Colonel (r) Benone art-emisArmata, un factor de stabilitate important, respectat în societate

Se împlinesc, anul acesta, şapte decenii de când ostaşii Armatei României eliberau ultimele mari oraşe transilvănene, Carei şi Satu Mare, de sub ocupaţia străină. Devenită simbol al tuturor bătăliilor şi eroilor neamului, data de 25 octombrie, a rămas întipărită în sufletul românilor, ca ziua în care ţara îşi cinsteşte Armata şi pe cei care au fost in Serviciul ei credincios. Armata reprezintă în conştiinţa românilor o forţă capabilă să menţină pacea, unitatea şi stabilitatea în ţară pentru care poporul îşi păstrează constant, încrederea. La aceasta se adaugă şi necesitatea asigurării unor capabilităţi sporite, reale, de a răspunde noilor riscuri şi ameninţări de pe plan global şi regional. Sunt români care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, anonimi şi modeşti, dând sens cuvintelor „Onoare şi Patrie!”. Pe osemintele lor creşte iarba acestei ţări. Prin jertfa eroilor ne-am clădit visurile, am suportat privaţiunile tranziţiei şi şocurile schimbărilor. Astăzi, ca şi atunci, Armata a rămas un factor de stabilitate important, respectat în societate. Misiunea ei este aceeaşi: apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale, a unităţii şi democraţiei constituţionale ale României. Lumea este într-o continuă schimbare. Militarii români îşi apăra ţara de multe ori dincolo de frontierele ei. Sunt parte a deciziilor politice şi, cel mai important lucru, sunt aceia care fac din decizia politică un element de realitate. Cariera militară înseamnă câmp, cer, mare sau munte, tabere, marşuri, poligoane, aplicaţii, arşiţă, geruri, bareme, teste psihologice sau profesionale. Dar mai ales dragoste de profesie şi de armă. Toate acestea presupun disciplină, efort, respect, încredere, curaj şi performanţă.

Militarii români sprijină instituţiile statului şi autorităţile locale în caz de urgenţe civile. După Decembrie 1989 s-a trecut de la o armată de mari dimensiuni la una de profesionişti, mai eficientă, mai bine pregătită şi antrenată. Şi, să sperăm, în anii următori, mult mai bine dotată. Prin urmare, Armata Română va fi profesionalizată, flexibilă, bine antrenată, înzestrată cu mijloace de luptă şi echipamente moderne. Forţele Terestre, Aeriene şi Navale constituie pilonii sistemului naţional de apărare care prin elementele lor definitorii - dimensiuni, potenţial de luptă şi misiuni - materializează elementele de bază ale concepţiei strategice de apărare a ţării.

Militarii români au demonstrat că pot acţiona alături de cei mai buni soldaţi ai lumii.

Militarii români sunt acolo unde trebuie să fie, în linia întâi a eforturilor pe care ţara noastră le face pentru viitorul ei, alături de marile democraţii ale lumii. Calitatea de membru cu drepturi depline al Aliantei Nord-Atlantice, ne conferă drepturi, dar ne şi obligă să ne asumăm atât responsabilităţile cât şi riscurile ce derivă din aceasta, contribuind alături de ceilalţi parteneri la apărarea valorilor comune. Prezenţa militarilor români în misiuni internaţionale s-a efectuat şi se face numai sub mandat încredinţat de Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană. În acest mod, România demonstrează că a devenit unul dintre furnizorii importanţi de securitate, contribuind la sprijinirea eforturilor de promovare ale păcii şi democraţiei. Pentru România procesele de reformă şi integrare în structurile Alianţei Nord-Atlantice şi ale Uniunii Europene, reprezintă consolidarea democraţiei, a stabilităţii şi asigurarea unui grad sporit de securitate. România a hotărât să fie parte a Coaliţiei antiteroriste, iar misiunile profesioniştilor militari se îndreaptă preponderent către acest adevărat flagel al zilelor noastre. Sigur sunt ţări care au hotărît să aştepte acasă acţiunile teroriste. România însă a decis să ţină terorismul angajat cât mai departe de frontierele ei.

Militarii români s-au distins întotdeauna prin integritate morală, inteligenţă şi răbdare. Ei au demonstrat că pot acţiona alături de cei mai buni soldaţi ai lumii. Prezenţa lor în zonele de conflict are rolul de a menţine pacea, de a desfăşura activităţi cu caracter umanitar, contribuind astfel la restabilirea normalităţii. A fi un aliat de nădejde înseamnă responsabilităţi şi obligaţii pe măsură. Aşa cum este participarea liber asumată la misiunile Alianţei în diferite teatre de operaţii. Pe acest fond general se înscrie şi îndeplinirea cu succes, de către trupele româneşti a misiunilor încredinţate de aliaţi în Afganistan, Irak, Bosnia-Herţegovina şi Kosovo. Prestaţia, chiar sacrificiul suprem al profesioniştilor Armatei Române în teatrele de operaţii au fost apreciate de aliaţii noştri. Prin misiunile curajos asumate, Armata României, care azi îmbracă noua sa uniformă, cea a unei armate de profesionişti, îşi menţine respectul tuturor românilor.

La mulţi ani!