Sinod panortodox 2016Se pregătește un genocid cultural și religios

Între 25-29 iunie 2014, la Strassbourg a fost semnat un Memorandum complex, redenumit ulterior „Super-Memorandum", între conducerea U.E., reprezentată de către Herman van Rompuy, cel care era atunci Președintele Consiliului European, și Guvernul Greciei, în contextul așa-zisei „crize a datoriilor" pe care le avea această țară față de creditori din U.E. Acest act, ale cărui prevederi urmează să fie puse în aplicare în perioada 1 mai 2016-16 august 2020, a fost numit „Super-memorandum", pentru că nu se oprea la reglementarea unor relații economice și politice dintre UE și o țară membră - Grecia - ci conținea o serie de ingerințe și în sfera Învățământului și a activităților religioase care vizează nu numai Grecia, ci și unele țări ortodoxe și est-europene. Documentul a fost postat pe un site în limbile engleză și greacă, dar a fost retras (șters, fără a fi fost însă negat!) la puțină vreme după aceea, înainte de 5 septembrie 2014, datorită inflamării atmosferei politice din Grecia și a protestelor de stradă care au urmat, fără a mai fi fost publicat. Textul a fost recuperat și republicat pe mai multe site-uri[1], fără a se bucura însă de un ecou mediatic pe măsură.

După formulările introductiv-rituale de rigoare, urmează un prim capitol referitor la fondurile de asigurări și la cele de pensii, atât din Grecia cât și din U.E. în general. Capitolul al doilea al Super-Memorandumului este consacrat Învățământului și are următoarele douăsprezece articole:
Articolul 1: Se va introduce „învățământul multicultural" în toate instituţiile de învăţământ din ţară (Grecia), începând cu data de 11.09.2016
Articolul 2: Începând cu data de 11.09.2017 se anulează toate sărbătorile religioase şi naţionale, la toate instituţiile de învăţământ
Articolul 3: Începând cu data de 11.11.2016, se desfiinţează educaţia religioasă a elevilor
Articolul 4: Începând cu data de 11.11.2016, se vor organiza vizite obligatorii la sinagogi şi moschei pentru toţi elevii de ciclul primar şi, treptat, şi pentru toţi elevii de ciclul gimnazial şi liceal
Articolul 5: Începând cu data de 11.10.2016, la ciclul gimnazial se introduce lecţia de educaţie sexuală, iar începând cu data de 11.09.2016 se furnizează gratuit prezervative tuturor elevilor de ciclu primar.
Articolul 6: Se renunţă la predarea lecţiei de Istorie a Greciei şi la acumularea de cunoştinţe referitoare la Revoluţia Greacă şi se inaugurează cursul de Renaştere Europeană, având în prim plan Revoluţia Franceză şi Italiană a lui Garibaldi de la 1843. Această reformă urmează a fi pusă în practică începând cu data de 11.12.2018
Articolul 7: Începând cu data de 11.12.2017, lecţia de educaţie religioasă va prevedea şi o parte practică pentru toate nivelele de învăţământ.
Articolul 8: Începând cu data de 16.10.2016, se desfiinţează toate sărbătorile naţionale şi parăzile.
Articolul 9: Începând cu data de 17.10.2016, pentru toate ciclurile de învăţământ se vor organiza sărbători dedicate mediului înconjurător.
Articolul 10: Începând cu data de 16.10.2016 se desfiinţează toate facultăţile de Teologie. Acestea vor fi transformate în Departamente de Filosofie. De asemenea, începând cu data de 11.09.2016 se renunţă la lecţia de religie la toate ciclurile de învăţământ şi începând cu data de 12.09.2016 se introduce lecţia de morală religioasă.
Articolul 11: Începând cu data de 01.01.2017 se va trece la concedierea de profesori din toate ciclurile şi categoriile de învăţământ şi se procedează la introducerea internetului.
Articolul 12:
12.a. Începând cu data de 19.09.2016 se introduc diapozitive pentru susţinerea lecţiei de educaţie sexuală.
12.b. Începând cu data de 20.09.2017 se introduc legitimaţii electronice pentru elevi.
12.c. Se va proceda la instalarea de detectoare de metale în toate instituţiile de învăţământ, indiferent de nivel. Accesul elevilor, al studenţilor şi al profesorilor va fi permis numai în baza unui card de acces.
12.d. Începând cu data de 17.09.2017 se vor organiza excursii cu elevii şi studenţii în locaţii în care este promovată emanciparea sexuală.
12.e. Începând cu data de 16.09.2016 se va începe procedura de emancipare sexuală a elevilor.

Ce se urmărește prin aplicarea în practică a unor astfel de măsuri? Din păcate, răspunsurile sunt simple și imediate. Este evident că se urmărește (a câta oară?) construirea unui „om nou", cu ștergerea amintirii istorice, a memoriei și a identității religioase naționale. Acest „om nou", prin educarea lui în spiritul unor „sărbători dedicate mediului înconjurător" (art. 9) în paralel cu desființarea cursurilor de religie și teologie, va fi readus la o concepție religioasă inferioară, animist-primitivă, cam așa cum erau concepțiile idolatre existente în urmă cu mai multe mii de ani. Înlocuirea profesorilor cu internetul în procesul de educație urmărește să-i priveze pe elevi de educația prin urmarea unor modele de Profesor, de acea educație prin care se naște și se întărește caracterul. Se urmărește crearea unei turme, nu a unor personalități.

Capitolul al treilea privește viața religioasă și are următoarele cincisprezece articole:
Articolul 1:
1a. Reforma slujbelor bisericești, mai ales în ceea ce privește orele la care vor fi săvârșite. Astfel, în perioada de iarnă Sfanta Liturghie va fi săvârșită în fiecare dimineață de duminică, începând cu ora 10:00 și până la orele 11:30, iar în perioada de vară în fiecare duminică după-amiaza, începând cu ora 19:30 și până la ora 21:00. Reforma va fi pusă în aplicare începând cu data de 17.10.2017.
1b. Începând cu data de 26.10.2017 vor fi demontate toate catapetesmele din biserici.
1c. Începând cu data de 01.03.2017, se vor introduce icoane renascentiste, înlocuindu-se astfel arta bizantină.
1d. Începând cu data de 01.03.2017, in cult se vor folosi și instrumente muzicale.
Articolul 2:
2a. Începând cu data de 15.08.2017 se renunță la obligativitatea reverendei pentru preoți in afara sfintelor lăcașe.
2b. Începând cu data de 01.05.2017, clericii vor fi obligați să renunțe la barbă și păr lung.
Articolul 3: Începând cu data de 14.08.2018 se vor interzice privegherile din biserici și mănăstiri.
Articolul 4: Începând cu data de 15.08.2016 nu vor mai fi sărbătoriți sfinții antisemiți
Articolul 5: Începând cu data de 15.09.2016 toți clericii, indiferent de rang, vor ține predici antirasiste.
Articolul 6: Începând cu data de 16.09.2016 se vor elimina imnurile anti-semite din întreaga Biserică creștină.
Articolul 7:
7a. Începând cu data de 16.09.2016, în toate bisericile creștin-ortodoxe se va renunța la
Utrenie.
7b. Începând cu data de 19.09.2017 in toate bisericile crestine se vor introduce noi slujbe.
7c. Incepand cu data de 20.09.2016 se va celebra o sărbătoare dedicată mediului înconjurător, în fiecare an la data de 5 iunie, precum și o sărbătoare dedicată pământului, în data de 14 aprilie.
7d. Începând cu data de 01.07.2016 se va introduce o sărbătoare dedicată holocaustului evreiesc, cu o slujbă specială în toate bisericile creștine. Sărbătoarea va fi ținută de trei ori pe an, mai precis în datele de 27 ianuarie, 21 aprilie și în Duminca Tomii.
7e. Începând cu data de 15.07.2017 vor fi desființate toate sărbătorile naționale.
Articolul 8
8a. Reformarea tuturor sărbătorilor ținute de Bisericile creștine
8b. Inaugurarea de noi sărbători în cadrul Bisericilor creștine.
8c. Începând cu data de 17.04.2017 în toate Bisericile creștine se va desființa avatonul.
8d. Începând cu data de 01.05.2017, Organizaţia Naţiunilor Unite va prelua controlul Bisericii Creştine Unite
8e. Începând cu data de 01.05.2017, Ierusalimul va deveni capitală spirituală.
8f. Începând cu data de 01.05.2017 se desfiinţează Patriarhiile Ierusalimului, Alexandriei, Antiohiei şi cele Slave, mai puţin Patriarhia Moscovei.
8g. Începând cu data de 01.05.2016, vor mai funcţiona doar trei patriarhii ale Bisericii Creştine Unite, respectiv Patriarhia Rusiei, Patriarhia Romei şi Patriarhia Constantinopolului.
8h. Începând cu data de 17.07.2017 toate seminariile teologice vor fi transformate în şcoli de religie.
Articolul 9:
9.a. Facultatea de Teologie de la Chalki va fi redeschisă la data de 17.07.2017
9.b. Biserica Greciei se angajează, din fonduri proprii, precum şi din fonduri europene, să întreţină lăcaşuri de închinăciune ale musulmanilor.
9.c. De asemenea, începând cu data de 01.09.2016, Biserica Greciei se angajează să permită funcţionarea de lăcaşuri de închinăciune ale budiştilor şi, în general, ale oricărui cult.
9.d. Începând cu data de 20.09.2016, se vor organiza cursuri pentru toţi credincioşii, în cadrul tuturor centrelor religioase de pe lângă toate Bisericile creştine, indiferent de convingerile religioase ale cursanţilor.
Articolul 10:
10.a. Începând cu data de 20.05.2017 se vor introduce noi slujbe inter-religioase, cu acompaniament de instrumente muzicale şi în cadrul tuturor Bisericilor creştine
10.b. Începând cu data de 20.10.2017 se introduc, în toate Bisericile creştine, instrumentele muzicale şi se vor organiza concerte nu doar cu caracter religios chiar în interiorul bisericilor.
10.c. Începând cu data de 01.05.2017 se vor organiza concerte antirasiste în incinta şi în afara lăcaşurilor de închinăciune, asemănătoare celor organizate în mod regulat de Bisericile creştine.
10.d. Începând cu data de 01.06.2017 se desfiinţează avatonul la Sfântul Munte Athos.
10.e. Începând cu data de 01.09.2017 toate Bisericile creştine vor accepta unirile federale şi multinaţionale.
10.f. Începând cu data de 01.09.2018, O.N.U. preia rolul de Guvern Mondial şi de moderator în unirile internaţionale.
Articolul 11:
11.a. Începând cu data de 15.08.2017, conducător al Bisericii creştine devine Vaticanul.
11.b. Începând cu data de 20.11.2017 şi până la data de 18.08.2018, la Sfântul Munte Athos vor fi instalaţi monahi din toate tagmele romano-catolice, precum şi practicanţi ai cultelor păgâne.
11.c. Începând cu data de 01.04.2018, la Sfântul Munte Athos se vor pune în funcţiune telegondole şi alte sisteme inovatoare şi se vor aduce statui aparţinând religiilor păgâne. Sfântul Munte Athos va fi transformat în parc ecologic de tip bizantin, în unitate statală independentă, în centru de promovare a unei noi orientări creştine, în centru păgân şi bizantin de venerare şi îndrumare, în centru de promovare a unei noi orientări şi muzici bisericeşti.
Articolul 12:
Începând cu anul 2016, toate bisericile creştine se vor adapta noii realităţi a Erei celei Noi.
Articolul 13:
13.a. Începând cu data de 17.07.2017, sediul Patriarhiei Ecumenice se mută în Insula Patmos (Grecia), în Sfântul Munte Athos sau în insula Samothraki, şi se vor înfiinţa trei centre ale acesteia.
13.b. Începând cu data de 01.11.2017, în cadrul Bisericilor creştine vor fi numiţi în funcţii de conducere persoane ce au împlinit vârsta de 28 de ani.
Articolul 14:
14.a. În diferite insule din Grecia, dar şi în Cipru şi la Sfântul Munte Athos se vor organiza simpozioane pe teme de ecologie, precum şi conferinţe pe tema unirii internaţionale.
14.b. Începând cu data de 15.08.2017, toate Bisericile creştine vor accepta desfiinţarea statelor naţionale şi înfiinţarea de unităţi statale multinaţionale, multicentrice, multiculturale şi multireligioase, precum şi înfiinţarea de unităţi statale cu caracter religios, de tipul Patriarhiei Ecumenice.
14.c. Începând cu data de 16.10.2014, în cadrul Bisericii Creştine Ortodoxe se vor desfiinţa stranele şi cântăreţii şi se vor introduce coruri.
Articolul 15:
15.a. Acordurile menţionate mai sus vor fi validate de un Sinod Ecumenic al Bisericilor Creştin-Ortodoxe, ale cărui lucrări vor avea loc în perioada 19.06.2016-09.07.2016.

Să luăm câteva dintre aceste articole pe rând. Deci, diriguitorii U.E. au aflat de lipsă să stabilească, peste canoanele și tradiția Bisericii, inclusiv orele între care să se desfășoare sfintele slujbe. Dacă în spatele acestei ingerințe nu se ascunde o intenție perfidă, atunci pretenția cuiva de a dicta orele pentru rugăciune este în cel mai bun caz neavenită, stupidă și hilară.
Catapetesmele din biserici, care separă altarul de naos, pictura bizantină și absența instrumentelor muzicale în biserică, corul în loc de orgă și cântarea omofonă, răspunsuri date de către toți credincioșii, co-liturghisirea poporului împreună cu preotul - toate acestea reprezintă ce are mai specific și mai sfânt liturghia bizantină. Dacă ierarhii din Sinodul Panortodox vor renunța fie și la unul singur dintre aceste elemente, atunci este foarte grav, atunci poporul va fi pus în fața unor concesii absolut inadmisibile. Ce să mai vorbim că membrii clerului vor fi supuși la umilințe inutile, vor siliți să renunțe la barbă și la purtarea reverendei în public, se vor interzice privegherile în biserici și mănăstiri etc.

Articolele 4 și 6 conțin prevederi și mai delicate. Se zice că „nu vor mai fi sărbătoriți sfinții anti-semiți" și că „vor fi eliminate imnurile anti-semite" din slujbele bisericești. Există cu adevărat sfinți creștini care să fie în același timp și „anti-semiți"? Cine va decide care sfinți sau care cântări bisericești sunt „anti-semite"? Pe ce criterii? Până unde va merge și cât arbitrariu va cuprinde această amputare a Sinaxarului și a Liturgicii ortodoxe? Se prevede încă o dată (la art. 7) desființarea unor slujbe specifice Bisericii Ortodoxe, de exemplu Utrenia, și introducerea în schimb a unor slujbe noi dedicate „mediului înconjurător" sau „Pământului", chestiuni curat idolatre, precum și comemorarea în bisericile creștine, de trei ori pe an (!), a holocaustului evreiesc, simultan cu desființarea tuturor sărbătorilor naționale.

Se preconizează desființarea avatonului (art. 8), adică accesul femeilor la sacerdoțiu, la funcțiile de diacon, preot și episcop, formarea din toate confesiunile creștine a unei singure „Biserici Creștine Unite", care să fie pusă sub controlul unei autorități din afara Bisericii, anume sub controlul Organizației Națiunilor Unite, despre care se crede că va deveni un fel de Guvern Mondial. Totodată, Bisericilor Creștine le va reveni obligația a pune la dispoziție lăcașuri de cult și pentru alte religii, pentru Islamism și Budism (art. 9). Iată prezentate și comentate pe scurt aici numai câteva dintre articolele Memorandului mai sus-amintit, articole înfricoșătoare prin conținutul lor, articole care înseamnă mai mult decât tot atâtea erezii, anume semnifică o veritabilă apostazie – și toate acestea ar urma să fie realizate prin contrângere politică de sus în jos din partea unei puteri oculte, nevăzute, necreștine, fals-creștine și chiar anticreștine.

Revenim la contextul în care a fost alcătuit acest Memorandum, la scopul pentru care a fost redactat și la destinatarul lui. În primăvara–vara anului 2014, Grecia se afla în plină criză a datoriilor și era amenințată de mari convulsii sociale. Datoriile uriașe, care ajunseseră începând cu anul 2010 să depășească de fapt PIB-ul țării și deci să nu mai poată fi plătite, au fost făcute fără ca poporul grec să fi beneficiat în mare măsură de acele resurse financiare enorme. Țara a fost supra-îndatorată în logica unui asasinat economic. Politicienii care au condus Grecia au fost mituiți de către creditorii externi ca să se împrumute, pentru că F.M.I. și o serie de bănci din Statele Unite să poată preleva de pe poporul grec dobânzi cât mai mari. Datoriile Greciei ar putea fi clasificate în:
(1) legitime, dacă au fost în interesul țării, de exemplu construirea de autostrăzi;
(2) nelegitime, cum ar fi cheltuieli fanteziste pentru înarmarea țării cu armament învechit din Vest, bun de dat la fier vechi, dar cumpărat de către Grecia la prețuri astronomice, la fel cum s-a procedat și în alte țări balcanice și est-europene. Venirea la putere a unui guvern format de către Stânga radicală ar fi prezentat pentru creditorii Greciei riscul ca să declare o mare parte a datoriei țării ca fiind nelegitimă și, ca atare, să refuze să o plătească și să dea armamentul învechit înapoi.

Ce implicare are Biserica aici? Răspunsul este simplu. În Grecia, un procent de 97% din populație este creștin-ortodoxă, Biserica Ortodoxă este Biserică națională, Biserica nu este separată de stat și are o influență politică foarte mare, mult mai mare decât în celelalte țări ortodoxe, în care Biserica a fost separată de stat. Deci, pentru ca creditorii externi să poată prelua controlul asupra politicii economice a statului grec și asupra Greciei în ansamblu, trebuie ca mai întâi să-i slăbească în mod considerabil Biserica, sub pretextul unor procese social-politice progresiste, obiective, necesare și inevitabile ale „globalizării". Firește că acest Memorandum, care a fost redactat inițial pentru Grecia, conține un maximum cu care conducerea Europei decreștinate, dirijată din afara Europei, s-a prezentat în fața conducerii Greciei, pentru negociere. De ce Grecia? Pentru că Grecia este nucleul dur al Ortodoxiei creștine. Desigur, nu se va obține din prima tot ce este prevăzut în punctele Memorandumului, dar aceasta este tendința pe termen mai lung și este de prevăzut că vor fi făcute unele concesii. Apoi concesiile, despre care se crede că se vor obține din partea Greciei, se va căuta să fie impuse și celorlalte Biserici Ortodoxe naționale, cu ocazia acestui Sinod. Ce se va adopta până la urmă la acest controversat Mare Sinod Panortodox numai Bunul Dumnezeu o mai poate ști. Din capul locului, este cu deosebire suspect faptul că unele teme care vor fi luate în discuție la acest Sinod sunt ținute secrete. Vom trăi și vom vedea!
-----------------------------------
[1]https://saccsiv.wordpress.com/2016/03/23/super-memorandumul-mudana-religio-adunata-noua-religie-planetara-un-calendar-de-masuri-urgente-pentru-perioada-2016-2020-ingrozitor-dar-nu-surprinzator , consultat la 8 mai 2016.