A.O.Ş.R.Luni, 19 septembrie 2016, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (A.O.Ş.R.) a decernat premiile pentru anul 2014 unor lucrări de referință pentru cercetarea științifică românească și internațională. Evenimentul s-a desfășurat în Aula A.O.Ş.R. și s-a bucurat de prezența unui public format din oameni de știință și de cultură, invitați de marcă și de reprezentanți ai mass-media. Amfitrionii festivității au fost General (r) Prof. univ. dr. Vasile Cândea, Președintele de Onoare al A.O.Ş.R., și Prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, Președintele A.O.Ş.R. Președintele a decernat premiile, acordate pe domenii fundamentale de cercetare, corespunzătoare secțiilor științifice ale Academiei Oamenilor de Știință din România.

Cu prilejul sesiunii de acordare a premiilor, desfășurată cu sobrietate științifică, președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, Prof. univ. dr. ing. Adrian Badea, a declarat: „Premiile A.O.Ş.R. constituie recompensarea muncii științifice a unor cercetători de elită, români sau străini, materializate în lucrări de valoare, care spun, fiecare dintre ele, ceva nou în domeniul de specialitate. Prin aceste premii, celebrăm inteligența, creativitatea și inovația științifică într-o epocă în care Uniunea Europeană pune accent pe educația academică, pe cercetarea științifică, pe inovare și pe cunoaștere. Valoarea științifică a premiilor este susținută de istoria și de prezentul Academiei Oamenilor de Știință din România, înființată în 1935 ca Academia de Științe din România. De-a lungul timpului până în prezent, instituția noastră și-a făcut din excelența în știință și cultură, din creativitate și inovare la cel mai înalt nivel academic misiunea fundamentală a existenței sale. Premiind lucrări importante, unele de o valoare excepțională, A.O.Ş.R. susține calitatea și excelența academică în lumea științei, a culturii și a civilizației".

Premiile Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România pe anul 2014

Secţiunea Ştiinţe Matematice
- Premiul „Nicolae Teodorescu", Stochastic Differential Equations, Backward SDEs, Partial Differential Equations, Editura Springer, 2014, Aurel Rășcanu, Etienne Pardoux.

Secţiunea Ştiinţe Fizice
- Premiul „Șerban Țițeica": Open Quantum Physics and Environmental Heat Conversion into Usable Energy, Editura Bentham, 2013, Eliade Ștefănescu;
- Premiul „Ioan Ursu": Metode de evaluare a efectelor poluării aerului cu particule în suspensie asupra sănătăţii copiilor, Editura Matrix Rom, 2014, Ştefania Iordache, Daniel Dunea, Trond Bohler, Hai-Ying Liu, Maria Gavrilescu, Mihaela Oprea, Cornel Ianache, Tom Savu, Alin Pohoață, Emil Lungu;

Secţiunea Ştiinţe Tehnice
- Premiul „Herman Oberth": Cultură şi civilizaţie aeronautică (file de istorie), Editura Printech, 2014, Virgil Stanciu.

Secţiunea Ştiinţe Agricole, Silvicultură şi Medicină Veterinară
- Premiul „Vasile Gheţie", Tratat de ştiinţa alimentaţiei şi cunoaşterea alimentelor, vol. 1, Editura Editura A.G.I.R., 2014, Constantin Croitoru;
- Premiul „Amilcar Vasiliu", Dicționar de Agromarketing, Editura Editura Tribuna Economică, 2014, Constantin Marian.

Secţiunea Ştiinţe Medicale
- Premiul „Carol Davila" pentru activitatea ştiinţifică de excepţie şi contribuția deosebită în creșterea vizibilității științifice a revistei International Journal of Medical Dentistry (I.J.M.D.), Vasile Burlui;
- Premiul „Ilie Th. Riga" pentru activitatea ştiinţifică de excepţie şi contribuția deosebită în derularea proiectului de înființare a primului Centru de Cercetare - Dezvoltare pentru Studiul Morfologic și Genetic în Patologia Malignă din România (C.E.D.M.O.G.), Mariana Așchie;
- Premiul „Constantin C. Iliescu", Cardiac Arrhythmias. From Basic Mechanism to State-of-the-Art Management, Editura Springer, 2014, Ion C. Ţintoiu, Ambrose S. Kibos, Bradley P. Knight, Vidal Essebag, Steven B. Fishberger, Mark Slevin.

Secţiunea Ştiinţe Economie, Juridice, Sociologie
- Premiul „Nicholas Georgescu Roegen", Contribuţii la conturarea unui model românesc de management, Editura Expert, 2013, Ion Petrescu;
- Premiul „Anghel Rugină", Spre o monedă globală, Editura Expert, 2014, Napoleon Pop, Valeriu Ioan-Franc;
- Premiul „Tudor Popescu", Dreptul comerţului internaţional, Chișinău, 2014, Lilia Gribincea.

Secţiunea Filosofie, Teologie şi Psihologie
- Premiul „Constantin Noica", Thomas Kuhn despre revoluţie şi paradigmă în dezvoltarea ştiinţei, Editura Pro Universitaria, 2014, Angela Botez, Henrieta Anişoara Şerban, Oana Vasilescu, Marius Augustin Drăghici, Gabriel Nagâţ.

Secţiunea Ştiinţe Istorice și Arheologice
Premiul „Dimitrie Cantemir", România şi Turcia. Actori importanți în sistemul de relaţii interbelice (1918-1940), Editura Cetatea de Scaun, 2014, Ionuț Cojocaru.

Secţiunea Ştiinţe Militare
- Premiul „Mareșal Constantin Prezan", Eroii de la Nistru, Editura Favorit, 2014, Anatol Munteanu.

Premiile acordate de A.O.Ş.R. reprezintă recunoașterea valorii științifice a lucrărilor și a activităţii autorilor lor. Lucrările premiate sunt rodul unor cercetări complexe, desfăşurate pe mai mulți ani, realizate fie de un unic autor, fie de colective de autori români și străini, care includ oameni de știință și savanți de prestigiu. Unele dintre acestea au făcut deja o remarcabilă carieră internațională. Un exemplu semnificativ îl constituie lucrarea Cardiac Arrhythmias. From Basic Mechanism to State-of-the-Art Management, realizată de un colectiv științific coordonat de profesorul Ion C. Ţintoiu, apărută în 2014, la prestigioasa editură Editura Springer într-un tiraj impresionant. Lucrarea se bucură de un succes fulminant în mediile științifice și academice internaționale, reușind ca, în numai un an, să strângă peste 50.000 de citări, ceea ce reprezintă o performanță cu totul excepțională.

O parte dintre autorii lucrărilor premiate au calitatea de membru al A.O.Ş.R., ceea ce atestă valoarea ştiinţifică a instituţiei pe plan naţional şi internaţional. Președintele Adrian Badea a invitat autorii premiați ca, în acord cu editurile, să introducă lucrările premiate în biblioteca online a A.O.Ş.R.