Către,

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
- În atenția domnului Andrei Pătraşcu -

M E M O R I U

Noi, ofițerii activi și în rezervă, întruniți în ședința din 6 August 2018 împuternicim președintele și/sau secretarul Asociație să angajeze și să ne reprezinte la toate nivelurile interesele. Noi, suntem cei care am constituit Asociația „Mihai Viteazul”, ce a dobândit personalitate juridică, prin Sentința Civilă nr. 34/4 Mai 1992, și care și-a fixat ca obiectiv ridicarea statuii ecvestre a Voievodului Mihai Viteazul, în Oradea. Pentru atingerea obiectivului s-au făcut toate demersurile legale de avizare și edificare astfel:

- Avizul Prefecturii pentru obținerea personalității juridice (1455/16.04 1992);
- Avizul Ambasadei Federaţiei Ruse (fosta U.R.S.S. - nr.15530;
- Adresa de intenție nr. 388/14.04 1992);
- Hotărârea Consiliului Local Oradea Nr.30/30 IULIE 1992;
- Adresa nr. 591/10.02 1993 pt. Certificat de Urbanism și Autorizație de Construcție (completată de adresa nr. 120, cu variantele de amplasament);
- Avizul Ministerului Culturii – Direcția Arte Vizuale nr. 185/12.04 1993;
- Avizul MLPAT nr. 3244/777/27.07 1993;
- Adresă nr. 3787/24.04 1992 către Comisia Națională de Monumente, Ansambluri și Situri Istorice;
- Certificat de urbanism 191/16.03 1993
- Autorizaţie de construcţie nr. 16/20.04 1993;
- Minuta nr. 481/20.03 1992 cu Sculptorul Alexandru Gheorghiță privind amplasarea statuii în Oradea, Piața Unirii;
- Contractul Asociației cu U.A.P. nr. 6C/03.04 1992 pentru beneficiar: Asociaţia „Mihai Viteazul”;
- Contract nr.47/07.02 1994 pentru turnarea în bronz a statuii ecvestre având ca Beneficiar: Asociaţia „Mihai Viteazul”;
- Baza de calcul cu costurile provizorii achitate de Asociaţia „Mihai Viteazul”, pentru realizarea și montarea statuii în piața Unirii din Oradea;
- Presa din 19 August 1994 (extrase)

Toate aceste avize și aprobări, precum și rata ridicată a inflației ne-au împiedicat ca dezvelirea să aibă loc la 400 de ani de la urcarea pe tron a Voievodului Mihai. Din cotizațiile membrilor Asociației, sponsorizări atrase și voluntariat s-a reușit, în perioada 1992-1995, să se adune fonduri și să se achite toate lucrările, iar monumental să fie dezvelit pe 19 August 1994!, exact în ziua în care viteazul a fost asasinat mișelește pe Câmpia de la Turda. Vrea cineva ca după 417 ani de la asasinat să-l mai omoare odată?, prin mutarea din locul în care a fost eternizat în bronz? După cum se poate constata din toate documentele anexate: Statuia a fost construită din iniţiativa şi contribuţia membrilor asociaţiei, ca unic beneficiar! Fie și numai din aceste motive, ținem să ne reafirmăm răspicat punctual de vedere: Statuia Voievodului a fost aşezată acum 24 de ani în Piaţa Unirii din Oradea pentru totdeasuna, așa cum noi am cerut și edilii orașului au aprobat.

O precizare absolut necesară: Foarte curios și interesant este faptul că Primăria Oradea a renunțat la „mutarea statuii Mihai Viteazul” în Cimitirul Olosig, (peste oseminte străine) sau într-un parc marginal în urma atacării cu plângere prealabilă a H.C.L., depusă de Asociație, și de către autori lucrării - Alexandru Gheorghiță și Geta Caragiu -, (ale căror drepturi de autori s-ar fi încălcat prin mutare!). Pentru că s-a iscat un scandal mediatic local, și au apărut și pretențiile U.D.M.R. de relocare, cum zice domn primar, a statuii regelui Ladislau, dacă tot rămâne locul liber și se pune problema cine a fost mai înainte?!, scandal aplanat prin anularea respectivei H.C.L. Oradea, din decembrie 2014! Chestiunea, după cum constatăm cu stupoare, a fost reluată tocmai în anul Centenarului Marii Uniri, și încă după un alt procedeu imaginat de domnul primar Ilie Bolojan, prin „manevra” de amenajare urbanistică, la care s-a adăugat inventatul termen de relocare, necuprins în Legea 50, și omisiunea faptului dat: acolo există statuia Voievodului Mihai, realizată din fonduri private, nu publice!

S-a propus Comisiei zonale de monumente Nr.6, pe baza Certificatului de Urbanism (4055/18.07 2018), eliberat în scop de „relocare”, la care s-a atașat un studiu de evaluare urbanistic - studiu care își concluzionează și propune să se refacă ceea ce există, adică: ansamblul arhitectural creat de Duiliu Marcu, în 1924! Pentru necunoscători, şi în vremea când obeliscul sovietic acel ansamblu a fost acolo şi atunci şi acum! Un simplul clic pe seit-ul Primăriei Oradea, Instituția Arhitectului șef și veți vedea: ansamblul Duiliu Marcu și Statuia Mihai Viteazul Oradea există, după cum pe toate fotografiile turistice ale orașului este! Iar Comisia zonală nu aviza mutarea statuii, ci exprima un acord cu o posibilă amplasare deodată cu construcțiile din Piața Gojdu! În 2015 când s-a solicitat Comisiei punctul de vedere de mutare a statuii Mihai Viteazul în cimitirul Olosig, avizul a fost negativ! De ce s-a omis oare din toate planurile actuale de urbanism a se trece Statuia Mihai Viteazul? De ce nu e figurată pe planurile cadastrale întocmite pentru recent renovata Piață a Unirii din Oradea acest monument de for public?, întrebări la care ar trebui să răspundă domnul primar Ilie Bolojan.

În concluzie considerăm că Primăria nu are nici temei legal nici drept patrimonial de a dispune, fără acordul Asociației, de statuia ecvestră Mihai Viteazul din Oradea!, fapt pentru care suntem de părere să înceteze această neinspirată inițiativă și intenție demolatoare de simboluri identitare românești, oriunde ar fi, cu atât mai mult cu cât astralul eveniment Centenar ne dă dreptul și libertatea să ne apărăm simbolurile românești aici pe frontiera vestică a românismului.
Pe Ferdinand I îl apreciem, are merite și loc de recunoștință veșnică în Oradea. Pentru realizarea obiectivului ce-și propune Primăria suntem gata să ne punem la dispoziție întreaga noastră experiență, și voluntariat de colectare de fonduri private, nu de la Buget pentru o statuie a regelui Ferdinand I în Oradea. În final solicităm Ministerului Culturii și Identității Naționale să constate:
- Existența din 1994 a statuii ecvestre Mihai Viteazul, în Piața Unirii din Oradea (foto, presă) - sens în care suntem dispuși a pune la dispoziție toate documentele originale ale Asociației;
Sprijinirea Asociației pentru intabularea statuii pe locul care i-a fost atribuit prin H.C.L. nr. 30/1992, pe numărul cadastral 167551;
- Înscrierea Monumentului „Mihai Viteazul” pe lista monumentelor de for public, sens în care solicităm ca în mod oficial să cereți un plan cadastral actualizat cu toate lucrările de artă existente în Piața Unirii, precum și viziunea de amplasare a celor aprobate în Planul Centenar: busturile episcopilor Roman Ciorogariu și Demetrie Radu, realizate din fonduri publice.
Pentru orice fel de relație suplimentară vă stăm la dispoziție.
Cu stimă și considerație,
Asociația „Mihai Viteazul”
Secretar - Colonel (r) dr. Constantin Moșincat