V. Zarnescu-Interzis in RomaniaPentru o interpretare corectă a textului care urmează şi pentru eliminarea unor eventuale confuzii, de la bun început supunem atenţiei cititorilor câteva extrase din prevederile Constituţiei României:
Articolul 1.
(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
(5) În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie.
ARTICOLUL 16
(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
ARTICOLUL 29
(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.
(2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.
ARTICOLUL 30
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată. (6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

Realitatea demonstreză că anticonstituţionala Lege 217/2015 a fost concepută, iar acum aplicată ca trambulină a capetelor de acuzare discreţionare ale „Institutului pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel" (I.N.S.H.R.-E.W.) împotriva românilor. Directorul I.N.S.H.R.-E.W., Alexandru Florian, a depus o plângere penală prin care a reclamat pe colonelul (r) Vasile I. Zărnescu invocând prevederile Legii-fără-de-lege 217/2015 cu trimitere la subiectul-tabu „Holocaustul unic" al evreilor. In mod premeditat, din discuţie şi din cercetare se omit: holocaustul armenilor, africanilor, aborigenilor americani şi al românilor, ultimul, comis de evreii staliniști. Plângere penală a fost soluționată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 prin hotărârea neurmăririi penale (N.U.P.). Articolele incriminate şi citate de către Alexandru Florian, Directorul „I.N.S.H.R.-E.W.", sunt:
1. Articolul „Iosif Toma Popescu denunță campania holocaustică contra României", publicat de multe site-uri, printre care şi în revista „Națiunea", adăugând în interiorul textului, trimiteri bibliografice necesare unei mai bune înțelegeri a pledoariei a lui Iosif Toma Popescu și o addenda, în care a expus concluzii bazate pe cercetările sale anterioare și ale altor autori;
2. „Falsitatea noţiunii « holocaustolog »"[1];
3. Introducerea la cartea lui Arthur Butz, The Hoax of the Twentieth Century[2].
Ultimele două articole citate şi anexate de Alexandru Florian în plângerea sa nu mai pot fi accesate pe AlterMedia (de unde au fost extrase - s.n.), pentru că portalul a fost închis de la 1 martie a.c., dar pot fi citite[3]. Menționăm că aproape jumătate din cartea lui Artur Butz poate fi citită[4]. Datorită implicării directe a domnului Prim Adjunct al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Dimitrie Bogdan Licu, există probabilitatea ca analiza de către instanţa de judecată a notelor scrise de colonelul (r) Vasile Zărnescu să fi fost influenţată, ceea ce ridică semne de întrebare asupra „obiectivităţii" deciziei de reluare a urmăririi penale. În continuare, publicăm respectivele note scrise depuse în 12 aprilie la registratura Judecătoriei Sectorului 2, în dosarul nr. 68822/300/2016" de către domnul colonel (r) Vasile Zărnescu. „Cazul Zărnescu" constituie un atentat la libertatea de exprimare a cetăţenilor României, un precedent periculos, în conflict direct cu legea fundamentală a statului român, iar faptul că la data de 13 mai a.c., instanţa de judecată a Sectorului 2 Bucureşti a dispus reînceperea urmăririi penale nu exclude presupunerea unor presiuni. Lăsăm la latitudinea fiecăruia să analizeze şi să tragă concluziile. (Redacţia)

-----------------------------------------------

B18. Fraza de încheiere a plângerii lui Alexandru Florian: „Precizăm că aceste afirmații au un impact cu atât mai mare pe spațiul public cu cât au fost preluate și diseminate deja de diverse site-uri xenofobe și ultranaționaliste precum deveghepatriei.wordpress.com, nationalisti.ro, basarabialiterară.com, art-emis.ro" (fila 11, dosar fond) arată nu nocivitatea afirmațiilor și, în genere, a scrierilor mele, ci, dimpotrivă, demonstrează validitatea argumentelor și raționamentelor mele, care i-au convins și i-au informat corect pe directorii și redactorii respectivelor reviste electronice despre înșelătoria perfidă, persistentă, incontinentă, extrem de abilă și vastă în timp și spațiu pe care o reprezintă propaganda holocaustică.

B19. Articolele invocate de Alexandru Florian în plângerea penală comisă contra mea au fost incluse, și ele, în cercetarea politologică „Holocaustul - Gogoriţa diabolică, Extorcarea de „bani de holocaust", pe care am publicat-o în scopul educării contrainformative și a creșterii culturii de intelligence a poporului în vederea apărării securității naționale, periclitate tocmai de asemenea indivizi ca Alexandru Florian-Impostoru', Marco Maximilian Katz-Vameșu', Aurel Vainer, Radu Ioanid-Sperjuru' ș.a., care, prin activitatea lor, prin acuza de antisemitism și de holocaust de care ar fi vinovată România contravin atât art. 30, alin. (7) al Constituției privind „defăimarea ţării şi a naţiunii", cât și Legii nr. 51/1999 privind siguranța națională[37] .

C. Numitul Dimitrie Bogdan Licu, Prim Adjunct al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin ordonanța încropită de el, atestă că este manipulat și, fără îndoială, a fost șantajat cu dosarul său penal de doctorat plagiat (cf. Emilia Șercan, „Al treilea plagiat coordonat de Gabriel Oprea: Bogdan Licu, prim-adjunct al procurorului general al României", 31 august 2015[38]. De aceea, este tendențios și rău-intenționat: el nu face decât să repete, preluând ad litteram, și chiar cu grafia respectivă, ideile emise de impostorul neocominternist Alexandru Florian.

C1. Astfel, încă de la început el scrie: „Examinând din oficiu soluția adoptată în cauza ce formează..." etc. Pe cine vrea să prostească el că a „examinat din oficiu"? Adică, dintre miile de dosare existente la Parchetul General și dintre miile de situații de fraudare a economiei naționale reclamate de presă, mintea lui de „doctor"-plagiator s-a oprit, acum, în ianuarie 2016, tocmai la plângerea din 3 aprilie 2014 a impostorului Alexandru Florian, deja trecut prin „furcile caudine" de presă în ultimul an, apropo de Legea nr. 217/2015, manevrată de el și clica lui?![39].

C2. În pagina nr. 2 a însăilării numitului Dimitrie Bogdan Licu, el scrie: „În addenda (post scriptum), Zărnescu Vasile face următoarele afirmații personale: « Mai trebuie să fac precizarea suplimentară și necesară că însuși conceptul « holocaust » și cifra de « șase milioane » nu sunt « simple presupuneri », ci veritabile escrocherii intens propagate de jidani: laconic zis, constituie, cum demonstrează imbatabil inclusiv Arthur Butz...". Sublinierea cu bold îi aparține lui Alexandru Florian și este reprodusă slugarnic de către „doctorul"-plagiator.
Dar are și unele „contribuții" originale.

C3. Astfel, procurorul general interimar Dimitrie Bogdan Licu scrie: „Iosif Toma Popescu încearcă să aducă argumente în sprijinul tezei conform căreia autoritățile române din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial (sic) nu au participat la actele de prigonire și anihilare a evreilor, iar pe teritoriul controlat de acestea nu a avut loc un genocid al populației evreiești" (fila 4, verso, dosar nr. 6822/300/2016 - s.n., V.I.Z.). Adică el minimalizează în mod inadmisibil contribuția patriotului Iosif Toma Popescu la clarificarea problemei acesteia atât de controversate scriind că doar „încearcă să aducă argumente", deși din articolul său reiese clar că documentarea făcută și argumentele sale reprezentaseră - cum apreciase savantul polonez Janusz Groszkowski - o „bombă politică" și fuseseră atât de convingătoare încât, pe de o parte, sioniștii din Franța au fost siliți să-i publice articolele în revistele lor, iar, pe de altă parte, fuseseră atât de periculoase pentru jidani încât oculta sionistă holocaustistă a organizat asasinarea lui, accidentându-i autoturismul și nu a murit în accident doar fiindcă a avut norocul că un echipaj al poliției polone, care trecea întâmplător pe acolo, l-a salvat! Dar pentru procurorul-plagiator Dimitrie Bogdan Licu aceste aspecte nu au relevanță: el susține teza jidanilor că „autoritățile române au participat la actele de prigonire și anihilare a evreilor".

Cum de i-au „anihilat pe evrei" dacă, după Al Doilea Război Mondial, românii spuneau că „jidanii au venit mai mulți decât au plecat"? Iar acum au venit și mai mulți, deși fuseseră „anihilați"?! Nu le este frică acestor jidani că vor fi anihilați din nou, definitiv, de data aceasta? Căci Ordonanța nr. 171/C2/01.03.2016 emisă de „doctorul"-plagiator Dimitrie Bogdan Licu exhală această frică, dată fiind și autoritatea lui de procuror general interimar, ascuns și sub pulpana criminalei O.U.G. nr. 31/2002! Totuși, ex-ambasadorul Israelului la București Sandu Mazor s-a reîntors în România, ca să facă afaceri; ex-ambasadorul S.U.A. Mark Gittenstein, jidan și el, a revenit și el în România, pentru un salariu de 100.000 de dolari/lunar[40]. Ex-comandantul trupelor N.A.T.O. în Europa, generalul (r.) Wesley Clark, supranumit „măcelarul de la Waco" - fiindcă a tras cu proiectile cu napalm cu tunurile în sediul sectei „davidienilor" - a venit „consilier pe probleme strategice" al premierului Victor Ponta[41]. Dacă ar fi fost o situație de urgență ca să fie nevoie să fie promulgată O.U.G. nr. 31/2002, cum de toți acești jidani au avut și mai au curajul să revină în România?

C4. „Doctorul"-plagiator Dimitrie Bogdan Licu execrează, firește, aceeași atitudine și față de subsemnatul: „Sus-numitul face afirmații neinterpretabile și care nu pot avea natura unei recenzii cu privire la inexistența Holocaustului în Europa, pornind de la pretextul oferit de lucrările altor persoane" (fila 4, verso, dosar nr. 6822). Eu nu am spus că fac recenzii, ca „pretexte", ca să mă aflu-n-treabă, ci studii, cercetări pe baza lucrărilor unor autori serioși, consacrați, nu niște „persoane" oarecare, ca lucrarea persoanei Cristi Dănileț, pe care a plagiat-o el, iar persoana procurorului Cristi Dănileț a protestat de formă. Lucrările folosite de mine nu au fost ascunse, ci indicate cu dezinvoltură, căci erau lucrări celebre, cu care-mi împăunam lucrările mele, ca să-mi dau și eu un doctorat.

C5. Nu au apărut elemente noi față de plângerea penală a numitului Alexandru Forian pentru a fi, în vreun fel, întemeiată ordonanța de reluare a urmării mele penale, emisă de procurorul general interimar Dimitrie Bogdan Licu. În sfârșit, este o rușine națională faptul că Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție încă este condus de numitul Dimitrie Bogdan Licu, care, pentru fapta penală constituită de plagiatul comis - și încă în domeniul Magistraturii, care trebuie să fie de o moralitate impecabilă! - nu este decât un pușcăriabil.

În drept

D. Îmi întemeiez cererea mea pe art. 30 al Constituției României privind libertatea cuvântului:
D1. „(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.
(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege".
D2. Apoi, chiar dacă această O.U.G. este anticonstituțională, în baza aliniatului (3) al art. 4 al O.U.G. nr. 31/2002: „Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei".
D3. În fond, directorul Alexandru Florian este chiar cel care trebuie condamnat pentru activitatea sa și a pretinsului institut „național" pe care-l conduce, iar I.N.S.H.R.-E.W., tocmai pentru că este plătit din bugetul statului, trebuie desființat deoarece este antinațional, eminamente antiromânesc, antistatal și subminează securitatea națională! De asemenea, procurorul general interimar Dimitrie Bogdan Licu trebuie demis și dat afară din Magistratură.
Pentru toate aceste motive, vă solicit respingerea Ordonanței nr. 171/C2/01.03.2016 emisă de numitul Dimitrie Bogdan Licu, deoarece este total neîntemeiată.
Anexez prezentelor note scrise principalele articole de presă citate pe parcurs, referitoare la plângerile penale pendinte de O.U.G. nr. 31/2002, la imaginea din presă a lui Alexandru Florian și a „doctorului" în drept Dimitrie Bogdan LICU, precum și coperțile unor lucrări invocate aici sau necesare clarificării cazului (total 30 file).
Intimat,
Colonel (rtg.) Vasile I. Zărnescu

Anexe la notele scrise depuse, Dosarul nr. 6822/300/2016

ANEXA nr. 1 - Reacția bumerang a unor intelectuali români contra Legii nr. 217/2015
ANEXA nr. 2 - 19 Aprilie 2016. Negarea Holocaustului și activități fasciste - 16 inculpați în 14 ani, Petru Clej
ANEXA nr. 3 - Inculpările și condamnările pe baza „legii holocaustului" - Mircea Stănescu
ANEXA nr. 4 - Alexandru Florian are un salariu - de 81.614 RON pe an de la Guvernul Ponta
ANEXA 5 - Cuvântul „jidan": concept geopolitic şi istoric
ANEXA nr. 6 - Procurorul general interimar Licu - prea bogat și plagiator
ANEXA 7 - „Dogma holocaustului şi delictul negării sale", Conf. univ. dr. Alexandru Amititeloaie
ANEXA nr. 8. - Citat din Hannah Arendt, Eichman la IerusalimI. Banalitatea răului.
ANEXA 9. - Coperţi de carte
---------------------------------------------
[1] http://www.altermedia.info/romania/2013/04/28/falsitatea-notiunii-holocaustolog/
[2] „The Hoax of the Twentieth Century: The Case Against the Presumed Extermination of European Jewry" pe http://www.altermedia.info/romania/2014/02/11/inselatoria-secolului-xx-1/
[3] http://www.ziarulnatiunea.ro/2013/05/01/falsitatea-notiunii-holocaustolog/ și http://www.nationalisti.ro/2014/03/colonel-r-vasile-zarnescu-sri-prezinta-inselatoria-secolului-xx/
[4] http://documents.tips/documents/inselatoria-secolului-xx-arthur-robert-butz.html.
[37] http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_51_1991_securitatea_nationala_romaniei_republicata.php
[38] http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20390210-exclusiv-treilea-plagiat-coordonat-gabriel-oprea-bogdan-licu-prim-adjunct-procurorului-general-romaniei.htm *** „EXPLOZIV/Procurorul general interimar Bogdan Licu cere să i se retragă titlul de doctor!", 29 martie 2016, pe http://www.comisarul.ro/articol/exploziv/procurorul-general-interimar-bogdan-licu-_729798.html; Ion Spânu, „Procurorul general interimar Licu – prea bogat și plagiator", Cotidianul, 3 februarie 2016, pe http://www.cotidianul.ro/procurorul-general-interimar-licu-prea-bogat-si-plagiator-275608/ și în anexa 6.
[39] http://www.cotidianul.ro/alexandru-florian-are-un-salariu-de-81614-ron-pe-an-de-la-guvernul-ponta-266933/ și în anexa 4.
[40] http://www.stiripesurse.ro/senator-fostul-ambasador-sua-mark-gitenstein-cercetat-de-procurorii-romani_966261.html
[41] http://www.hotnews.ro/stiri-esential-12713168-victor-ponta-avea-consilier-probleme-strategice-securitate-generalul-american-wesley-clark.htm