Casa de cultură - Curtea de ArgeşSala „Orfeu" a Casei de Cultură „George Topîrceanu" din Curtea de Argeş, cetatea Meşterului Manole, a găzduit marţi 14 decembrie, un eveniment artistic deosebit: expoziţia mixtă de sculptură şi pictură a unui grup de artişti plastici locali şi bucureşteni, sudenţi, masteranzi şi absolvenţi de arte frumoase. Vernisajul încheie anul cultural artistic pentru marele maestru al sculpturii româneşti, Traian Duţă, cât şi pentru ucenicii săi, „nouă meşteri mari, calfe şi zidari, cu maestrul Traian Duţă, zece, care-i şi întrece" (am citat-o pe Maria Diana Popescu, critic literar şi de artă). Printre participanţii la eveniment au putut fi remarcaţi: Cristian Mitrofan, directorul Casei de Cultură, prof. dr. Nicolae Dinescu - Director al Academiei Olimpice Române - Filiala Vâlcea, decan al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Spiru Haret", prof. Nelu Barbu, preşedintele Societăţii Literare „Dor"- Dragoş Vrânceanu, ing. Eugen Petrescu, preşedinte al Asociaţiei Naţională Cultul Eroilor- filiala Vâlcea, Nicolae Dobrică, consilier în cadrul primăriei Râmnicului şi Ion Măldărescu, preşedinte al Societăţii Culturale ART-EMIS, redactor şi consilier editorial al revistei Agero-Stuttgart, Germania şi desigur, expozanţii: Beatrice Anton, Iulian Dură, Ioana Teodora Duţă, fiica maestrului, Cristian Gardin, Sergiu Ioana, Yasmina Moscovici, artist plastic venezuelean, stabilită la Curtea de Argeş, Cristina Petre, Dragoş Serafim şi Ruxandra Sima, fără a-l omite pe „patronul" expoziţiei, maestrul Traian Duţă. Tinerii artişti plastici au stârnit interesul publicului pentru creaţiile lor, au atras puncte de vedere favorabile de pe un plan intelectual elevat, din partea doamnei Maria Diana Popescu, ambianţa creată de ei invitând la apreciere şi aplauze. Arta lor esenţializată prin generoase experienţe personale, sugerează privitorului că, pentru a fi înţeleasă, e necesar să se reconstituie acea parte a universului sufletesc al fiecăruia dintre noi. Ca şi la vechii pictori, la cei nouă tineri artişti plastici se poate observa confruntarea cu lumea de idei a miracolului existenţei, dar şi atitudinea de aşteptare a unei solii de susţinere şi recunoaştere a valorii lor. Patru asociaţii şi societăţi culturale vâlcene, Academia Olimpică Română, Societatea Culturală ART-EMIS, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor şi Societatea Literară „Dor"-Dragoş Vrânceanu, au acordat maestrului Traian Duţă diploma de excelenţă pentru pentru „remarcabila prestaţie personală în domeniul artistic, pentru respectarea valorilor spirituale şi culturale româneşti şi pentru contribuţia adusă în sprijinul educării tinerei generaţii în spiritul naţional şi olimpic". Tinerii creatori, studenţi şi absolvenţi de arte plastice au fost şi ei recompensaţi cu diplome din partea maestrului. Vernisajul s-a desfăşurat în străvechea capitală a Ţării Româneşti, putând fi caracterizat drept eveniment artistic de înaltă ţinută, un câştig spiritual atât pentru colectivul de intelectuali din Vâlcea, invitaţi de onoare la acest eveniment cât şi pentru publicul argeşean. Înseamnă că existenţa Cercului de pictură Artis, inaugurat odată cu vernisajul, patronat de maestrul Traina Duţă va fi benefică artei, creatorilor şi iubitorilor de cultură. Expoziţia deschisă evidenţiază nu numai talentele de excepţie, ci şi puterea de comunicare autentică a universului mirific al artei.