Prof. univ. dr George Potra - d. 17.12.2015În ziua de 17 decembrie 2015 a încetat din viaţă unul dintre cei mai activi, valoroşi şi prolifici istorici români - George G. Potra, Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

General (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea
Preşedintele A.O.Ş.R.

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (A.O.Ş.R.) îşi exprimă profundul regret pentru dispariţia reputatului istoric George Potra, membru titular al A.O.Ş.R. Personalitate marcantă a istoriei româneşti a avut o contribuție deosebită în prezentarea vieții şi operei lui Nicolae Titulescu, alături de activitatea de cercetare ce a urmărit istoria culturii, antropologia, istoria politico-diplomatică, economia politică capitalistă. A colaborat cu peste 90 de publicaţii din ţară şi străinătate în limbile română, chineză, engleză, franceză, hindi, maghiară, rusă, spaniolă, greacă și a publicat numeroase volume dedicate Războiului Rece, serviciilor secrete etc. Dumnezeu să-l odihnească![1]

Prof. univ. dr. Ioan Scurtu
preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

Născut la 9 februarie 1940, George G. Potra a absolvit, în 1962, Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti, după care a lucrat în învăţământul preuniversitar, în Ministerul de Externe, în presă, la Editura Enciclopedică, la „Fundaţia Europeană Titulescu", la „Academia Oamenilor de Ştiinţă din România" (A.O.Ş.R.) etc. S-a afirmat în perioada de deschidere a României pe plan extern şi de revenire la valorile naţionale pe plan intern. S-a numărat printre cei dintâi istorici care au înţeles rolul european al lui Nicolae Titulescu şi perenitatea idealului pentru care a militat diplomatul român. În 1967, a făcut parte din colectivul de autori ai masivului volum intitulat „Nicolae Titulescu, Documente diplomatice", Bucureşti, Editura Politică, 1967, 894 p.). A fost unul dintre fondatorii revistei „Lumea", în 1969, care s-a impus prin analiza aprofundată a relaţiilor externe din acea vreme, prin interviurile luate unor mari personalităţi politice şi diplomaţi făuritori de istorie, asigurând astfel cunoaşterea realităţii obiective, dincolo de apartenenţa la anumite blocuri militare sau economice.

George G. Potra a fost timp de 20 de ani (1979-1989) redactorul şef al Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate, calitate în care a colaborat cu cei mai reputaţi specialişti, care au scris despre istoria, cultura şi civilizaţia românească, revistele respective - tipărite în limbi de circulaţie internaţională - contribuind la mai buna cunoaştere a contribuţiei poporului nostru la zestrea materială şi spirituală a omenirii. După 1989 a continuat cu aceeaşi râvnă munca de cercetător şi analist al vieţii publice din România. Într-o vreme când o bună parte din mass-media se lansase în evidenţierea a tot ce a fost şi era negativ în societatea românească, oferind imaginea unui popor de trioglodiţi şi impostori, George G. Potra a promovat, în calitate de redactor şef adjunct al gazetei Nicolae Titulescu, Documente diplomatice „Meridian" (1992-1994), valorile autentice şi respectul pentru istoria naţională. A avut şansa de a coordona, în anii 1994-1997, colecţia „Biblioteca de istorie contemporană a României" a Editurii Enciclopedice, în care au apărut lucrări de referinţă, atât de necesare cunoaşterii istoriei recente, cu plusurile şi minusurile ei. George G. Potra a cunoscut deplina sa împlinire spirituală şi morală în calitate de director executiv (din 2002) al Fundaţiei Europene Titulescu, înfiinţată în 1991. Revenind la problematica abordată la începutul carierei sale ştiinţifice, George G. Potra s-a dedicat depistării şi cercetării documentelor aflate în ţară şi în străinătate, a creat Arhiva Titulescu la Fundaţia care-i poartă numele. A publicat, singur sau în colaborare (în calitate de coordonator al colecţiei diplomatice Nicolae Titulescu) zeci de volume conţinând documente, şi analize privind activitatea marelui diplomat român, relaţiile cu alte mari personalităţi ale vremii, între care Nicolae Iorga şi Constantin Brâncuşi. A făcut parte din echipa care, după 50 de ani, a îndeplinit dorinţa testamentară a lui Nicolae Titulescu de a fi înmormântat la Braşov - „la picioarele lui Take Ionescu" - ca o expresie a ataşamentului său faţă de marele înaintaş, dar şi ca o recunoaştere a contribuţiei aduse la realizarea Marii Uniri din 1918.

George G. Potra a făcut parte din consiliile ştiinţifice ale mai multor instituţii academice, între care „Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului", impunându-se prin intervenţiile sale oportune şi pe deplin argumentate. De-a lungul vieţii sale, George G. Potra a avut parte de invidia şi lipsa de recunoştinţă a unor semeni, cu care a colaborat. S-a comportat de fiecare dată demn, fără ranchiună şi fără să riposteze. I-a slujit ca model tatăl său, istoricul şi omul de cultură George Potra (1907- 1990), aşa cum singur mărturisea: „Eu am avut toată viaţa grija asta, să respect numele Potra, să nu îl fac de ruşine. Moştenirea numelui e foarte grea pentru cineva venit de jos". În acelaşi timp, George G. Potra s-a bucurat de stima şi prietenia celor care au apreciat spiritul generos şi exigenta faţă de sine, i-au cunoscut opera şi pasiunea cu care s-a dedicat marelui european Nicolae Titulescu. A primit „Premiul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România", „Premiul Fundaţiei Europene Titulescu", „Premiul Fundaţiei «Magazin istoric»", precum şi numeroase diplome, medalii şi alte însemne ale recunoaşterii valorii operei sale. În ultimii ani, George G. Potra s-a implicat plenar în activitatea Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, al cărei membru a devenit în 2011. A participat la zeci de simpozioane, dezbateri şi sesiuni ştiinţifice organizate de A.O.Ş.R., a coordonat mai multe numere din revista „Annals. Series on History and Archaeology" în care a publicat studii de o certă valoare ştiinţifică.
George G. Potra s-a stins din viaţă în plină putere intelectuală, când avea înaintea sa lucrări de încheiat şi planuri de realizat. Forţa nemiloasă a destinului l-a răpit, iar noi am „rămas săraci de dânsul" (ca să-l parafrazăm pe cronicarul care se referise la un mare voievod român).
De acum înainte ne rămâne datoria de a-i continua opera şi de a-i păstra amintirea[1].

George Potra - un adevarat Român, un adevărat Patriot
Comandor (r) Prof. univ. dr. Jipa Rotaru - Membru titular A.O.Ş.R.
Vlad Constantin - Biblioteca Maia

Ne-a părăsit încă un titan al istoriografiei contemporane româneşti. A fost pentru noi un exemplu de slujire a muzei Clio şi căutare până în cele mai adânci cotloane ale arhivelor a adevărului istoric oricare ar fi el, un adevarat Român, un adevărat Patriot. Geniul marelui nostru diplomat Nicolae Titulescu, dezvăluit sub intreaga sa plenitudine ne rămâne graţie eforturilor sale.
Ţărâna să-i fie uşoară şi Dumnezeu să-l odihnească în pace!.

George Potra a plecat la întâlnirea cu Nicolae Titulescu
Ion Măldărescu - ART-EMIS

Isto¬ricul şi Patriotul Român George Potra (n. 9 februarie 1940, d. 17 decembrie 2015) a fost şi va rămâne în memoria poporului său ca un perseverent truditor adevărului istoric. A slujit cu credinţă şi onestitate Neamul căruia îi va aparţine şi după trecerea la cele veşnice. În cele cinci decenii de activitate publicistică a colaborat la prestigioase reviste din ţară şi de peste hotare, iscălind peste 500 de studii şi articole[2]. Rarissima şi marea sa pasiune a fost Nicolae Titulescu. George G. Potra şi-a legat numele şi fapta de Fundaţia Europeană Titulescu. Fondată în anul 1991, această prestigioasă instituţie are sarcina de a restitui conştiinţei noastre opera şi idealul creator ale celui pe care l-a considerat „vioara întâi a Societăţii Naţiunilor, diplomatul Europei, ministrul Europei. [...] Noile generaţii au uitat, din păcate, marile figuri politice şi culturale, ceea ce ne obligă să le readucem în actualitate. Şi o facem cu bucurie, pentru că observăm receptivitate şi interes. [...] Cred că este mâna destinului şi datorez această întâlnire fericită unui om pe care mă simt dator să îl evoc. Este eminentul diplomat Mircea Maliţa, membru al Academiei, care m-a chemat la Ministerul de Externe, unde aveam să mă ocup de ela¬borarea unui prim volum de documente diplomatice dedicat lui Nicolae Titulescu".

Profesorul George Potra a onorat cu participarea sa ediţiile a II-a (20-22 iunie 2014) şi a III-a (12-14 iunie 2015) de Comunicări şi Dezbateri Ştiinţifice, organizate de ART-EMIS Academy (parteneri: A.C.M.R.R.-S.R.I., Sucursala Vâlcea şi Primăria Prundeni, Vâlcea) sub auspiciile A.O.Ş.R. Ca o modestă recunoaştere a impresionantei sale prestaţii, la împlinirea vârstei de 75 de ani, ART-EMIS Academy i-a conferit, Placheta „Honoris Causa"[3]. Într-o Românie bulversată de frământări distructive, de flagelare şi măsluire a Istoriei Românilor, într-un spaţiu spiritual în care este nevoia vitală de certitudini, George Potra, prea devreme plecat la întâlnirea cu marele diplomat Nicolae Titulescu, va rămâne un istoric de referinţă.
------------------------------------------
[1]