Apel către:
Primarul oraşului Alba Iulia,
Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia,
Preşedintele Consiliului Judeţean Alba,
Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale,
Departamentul „Centenar" din cadrul Guvernului României,
Toţi cetăţenii Albei Iulia, capitala Marii Uniri a românilor.

În numele tuturor trăitorilor din toate colţurile locuite de români care în aceste zile ridică rugăciune de pomenire Voievodului Martir Mihai Viteazul, vă aducem salutul nostru de frăţietate şi de dreaptă credinţă. Şi mai aducem Laudă lui Dumnezeu că ne-a îngăduit în marea Lui bunătate să trăim şi să ne bucurăm împreună de rodul lucrării prea vrednicilor noştri înaintaşi, Întemeietori de Ţară.

În urmă cu 418 ani Mihai Voievod Viteazul a ridicat din umilinţe Neamul Românilor Transilvăneni, cu conştiinţa luminată de Credinţa în Dreptatea lor, în Libertatea lor, în Demnitatea lor, aşa cum de altfel s-a scris în toate cronicile vremii şi mult timp după aceea. Ridicând barda Eliberării către Cer, El a trecut brâul Munţilor Carpaţi de două ori şi a încins cu acelaşi Steag pământurile vechii Dacii.

Intrarea glorioasă dar şi primirea sa triumfală în Cetatea Alba Iulia este reperul istoric de căpătâi al demnităţii şi conştiinţei naţionale a oricărui român. Acest moment nu a fost oferta imperiilor şi nici rodul întâmplării ci recompensa divină pentru jertfa de secole a unui Neam Ales, împlinită în cele din urmă în anul 1918! Acest moment nu trebuie uitat niciodată ci dimpotrivă, trebuie scrijelit în memoria fiecărei generaţii, în veacul vecilor! De aceea vă cerem, cu condescendenţă dar imperativ, ca imediat să se instituie Marele Ceremonial Alegoric de Intrare Triumfală a lui Mihai Viteazul în Cetatea Alba Iulia desfăşurat săptămânal în ziua şi la ora istorică coincidentă. Acest Ceremonial să intre în atributul permanent al Ministerului Culturii şi dentităţii Naţionale şi susţinut după cum este firesc de toate autorităţile locale şi centrale convergente.

Dacă în forturile cetăţii austriece de tip Voban, din rațiuni motivate comercial, astăzi se practică spectacolul schimbării gărzilor cu salve de tun, reactivând memoria a unui imperiu opresor al naţiei române, este firesc şi obligatoriu ca în Centenarul Marii Uniri să fie recuperată Autenticitatea Istorică, Demnitatea Românității şi Suveranitatea Naţiunii Române.

Este obligaţia dumneavoastră instituţională dar şi de conştiinţă a propriei identităţi să instituiţi acest moment simbolic! Aduc iarăşi, Laudă lui Dumnezeu pentru gândul cel bun şi înţelept ce vă va călăuzi în hotărârea ce o veţi lua!

General (r) dr. Mircea Chelaru
Vicepreședinte al Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni

Bucureşti
La 5 august 2018, ajunul Zilei Schimbării la Faţă.

Grafica - I.M.