Uniunea Scriitorilor din Moldova, care a inițiat Mișcarea de Eliberare Națională în anii '80 ai secolului trecut, salută și aderă la declarațiile de reunire semnate de consiliile locale, orășenești și raionale din mai multe localități, care sunt în consens cu Declarația de Reunificare a Republicii Moldova cu România din data de 28 octombrie 2015 a Uniunii Scriitorilor. În document se sublinia că acest act de justiție istorică ar constitui unica modalitate de a evita un colaps economic și social și singura soluție salvatoare pentru noi în condițiile geopolitice de azi și având la bază valorile identității naționale românești, unitatea de limbă, istorie și cultură. Uniunea Scriitorilor consideră că următorul pas care se impune în contextul actual ar fi constituirea unui grup de lucru format din reprezentanți ai guvernelor și parlamentelor Republicii Moldova și ale României care ar elabora o foaie de parcurs a procesului de re-apropiere multilaterală a celor două state românești.

Urmărind obiectivul Unificării, acest grup de lucru s-ar concentra pe următoarele direcții:
- Consultări cu partenerii externi, europeni și americani;
- Inițierea și realizarea unor proiecte româno-europene între Moldova, România și UE;
- Sincronizarea celor două state sub aspect juridic, economic, administrativ și cultural-educativ;
- Explicarea beneficiilor reunificării pentru etniile din Republica Moldova.
Facem apel către întreaga societate, uniunile de creație, instituțiile de învățământ, savanții, pedagogii și oamenii de afaceri, O.N.G.-uri, persoanele de bună-credință să se implice și să sprijine acest obiectiv.

În situația în care trei decenii de independență ale Republicii Moldova au însemnat, de fapt, o mișcare din neunde spre nicăieri, datoria noastră ca intelectuali, ca oameni ai cetății, este să atragem atenția întregii populații a Republicii Moldova asupra singurei căi de izbăvire - integrarea în Europa, prin reunificarea celor două state românești, Republica Moldova și România, într-un singur stat.
Așa să ne ajute Dumnezeu!
Consiliul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova
Chișinău,
12 martie 2018[1]

-------------------------------------
[1] https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=759010207625552&id=556503961209512