Mihai Sporis - 60 aniDupă ce m-am repausat benevol din lumea orelor exacte şi obligatorii (ca să-l citez pe prietenul Nicolae Rotaru) şi am pătruns în viaţa culturală a enigmaticului şi mirificului judeţ al Vâlcii, încă de la început mi-a fost dat să-l remarc pe domnul ing. dr. Mihai Sporiş, una dintre figurile proeminente ale vieţii cultural-ştiinţifice a ţinutului, numit, pe drept cuvânt, de Eugen Petrescu, „Ţara lupilor getici". Personalitate marcantă a judeţului Vâlcea, Mihai Sporiş m-a impresionat în primul rând cu prilejul moderării diverselor activităţi culturale ce se desfăşoară în urbea noastră. Chiar dacă nu-l cunoşteam, nu puteau să nu mă frapeze la domnia sa, în cadrul acestor activităţi, eleganţa şi echilibrul în exprimare, ţinuta vestimentară fără cusur, politeţea şi empatia în relaţia cu auditoriul, erudiţia la cel mai înalt nivel, zâmbetul enigmatic prezent mai tot timpul pe fizionomia domniei sale, şi, de ce nu, talentul oratoric de netăgăduit. Originar dintr-un ţinut de legendă, purtător de istorie şi fapte glorioase, lovişteanul Mihai Sporiş cultivă cu pasiune, prin tot ceea ce face, un patriotism decent şi echilibrat, urmând, pe coordonatele prezentului, calea strămoşilor săi, acei viteji purtători de biruinţă la Posada şi în alte locuri celebre, în încleşterea cu duşmanul mereu nesătul al neamului românesc. Autor al unor numeroase şi valoroase lucrări ştiinţifice şi literare, Mihai Sporiş devine, în acest fel, un contributor important la îmbogăţirea tezaurului ştiinţific şi cultural al municipiului şi judeţului nostru, fiind, în acelaşi timp, un luptător învederat pentru readucerea în actualitate a unor valori culturale pe nedrept rămase în uitare, mai ales în domeniul, atât de controversat, al originii şi formării poporului român. Cu deplin temei, Eugen Petrescu afirmă: „De ani de zile, cercetătorul nostru-urmaş al unor vechi neamuri de moşneni lovişteni, urmaşi la rândul lor ai legendarilor daci liberi din acest spaţiu daco-românesc, se află pe urmele strămoşilor traco-geto-daci şi pe urmele marilor voievozi valahi, în dorinţa de a face lumină în acele secvenţe întunecate ale istoriei noastre."

Mare admirator al domnitorului Mircea cel Bătrân, Mihai Sporiş nu scapă niciun prilej de a evoca şi pune în valoare figura luminoasă, faptele de vitejie şi contribuţia acestui mare voievod la formarea şi menţinerea statu-quo-ului Ţării Româneşti într-un context european când drumul spre expansiune al sultanului Baiazid părea de neoprit. Neobosit promotor de idei culturale, Mihai Sporiş este unul dintre iniţiatorii, fondatorii şi chiar conducătorii unor asociaţii şi organizaţii cultural-ştiinţifice de prestigiu, în cadrul cărora se remarcă printr-un pronunţat spirit organizatoric, printr-o susţinere ferventă a evidenţierii oamenilor talentaţi, şi, de ce nu, printr-o vehemenţă vie împotriva promovării nonvalorilor, fiind caracterizat de un sincer altruism şi un evident spirit de echitate. Am convingerea că Dumnezeu, în măreţia lucrării Sale, a întrupat în Mihai Sporiş un spirit creator deexcepţie, o mare doză de omenie şi un suflet ales, care să bucure şi să stârnească în jurul său sentimente de admiraţie şi de preţuire sinceră din partea semenilor săi. La ceas aniversar, îi urez confratelui întru zodie îmbucurări eterne şi ani nesfârşiţi pe potriva neamului de piatră al sporişeştilor. Îmbrăţişări colegiale!