La scurtă vreme după pierderea Acad. Dorel Zugrăvescu (25 noiembrie 1930, Râmnicu Vâlcea - 21 noiembrie 2019, București), membru fondator al Institutului de Geodinamică al Academiei Române, co-fondator al Catedrei U.N.E.S.C.O. de Geodinamică, membru corespondent al Academiei Române, membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Știință din România, Membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România,  Academia Oamenilor de Ştiinţă din România şi Asociaţia ART-EMIS anunţă cu profundă tristeţe încetarea din viaţă în data de 15 decembrie 2019 a Prof. univ. dr. Constantin Bușe (27 septembrie 1939 - 15 decembrie 2019), membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, vicepreşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie, cercetător şi mentor academic pentru zeci de generaţii de studenţi.

În 1962, Prof. univ. dr. Constantin Bușe a absolvit  Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti, fiind repartizat la acceaşi instituţie, specializându-se în istorie universală contemporană. A parcurs toate treptele ierarhiei universitare, de la preparator la profesor şi conducător de doctorat. S-a impus de foarte tânăr ca un cadru didactic cu o solidă pregătire de specialitate şi cu un real talent pedagogic.  Peste 50 de serii de studenţi au avut posibilitatea  să-i audieze cursurile şi să elaboreze lucrări de licenţă sub conducerea sa. A îndrumat lucrările ştiinţifico-metodice a  circa 60 de profesori din învăţământul  preuniversitar care au obţinut astfel gradul didactic I, iar nu mai puţin de 25 de tineri studioşi au dobândit  titlul ştiinţific de doctor în istorie datorită competenţei şi exigenţei cu care au fost îndrumaţi de profesorul Constantin Buşe.

A fost deschizător de drumuri pe calea cercetării istoriei Americii Latine, cărţile sale - din rândul cărora se distinge volumul De la Bolivar la Cardenas - s-au bucurat de o largă notorietate în  România şi peste hotare.  Constantin Buşe a primit Diploma şi Medalia de Onoare datorită  meritelor deosebite depuse în scopul integrării României în structurile euro-atlantice.

Dintre multele funcţii îndeplinitede Constantin Buşe se cuvin a fi  evideţiate cele de prorector al Universităţăii Bucureşti timp de 14 ani (1990-2004),   director al Centrului de Studii Euro-atlantice şi  secretar  al Comitetului Naţional al Istoricilor din România. Prin  activitatea desfăşuraă în cadrul Secţiei, cât şi  la nivel naţional, profesorul Constantin Buşe ocupă un loc de cinste  în istoria A.O.S.R.

Dumnezeu să îl odihnească în pace![1]

„Şi-a închinat întreaga sa viaţă Istoriei şi a excelat la nivel naţional şi internaţional în cercetarea istoriei moderne şi contemporane universale, a studiului Americii Latine, a integrării euro-atlantice, a relaţiilor internaţionale din secolele al XIX-XXI-lea. Mărturie pentru această extraordinară muncă de cercetare stau cele peste 200 de lucrări ştiinţifice (monografii, studii şi articole, culegeri de documente, manuale universitare) publicate de-a lungul vieţii sale academice. « Nu numărul acestor lucrări academice este important, ci modul în care acestea au trasat noi direcţii în cercetarea istorică din ţara noastră şi au setat adevărate standarde de calitate. Cariera academică, desfăşurată neîntrerupt în cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti, a fost de asemenea excepţională. A iniţiat în tainele Istoriei un număr imens de studenţi, a sprijinit dezvoltarea profesională a sute de tineri istorici, a inovat în materie de cursuri şi programe universitare, introducând în Facultatea de Istorie discipline şi direcţii noi de cercetare.

A muncit neobosit în slujba Universităţii din Bucureşti, în calitate de prorector al instituţiei timp de 14 ani, contribuind esenţial la reorganizarea Universităţii după 1989 şi la transformarea acesteia într-o instituţie academică democratică, modernă şi de mare prestigiu internaţional. A fondat Centrul de Studii Euro-Atlantice şi revista Euro-Atlantic Studies, două creaţii de suflet, faţă de care şi-a arătat implicarea până în ultima clipă a vieţii.

A fost un savant, un dascăl şi mentor, un coleg, un prieten, un om deosebit, a cărui pierdere o resimţim cu toţii. Pentru mulţi dintre noi a fost Profesorul şi ne va rămâne mereu aproape. Dumnezeu să-l odihnească în pace! »”[2].

------------------------------
[2] Centrul de Studii Euro-Atlantice