc, iar fără implicarea pozitivă a conducerii celor două state în acest proces complex parcurgerea necesarelor trepte în spiritul unei progresive convergenţe riscă să rămînă doar un vis frumos.
O înţeleaptă vorbă populară spune: «cine se aseamănă se adună». Din nefericire, realitatea noastră imediată dezminte sensul acestei afirmaţii, dovedind absenţa unor forme de organizare a confluenţei energiilor, voinţelor şi competenţelor vizând tămăduirea în timp a urmărilor unui trecut aberant şi bolnav. Prin urmare, arătăm prea dispersaţi, lipsiţi de coeziunea de care avem vital nevoie. Considerăm că o primă cărămidă la temelia unei combativităţi eficiente trebuie să fie unirea tuturor asociaţiilor, fundaţiilor etc. culturale din Republica Moldova şi din România într-o federaţie care să asigure liantul democratic al ansamblului de activităţi slujind acelaşi ideal. Doar astfel carul indiferenţei şi al sărăciei spirituale ar putea fi urnit din loc. Ba chiar înlocuit cu un alt mijloc mai potrivit.

Onorată asistenţă,

Astăzi e Sărbătoarea Bunei Vestiri. Aflaţi, cu această ocazie, că alaltăieri la cârma Republicii Moldova a venit un nou Preşedinte - magistratul Nicolae Timofti, iar la ceremonia de învestire a Domniei sale, pentru prima dată i-am văzut sărutându-se frăţeşte şi apoi stând alături pe cei doi mitropoliţi basarabeni - Î.P.S. Vladimir, subordonat Moscovei, şi Î.P.S. Petru, subordonat Patriarhiei Române. Sperăm că e un semn bun!
Acum o săptămînă, a fost Ziua Crucii - o altă mare sărbătoare creştină care, într-un anumit sens, este echivalentă cu noţiunea de unitate naţională. Crucea este însă, înainte de toate, marele simbol al răstignirii - sacrificiu al lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, al tuturor. Aşadar, dacă ţinem cu tot dinadinsul la reîntregirea seminţiei româneşti, se cuvine să ştim a ne jertfi precum a făcut-o El, să ne cinstim înaintaşii unionişti şi să le urmăm exemplul! Fără a aştepta vreo recompensă. Fără a transforma sacra cauză a Reîntregirii într-o marfă de schimb şi fără a permite nimănui să pretindă că ar deţine vreun «monopol» asupra ei. Aşa să ne ajute Dumnezeu!"

- Prof. dr. docent Ion Berghia - preşedintele Filialei „Constantin Stere" din Iaşi a ACPBB
- Preot Dumitru Merticariu - vicepreşedintele Filialei „Constantin Stere" Cosemnatari: - Prof. Ioan Dan - preşedintele filialei A.C.P.B.B. din Satu Mare - Ing. Constantin Rusanovschi - preşedintele filialei A.C.P.B.B. din Oneşti
(Bacău)
- Prof. Emil Ţepeluş - preşedintele filialei A.C.P.B.B. din Ruşeţu (Buzău) - Prof. Paraschiva Abutnăriţei - preşedinta filialei A.C.P.B.B. din Vatra Dornei - Ec. Iuvenale Harabagiu - preşedintele filialei A.C.P.B.B. din Brăila - Prof. Iuliu-Laurian Popovici - preşedintele filialei A.C.P.B.B. din Dângeni
(Botoşani) - Ing. Valeriu Eutuşianu - preşedintele filialei A.C.P.B.B. din Piatra-Neamţ - Prof. Constantin Bălan - preşedintele filialei A.C.P.B.B. din Craiova - Prof. Doina Voina - preşedinta filialei A.C.P.B.B. din Sighetul Marmaţiei - Prof. Ioan Rada - preşedintele filialei A.C.P.B.B. din Oradea - Prof. univ. dr. Vasile Puiu - preşedintele filialei A.C.P.B.B. din Bacău - Prof. dr. Gică Manole - preşedintele filialei A.C.P.B.B. din Botoşani