afis adaUn joc de cuvinte ce pare insignifiant la prima citire, reprezintă chintesenţa unui mod de viaţă, pentru cei care au ales acest acronim. Mă refer aici la o şcoală primară privată, care priveşte în perspectivă activitatea didactică şi pedagogică a elevilor săi, considerând că educaţia trebuie să meargă în întâmpinarea nevoilor naturale ale copilului. Dacă sistemul învăţământului de stat se plânge de lipsa fondurilor pentru promovarea propriilor elevi în diferite activităţi ce le-ar scoate în evidenţă aptitudinile sau talentele pe care le posedă, lucrurile stau cu totul altfel în sistemul privat „blamat" de unii, unde iniţiativele au la bază alte criterii de evaluare a elevilor. Aşa se face că, la Şcoala privată ADA din Bucureşti, conducerea şcolii împreună cu cadrele didactice, au luat decizia de a scoate o revistă proprie în care elevii fără a fi discriminaţi, (aşa cum se întâmplă de cele mai multe ori în sistemul etatizat), îşi vor putea exprima ideile proprii, creaţiile literare sau artistice, astfel încât să le fie stimulată dorinţa de competiţie, de afirmare şi încrederea de sine, fructificând la maximum potenţialul fiecărui elev ce îşi desfăşoară activitatea şcolară în această instituţie privată. Sub aparenţele lor diferite, învățătorii acestei şcoli pot fi şi ei vulnerabili ca fiecare dintre noi; de multe ori criticaţi de părinţi, dintre care mulţi beneficiază de un statut social superior lor, ei caută ca acţiunea lor educativă să fie, dacă nu valorizată, cel puţin recunoscută în complexitatea şi importanţa ei. Tocmai de aceea, prin lansarea acestei reviste şcolare, conducerea şcolii, prin directorul său, Alina Ştefănescu, împreună cu învățătorii, doresc să demonstreze că o parte din valoarea lor educativă se răsfrânge asupra elevilor care doresc să se afirme pentru a se construi pe sine însăşi, dezvoltându-şi dispoziţiile naturale, de etalare a propriilor lor personalităţi în aşa fel încât, elevii de acum să ajungă într-o zi la destinaţia pe care şi-o vor alege.

Individualizând parcursurile de formare, învăţând să lucreze împreună, învățătorii plasează în centrul acţiunilor pedagogice, proprii elevi considerând că promovarea lor într-o revistă proprie este mai adaptată la caracteristicile elevului, şcoala aşteptând de la toţi elevii prin acest demers ca ei să fie motivaţi, influenţându-le astfel performanţele. Deşi, multe medii de informare în masă se plâng de faptul că valorile acestei naţii nu sunt promovate la adevărata lor valoare, tot ele sunt acelea care nu fac nimic în acest sens, preferând mai degrabă să treacă în plan secund performanţele unor copii eminenţi, talentaţi invocând o „josnică" motivaţie, conform căreia: „acestea se cer pe piaţă", sau faptul că, scriind în presă despre performanţele reale ale unei şcoli private sau de stat, se face reclamă acestor instituţii considerând că este „nocivă" pentru societate o astfel de abordare şi că mai degrabă sunt utile subiecte despre copii abandonaţi sau care abandonează şcoala, drogaţi, hoţi, violatori etc. Această falsă percepţie este combătută tocmai de iniţiativa acestei şcoli care, prin editarea propriei reviste, încearcă să aducă în faţa opiniei publice realitatea unor fapte împlinite prin tenacitatea, talentul şi renunţarea la propria copilărie pentru obţinerea unor performanţe a elevilor propriei şcoli, cum de altfel veţi putea citi în paginile acestei noi reviste, despre succesele repurtate atât în ţară cât şi peste hotare, la diferite concursuri de dans, muzică, pictură, literatură, sport, de elevi aflaţi încă la vârsta jocului cu păpuşi. Aşadar, şcoala ADA din Bucureşti, contribuie la formarea personalităţii în raport cu aptitudinile fiecărui elev în parte, stimulându-le nevoia de competiţie prin promovarea lor în această revistă şcolară, recurgând la acea funcţie a educaţiei care se referă la selecţia talentelor ce pregăteşte elevii pentru a păşi în viaţă cu un curriculum cât mai bogat în realizări. Ca notă personală, a psihologului care stă în slujba sănătăţii mentale a fiecărui individ, nu pot decât să salut o astfel de iniţiativă care vine tocmai în sprijinul dezvoltării armonioase a acestor elevi ce se bucură de atenţia şi preocuparea acestui colectiv didactic al şcolii ADA, astfel încât „Aminitiri Despre Acum" să devină o perpetuă rampă de lansare pentru viitorul acestor vlăstare.