Buzatu Gheorghe
La 6 iunie 2011
se împlinesc 72 de ani de la naşterea savantului Gheorghe Buzatu

Printre oamenii cei mai importanţi din viaţa mea, profesorul, Marele istoric, mentorul şi prietenul meu Gheorghe Buzatu ocupă un loc de frunte. De istoricul Buzatu auzisem, apoi citisem destul de multe pentru vremea ceia, am în vedere mijlocul anilor '80. Metoda Domniei Sale de cercetare aprofundată, felul de a ajunge la concluzii întemeiate pe documente istorice de arhivă, lupta pentru triumful adevărului m-a făcut să înţeleg, că dacă-mi doresc să devin un bun profesionist în cercetarea istoriei, mai bun model decat distinsul savant nici că se poate. Pentru a realiza acest lucru am inceput a aduna materiale, cărţi, articole publicate de şi despre distinsul cărturar, doctorul în ştiinţe istorice Gheorghe Buzatu. Încetul cu încetul am început să înţeleg că în istorie trebuie să fii onest, să nu te laşi dus de mrejele politicului, deoarece adevărul istoric, trecut prin filtrul politicului nu mai poate fi Adevăr.

Vestitul istoric şi patriot Gheorghe Buzatu a făcut cercetări ample în multe arhive ale lumii şi a publicat nenumărate monografii, culegeri de documente, enciclopedii, cercetări şi studii, acoperind aproape toate compartimentele ştiinţei istorice. Cărţile Domniei sale au fost traduse în multe limbi ale lumii, fiind considerate pe bună dreptate cărţi de referinţă. Cărţile Domnului Buzatu sunt cumpărate cu mare plăcere şi studiate cu atenţie, deoarece sunt scrise într-o limbă accesibilă, care dă posibilitatea de a fi înţelese şi de publicul larg, nu numai cel academic. Acest Om Deosebit, o Mare Enciclopedie a istoriei României (şi nu numai) o personalitate de calibru european şi mondial, un savant de o rară modestie şi cu un spirit al umorului bine conturat a devenit pentru mulţi istorici, cercetători un model al profesionalismului, un model al Omului de ştiinţă contemporan, un Om interesant şi atât de harnic, că dacă numai vom citi lista cărţilor scrise de Domnia Sa, involuntar ne vom întreba dacă acest om doarme câte o dată, sau nu prea. Prin intermediul domnului Anatol Petrencu la finele anului 2007 am avut onoarea să-l cunosc personal pe marele istoric Gheorghe Buzatu. Aveam emoţii mari, nu-mi venea a crede că am făcut cunoştinţă cu cel care devenise pentru mine model, de ani de zile. Mi s-a părut atât de simplu şi prietenos, fără aere de mare academician, cum au oamenii de la noi, chiar dacă „opera" lor este mai subţire decât un caiet de elev. După o perioadă de cercetări îndelungate adunasem un număr apreciabil de documente de arhivă inedite despre activitatea Mareşalului Ion Antonescu în Basarabia, în perioada Războiului sfânt de eliberare naţională de sub jugul bolşevic, 1941-1944 şi folosindu-mă de ocazie, i-am arătat distinsului specialist copiile xerox ale documentelor depistate de mine în arhivele de la Chişinău, solicitându-i susţinerea pentru a fi publicate. După ce a răsfoit materialele prezentate mi-a spus că se va strădui să mă ajute, mi-a dat cartea de vizită şi am stabilit un contact care s-a dovedit durabil. Am primit indicaţiile şi în scurt timp (februarie 2008) şi ajutorul necesar, prin apariţia cărţii „Mareşalul Ion Antonescu şi Basarabia 1941-1944. Culegere de documente", Iaşi Editura „Demiurg", autori: Alexandru Moraru şi Anatol Petrencu. Prefaţa aparţine distinsului istoric, ceea ce a dat greutate volumului menţionat. A urmat „Basarabia antisovietică. Culegere de documente secrete sovietice 1944-1954", autor Alexandru Moraru, Iaşi Editura „Demiurg", 2009 şi dedicată omagiatului istoric Gheorghe Buzatu - care împlinise vârsta de 70 de ani.

Moraru AlexandruCu permisiunea domniei sale, o parte din prefaţa cărţii amintite a fost valorificată şi în volumul apărut la Chişinău, „Victimele Terorii Comuniste din Basarabia 1944-1954. Documente secrete sovietice", 2010, autor Alexandru Moraru. Mă mândresc mult cu colaborarea şi prietenia marelui istoric, deoarece am invăţat de la Domnia Sa mai multe decât am învăţat în toţi anii de studii la Universitate. Nu este zi, ca să nu primesc de la Domnul Buzatu vreun articol, informaţie sau vre-o trimitere la diverse surse, pentru a-mi aprofunda cunostinţele dintr-un domeniu sau altul din istoria românilor ori altceva. Sfaturile Domnul Gheorghe Buzatu, indicaţiile şi recomandările dânsului sunt pentru istorici o busolă pentru a putea naviga în siguranţă pe marele ocean informaţional. Domnia sa a acordat şi acordă o mare atenţie în promovarea şi ascensiunea istoricilor profesionişti din Basarabia. Mulţi din aceştea au primit din partea Marelui Buzatu un sprijin esenţial. Azi, 6 iunie 2011 este ziua când Domnul Gheorghe Buzatu împlineşte vârsta de 72 de ani, ani trăiţi în demnitate şi profesionalism, ani din care a fost urmărit şi considerat element periculos pentru statul socialist.

Vreau să-i urez Domnului Gheorghe Buzatu tradiţionalul LA MULTI ANI! asigurându-l de toată recunoştinţa mea pentru efortul depus în dezvoltarea ştiinţei istorice româneşti din Basarabia şi a cadrelor didactice din estul spaţiului românesc.

Redacţia revistei ART-EMIS urează distinsului om de ştiinţă un sincer LA MULŢI ANI!