Prof. univ. dr. Gheorghe BuzatuGheorghe Buzatu, lângă uriaşii Neamului: Mareşalul Ion Antonescu, Iorga, Florin Constantiniu şi alţi mari corifei ai Istoriei Naţionale

„În faţa morţii neclintit,/ N-aveai ce o ruga,/ Ai lăcrimat şi i-ai zâmbit/ Ca şi la nunta ta".[...] (Adrian Păunescu) [...] Pământul meu, cum spune şi-n izvoade,/ l-a scris pe harta lumii, Dumnezeu,/ şi câţi prin veacuri au venit să-l prade/ îl simt si-acum pe piept cât e de greu./ De-aceea când cobor legat în fiare,/ împovărat de vina cea mai grea,/ cu fruntea-n slavă gem din închisoare:/ - Nu-s vinovat faţă de ţara mea." (Andrei Ciurunga)

Gh. Buzatu scria cu speranţă pentru acel timp necunoscut lui în care neamul nostru îşi va găsi împlinirea

Astăzi, 20 mai, se împlinesc doi ani de când Prietenul, Colegul, Profesorul Gh. Buzatu ne-a părăsit. Pentru cei apropiaţi au fost doi ani care au trecut greu, lipsiţi de prezenţa, ajutorul, munca şi autoritatea Profesorului, de bunătatea, de îngăduinţa, dar şi de fermitatea celui care ştia. În tot acest timp am căutat să ne adunăm, să încercăm să menţinem, pe cât posibil, un anume nivel al investigării fenomenului istoric, aşa cum am fost obişnuiţi, să nu facem rabat la calitatea cercetării, să nu neglijăm rostirea documentului. În anii ce au trecut mulţi colegi şi prieteni ai Profesorului ne-au fost aproape. Au scris studii şi lucrări importante onorându-i astfel memoria. Tuturor le mulţumim pentru cele scrise, pentru documentele tipărite şi pentru ideile comunicate. Gh. Buzatu se uita totdeauna spre viitor, el scria cu speranţă pentru acel timp necunoscut lui în care neamul nostru îşi va găsi împlinirea. Pentru acea împlinire fiecare contribuţie a noastră este o cărămidă pentru edificiul nemuririi româneşti. Invităm pe colegii, prietenii, doctorii şi foştii studenţi să scrie un studiu ce va fi cuprins într-un nou volum care va fi publicat, spre sfârşit de an, în amintirea Profesorului. Tot spre viitor a privit şi familia lui Gh. Buzatu, care, în anul ce a trecut, s-a nevoit a ridica o cruce pentru cei ce se vor întreba unde odihneşte istoricul Gh. Buzatu. Acolo! Sub o piatră de granit împodobită cu tricolor. [...] Suntem convinşi că sufletul lui Gh. Buzatu va primi toate gândurile bune ce se vor îndrepta spre memoria lui de oriunde din lume.
Stela Cheptea

Vom duce mai departe ceea ce ați început!

Astăzi, 20 mai 2015 se împlinesc doi ani de la plecarea la cele veșnice a marelui român Profesorul universitar dr. Gheorghe Buzatu. Folosim acest prilej pentru a comemora și noi, cu pioșenie, memoria mentorului nostru, savantul şi Omul Gheorghe Buzatu. Pe lângă o pregătire teoretică de excepție și o vastă operă istorică (numai volumele publicate au depășit numărul de o sută), profesorul nostru s-a distins și a rămas în memoria colectivă prin modestia, cinstea, onestitatea, puterea de muncă și iubirea aproapelui. Ne-a fost tuturor celor care ne-am aflat într-un moment sau altul în preajma Domniei sale un adevărat model în ceea ce privește studierea și interpretarea adevărului istoric numai prin prisma izvoarelor primare - arhivele românești și străine. Convins că slujește numai Adevărul și pe Dumnezeu, de nenumărate ori a avut de suferit pentru susținerea ideilor sale, dar niciodată n-a cedat. Cum suntem convinși că de acolo, din ceruri, sufletul dumneavoastră ne veghează, vă asigurăm iubite Domnule Profesor că atât cât ne este în putere, că vom duce mai departe ceea ce ați început privind rescrierea istoriei vieții și sacrificiului celui dintâi adevărat Mareșal al României, Ion Antonescu, a cărui viață a fost închinată - ca și a dumneavoastră - slujirii Neamului Românesc. Dumnezeu să vă odihnească în pace!
Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru

Titanii țin Cerul Nației pe umeri!

Veștile vin și pleacă. Din cele rele rămân însă durerile neînduplecate. Pentru Maestru Meu, istoria a fost ca o mină potrivnică în care a săpat toată viața și din care a scos nămolurile uitărilor fabricate, adevărurile răscoapte sau trunchiate, impunerile de tot soiul scrise de mâna și pe limba cotropitorilor sau a năimiților dinlăuntru. A săpat în fântâna adevărului despurcând-o de uzurparea alogenilor și a dăruit Neamului Românesc picăturile de apă vie care a început să-l readucă la viață. El nu a acceptat compromisul și a arătat direct, cu rostirea sa domoală dar netremurată, către toți cei ce ne-au dezvrednicit și care continuă să o facă fără opreliști, calea cea de urmat. Acolo, în Altarul studiilor sale din Centrul de studii Europene, nu a căutat nimic pentru sine. A trudit la Istoria secretă a celui de-Al Doilea Război Mondial, a refăcut memoria Mareșalului, a descris sensul devenirii noastre geopolitice prin proprie și sănătoasă viziune. Nu s-a sinchisit de blamul activiștilor simbriași și și-a continuat dramaticul destin chiar în spațiul public politic, alături de alte mari personalități, pe axa consolidării ideii naționale. A plecat Maestrul la locul hărăzit, lângă cei ce-L așteptau să întregească constelația academică. Dar Spiritul Lui a rămas aici și ne obligă să întregim Oastea iubitoare de Neam și Adevăr. Pentru că numai Adevărul, mai ales cel istoric, ne face liberi și demni.
General (r) dr. Mircea Chelaru

Să trecem cu dulce teamă pe lîngă amintirea sa, ca pe lîngă o veşnicie de alt rang, alături de care veşnicia noastră, a românilor, trebui să continue!

Au trecut doi ani de cînd doctorul în istorie, profesorul şi cercetătorul Gheorghe Buzatu s-a întors acasă, la Dumnezeu şi, dintre toate, cel mai greu e să vorbeşti despre oamenii valoroşi care nu mai sînt printre noi. Doi ani de neuitare şi cinstire a unui spirit care a trăit şi a luptat cu responsabilitatea şi nobleţea omului superior, a trăit cu convingerea că existenţa, dragostea de patrie şi istoria neamului românesc sînt contracte pe viaţă încheiate cu adevărul, cu ştiinţa, generozitatea şi curajul. Printre noi, cei care l-am cunoscut şi i-am acordat respectul şi aprecierile cuvenite, este la fel de vie viziunea puternică şi echilibrată a spiritului său, care a făcut din luptă temelie şi a reuşit să-şi cultive învăţăturile şi opera, şi astăzi, în continuă urcare şi căutare. Încrezător în adevăr pînă la primejdie, Gheorghe Buzatu, profesorul care considera dragostea de Patrie o proclamaţie a luminii şi a purităţii, va trăi etern ca cel mai puternic şi credibil contributor al istoriei contemporane. Homer ştia să spună că generaţiile de excepţie se scutură ca frunzele tomna din arbori, dar, de la Gheorghe Buzatu rămîne opera măiastră, mereu de alţi patrioţi dusă mai departe, într-o înaintare fără capăt, alte frunze de adevăr crescîndu-i. Să trecem cu dulce teamă pe lîngă amintirea sa, ca pe lîngă o veşnicie de alt rang, alături de care veşnicia noastră, a românilor, trebui să continue. Da, a existat un istoric ca Gheorghe Buzatu, un patriot care nu a avut alte rosturi pe lume decît Istoria, Patria şi Adevărul. Vom pomeni mereu personalitatea, caracterul nobil şi prestigiul savantului Gheorghe Buzatu, pentru că şi-a iubit cu dragoste sinceră ţara, neamul, studenţii şi profesia. Vom ţine la lumină, cu bucurie şi onoare, opera sa istorică, probată de peste o sută de titluri curajoase şi remarcabile, medalii şi diplome. Savantul şi universirarul Gheorghe Buzatu va fi un simbol şi un pilon al istoriei naţionale, care s-a implicat, s-a impus şi a apărat cele mai dificile şi delicate subiecte şi cauze naţionale. Prin plecarea sa, cultura românească a rămas fără un spirit luminat, care a luptat toată viaţa în edificiile de lumină ale românismului, a luptat pentru bine şi frumos, arătînd lumii cum prin adevăr a învins atîtea prejudecîţi şi furtuni. Toate armele au tăcut acum, iar oştirile îi dau onorul! - Maria Diana Popescu, director ART EMIS, redactor şef-adjunct, revista Agero, Stuttgart

Gheorghe Buzatu a răscumpărat prudenţa înjositoare a unor confraţi.

Gheorghe Buzatu a fost un istoric care, prin opera sa, dar şi prin curaj şi riscul asumat, a răscumpărat prudenţa înjositoare a unor confraţi, însuşindu-şi un loc de frunte între acei veritabili istorici ale căror fapte şi ecou vor creşte cândva la infinit! [...] Gheorghe Buzatu a fost un istoric care, prin opera sa, dar şi prin curaj şi riscul asumat, a răscumpărat prudenţa înjositoare a unor confraţi, însuşindu-şi un loc de frunte între acei veritabili istorici ale căror fapte şi ecou vor creşte cândva la infinit!
Prof. dr. Radu Ciuceanu

Un oştean care şi-a iubit Neamul a căzut la datorie!

Mercenarii Istoriei - socoteasc a fi o blasfemie să amintesc aici şi în acest moment comemorativ numele pigmeilor contemporani -, dispar imediat după ce-şi rostesc roller-ismele. „Istoria să-i judece!". Numărându-se printre titanii care merg mai departe chiar dacă nu mai sunt printre noi - pigmeii născându-se deja morţi -, Marele Român Georghe Buzatu va trăi veşnic în memoria alor lui prin faptele sale, prin opera sa ce va dăinui peste veacuri. Aşa cum bine spunea profesorul Radu Ciuceanu, „Gheorghe Buzatu a iubit istoria mai mult decât viaţa!". A fost un luptător care şi-a iubit Neamul, un oştean căzut la datorie. La data de 20 mai a fiecărui an vom da Onorul Mareşalului Istoriei.
Ion Măldărescu