Ziua Inălţării Domnului, Ziua Eroilor Neamului Romanesc, art-emisZiua Înălţării Domnului  -  Ziua Eroilor şi a Martirilor Neamului Românesc

ONOARE! DEMNITATE! PATRIE!

„România este o ţară înconjurată de români.” (Nicolae Iorga)

„Fii om, fii drept şi recunoaşte că, pe deasupra ambiţiilor, intrigilor şi urilor, este Patria, este veşnicia neamului, şi că acolo trebuie să ne întâlnim totdeauna, chiar dacă nu ne înţelegem de fiecare dată. [...] Ne-am născut aici, suntem cei dintâi aşezaţi aici şi vom pleca cei din urmă. [...] România va fi un stat întemeiat pe primatul românesc, în toate domeniile. În România trebuie să fie puşi în valoare mai întâi românii, ceilalţi, dacă rămân locuri libere, vin după ei. Singura politică ce trebuie să o facem este aceea a iubirii de Neam şi a apărării drepturilor lui sfinte, prin muncă, prin cinste, prin blândeţe, prin conştiinţă şi, mai ales prin exemplul vostru în toate şi faţă de toţi.”(Mareşal Ion Antonescu)

„Istoria Neamului Românesc n-a fost decât o lungă, necontenită, halucinantă hemoragie. Ne-am alcătuit într-un uragan şi am crescut în vifor. Popor de frontieră, luptam şi muream pentru toţi. Muream, mai ales, plătind miopia si neghiobia altora. [...] Am făcut parte dintr-o Românie de trei ori mai mare decât Dacia, şi «vicisitudinile istoriei» au sfărâmat-o definitiv; o mână de oameni trebuie să plătească şi astăzi, cu lacrimi şi sânge, nenorocul de a se fi născut Români. Toată lumea e de acord că Dacii se aflau aşezaţi pe pământul nostru cu cel puţin o mie de ani înainte de Cristos, şi cu toate acestea am fost singurul popor european căruia i s-a contestat dreptul de a stăpâni ţara pe care au locuit-o moşii şi strămoşii lui.” (Mircea Eliade)

„ [...] Românii nu sunt nicăieri colonişti, venituri, oamenii nimănui, ci, pretutindenea unde locuiesc sunt autohtoni, populaţie nepomenit de veche, mai veche decât toţi conlocuitorii lor.[...] tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul, Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman ţi-este./ Duşmănit vei fi de toate, fără a prinde chiar de veste.” (Mihai Eminescu)

„Când Roma ne-a lăsat singuri în cetatea lui Decebal etern-veghetorul, valul năvălirii barbare ne-a acoperit cu totul. Cum se prind de pământ, proptindu-se în multele lor rădăcini copacii înecaţi de apele furioase ce vor să-i smulgă cu dânsele, aşa ne-am prins noi cu toată tăria sufletului nostru de străvechea noastră ţarină daco-romană, propitindu-ne în zidul munţilor ca să nu fim smulşi şi târâţi de puhoi.” (Vasile Pârvan)

„Popor român, În ziua de 1 iunie, contrar voinţei Poporului, a fost omorât mişeleşte la Jilava, în prezenţa Guvernului criminal, cel mai mare fiu al Neamului nostru, Mareşalul Ion Antonescu. Români! Acela care a luptat pentru dreptatea sfântă a acestui Popor, generalul Conducător care şi-a închinat Patriei toată puterea fiinţei lui, azi nu mai este în mijlocul nostru. L-au ucis uneltirile hoardelor jidoveşti [...] şi trădările celor care şi-au vândut Neamul. Mareşalul nostru nu este mort! Din umbra crucilor, el ne îndeamnă să-i urmăm jertfa! Sfânt martir! Ai căzut în zilele când Domnul Dumnezeul nostru s-a înălţat la ceruri. Te-ai ridicat în ceruri ca să veghezi de acolo destinul Neamului nostru! La mormântul tău cald venim cu lacrimile durerii în suflet şi jurăm că te vom răzbuna. Te plânge Basarabia, te plânge Bucovina de Nord. Glorie ţie, sfânt erou al Neamului românesc! Moarte Tribunalului criminal, care-şi va primi pedeapsa.” (Manifestul de la Câmpulung Bucovina)

Hristos s-a Înălţat!

Să nu ne uităm Eroii! Să-i cinstim cum se cuvine, după datina şi cinstirea strămoşească!