Boboc 2016În zilele de 16-17 iunie 2016, sub organizarea Statului Major al Forţelor Aeriene din cadrul Ministerului Apărării Naţionale al României, s-au desfăşurat, la Boboc-Buzău, lucrările celei de-a VIII-a ediţii a Sesiunii Internaţionale anuale de Comunicări Ştiinţifice a Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu". O manifestare de înaltă ţinută şi cu ecouri pozitive previzibile!

În contextul frământărilor geo-politice şi geo-strategice contemporane, comunicările prezentate în cadrul sesiunii de comunicări din acest an au reuşit să evidenţieze un moment important al istoriei noastre naţionale, denumirea manifestării fiind deosebit de sugestivă: „Forţele Aeriene ale României de la Războiul de Întregire Naţională.
Secţiunea a I-a: Perspectivele euroatlantice - Doctrină, instruire, înzestrare.
Coordonator: Comandor dr. Marius Nicoară
Secţiunea a II-a: Tradiţie şi continuitate, personalităţi, acţiuni militare, 1916-1919
Coordonator: Comandor dr. Jănel Tănase

La deschiderea lucrărilor, Comandorul (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru, membru A.O.Ş.R., a transmis mesajul adresat participanţilor de către preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, General (r) prof. univ. dr. Vasile Cândea. Complexitatea şi documentarea comunicărilor prezentate au reuşit să evidenţieze înaltul nivel al Sesiunii de Comunicări, dar să şi reliefeze meritele organizatorilor, angajaţi să execute dificile şi numeroase „cabraje", „tonouri", „glisade" şi „loopinguri", pentru a depăşi dificultăţile inerente ale unei asemenea „desfăşurări de forţe", şi a-şi atinge obiectivele. Vârful de atac al „escadrilei de luptă" a manifestării (a se citi comisia de organizare) a fost Comandorul Nicolae Tănăsie, Comandantului Şcolii de Aplicaţie a Forţelor Aeriene „Aurel Vlaicu", secondat de formaţia compusă din: Comandor Ovidiu Bălan, Comandor dr. Marius-Adrian Nicoară, Comandor dr. Jănel Tănase, Lt. Col. Albert Răpiţeanu, Cpt. Comandor Costinel Dorobanţu, Lt. Col. Virgil Toşa, Lt. Col. Doru Poponeci. Tuturor, le prezentăm onorul pentru reuşita misiunii.
Printre cei prezenţi s-au aflat personalităţi de marcă, militare şi civile:
- Gen. Laurian Atanasof - șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, care a acordat câtorva dintre cei prezenţi, medalia „Meritul Aeronautic"
- Comandor Nicolae Tănăsie - comandantul Școlii de Aplicație pentru Forțele Aeriene
- General de divizie Ioan Rus - preşedintele Asociației Române pentru Propaganda Istoriei Aviației
- C-dor (r) prof. univ. dr. Jipa Rotaru, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință din România
- C-dor dr. Marius Adrian Nicoară, adjunct al comandantului Şcolii de Aplicație pentru Forțele Aeriene
- Prof.univ.dr. Ion Giurcă - Universitatea Națională de Apărare „Carol I"
- Prof.univ. dr. Ștefan Iovan
- General Mr. Gheorghe Văduva
- Comandor (r) Eminescu Coşerea - fost comandant al Școlii de Aplicație pentru Forțele Aeriene... istorici și profesori din diferite instituţii de cercetare și învățământ
Au mai avut comunicări cuprinse în program, dar din motive obiective nu au putut participa: prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Ion Măldărescu ș.a. În cadrul lucrărilor au fost abordate probleme de istorie, teme privind evoluția aeronauticii militare românești și „100 de ani de la intrarea României în Războiul de Întregire (1916-1919)".
În cea de a treia zi a sesiunii de comunicări, participanţii s-au putut bucura de un original spectacol aviatic. O acţiune, în egală măsură, reuşită şi utilă, care trebuie continuată şi susţinută, pentru care organizatorii merită tot respectul.