Smarandache Florentin - NobelAcademia DacoRomână din Bucureşti, România, l-a nominalizat pe scriitorul avangardist trilingv (română-franceză-engleză) Florentin Smarandache pentru Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2011. Niciun scriitor trilingv nu a primit Premiul Nobel până în prezent.

Prof. univ. dr. Florentin Smarandache publicat 75 de cărţi de literatură scrise în limbile: română, franceză, sau engleză; unele dintre ele au fost traduse în chineză, rusă, arabă, spaniolă, portugheză, sârbo-croată, etc. Puteţi descărca multe dintre ele de pe site-ul Universităţii New Mexico: http://fs.gallup.unm.edu//eBooksLiterature.htm. Cărţile sale se găsesc şi în Amazon.com, Amazon Kindle, Google Book Search, Google Scholar, Library of Congress (Washington D. C.) şi în multe biblioteci din lume. Are o operă vastă şi a abordat toate genurile literare: poezie, proză, teatru, eseuri, traduceri. El reflectă foarte bine globalismul actual ca scriitor deoarece a trăit şi a vizitat 40 de ţări, şi-a scris memoriile de călătorie şi jurnalul şi a creat în mai multe stiluri şi despre multe subiecte datorită fundalului său multicultural şi cunoştinţelor enciclopedice în multe domenii. Este și un poliglot. Corespunde Testamentului lui Albert Nobel referitor la "cel mai mare beneficiu făcut umanităţii", deoarece paradoxismul, mişcarea literară pe care a iniţiat-o, este acum folosită - prin Teoria Raţionamentului Paradoxist şi Plauzibil Dezert-Smarandache (abreviată DSmT) - în medicină, cibernetică, cercetarea aerospaţială, robotică, logică, filosofie, transdisciplinaritate (interconectând literatura şi ştiinţa, pavând drumul spre noi dezvoltări în literatură). Paradoxismul este prima avangardă literară din lume cu aplicaţii practice în ştiinţă- De asemenea, este multitalentat şi, prin înaltele şi variatele sale experimente literare avangardiste, a realizat o operă remarcabilă într-o direcţie ideală, în conformitate cu Testamentul lui Alfred Nobel, în beneficiul umanităţii. Ca scriitor complet, a scris şi a publicat: poezie, dramă, romane, povestiri, eseuri, jurnale, dar şi articole lingvistice, manuale de matematică şi lucrări de cercetare, programe de calculator, filosofie şi traduceri (din franceză, engleză, spaniolă, portugheză şi italiană în română), filatelist. El însuşi şi-a tradus unele cărţi din română în franceză şi engleză.

În domeniul umanist, el este tatăl „paradoxismului" în literatură, mişcare de avangardă movement, bazată pe folosirea excesivă a antitezelor, oximoroanelor, contradicţiilor, paradoxurilor în creaţii, pornit de el în 1980 în România, ca protest antidictatorial. A publicat cinci Antologii Paradoxiste Internaționale, la care au contribuit sute de scriitori din întreaga lume (http://fs.gallup.unm.edu//a/Paradoxism.htm). În tiparul sau în legătură cu paradoxismul el a introdus: Noi tipuri de poezie cu formă fixă, precum: Distihul Paradoxist, Distihul Tautologic, Distihul Dualist, Terţianul Paradoxist, Terţianul Tautologic, Catrenul Paradoxist, Catrenul Tautologic, Poemul Fractal, Non-Poemele (1990) şi alte experimente poetice avangardiste dincolo de limitele poeziei în "Encyclopoetria (Totul este Poezie şi Nimic nu este Poezie)" (2006); Noi tipuri de povestire, precum: Povestirea Silogistică, Povestirea Circulară ("Poveste Infinită", 1997); Noi tipuri de dramă, precum: Drama Neutrosofică, Drama Sofistică, Drama Combinatorică (o dramă ale cărei scene sunt permutate şi combinate în atât de multe moduri încât produc peste un miliard de miliarde de diferite drame! ("Upside-Down World" / "O lume întoarsă pe dos", 1993) şi Noi tipuri de genuri science fiction în proză, precum:
1) science fiction de tehnologie informatică: "Inform Technology", 2008];
2) science fiction politică: "International Fonfoism (Manual of Therrory)", 2008];
3) science fiction militară: "The Art of antiWAR / paradoxistINSTRUCTION Notebooks of Captain Gook (or Kook)", 2008;
4) science fiction de afaceri şi finanţe: "Reproduction's disOrganization", 2009;
5) science fiction psihologic: "Textbook of Psychunlogy (MASTER DECREE Thesis)", 2009;
6) şi science fiction educaţional: "Treatise of Parapedagogy (Ph D Dissentation)", 2009.

Aceste cărţi pot fi descărcate de pe site-ul:
http://fs.gallup.unm.edu//eBooks-otherformats.htm
Experimente lingvistico-literare în volumele: „Florentin's Lexicon" (2008), interpretând, în sens contrar, clişeele de limbă, omonimele etc.. [„Dacă ceva poate să o ia razna, pasează-l altcuiva" (Florenitn's Laws/ Legile lui Florentin); „Dictatorul a ridicat starea de urgenţă cu o macara (Florentin's Clichés/ Clişeele lui Florentin)"; „Trimite-mi un... e-mail (Florentin's Homonyms/ Omonimele lui Florentin)"; etc.]. De asemenea, a realizat o combinaţie de poezie foarte scurtă, artă şi ştiinţă în volumele „Lyriphoto(n)s / At Mind's Infinite Speed"// „Lirifotoni/ La viteza infinită a minţii" (2009), and „Aph(l)orisms in Unistiches" (2008). Un alt experiment literar este cartea sa olografă (carte publicată cu scris de mână integral!): „OUTER-aRT, Vol. 5", 2006: (http://fs.gallup.unm.edu//Outer-Art5.pdf). Drama sa antidictatorială, „Ţara animalelor", piesă fără cuvinte!, a fost reprezentată la Festivalul Internaţional al Teatrelor Studenţeşti, Casablanca (Morocco), 1-21 Septembrie, 1995, a fost pusă în scenă de trei ori de către Teatrul Thespis (producător: Diogene V. Bihoi) şi a primit Premiul Special al Juriului. A fost de asemenea pusă în scenă la Karlsruhe (Germany), 29 Septembrie, 1995. Piesa sa pentru copii, „Păcală, Ursul şi Balaurul" [Trickster, the Bear, and the Dragon], s-a jucat la Teatrul Naţional Dramatic „I.D.Sîrbu", director: Dumitru Velea, la Petroşani, România, în septembrie 1997. (http://fs.gallup.unm.edu//a/theatre.htm). A mai realizat artă electronică (folosind programe de computer), artă experimentală (outer-art), şi a pledat pentru Unificarea Teoriilor despre Artă (http://fs.gallup.unm.edu//a/oUTER-aRT.htm) - a publicat 10 albume de artă. În afară de literatură şi artă, este un om de ştiinţă binecunoscut care a publicat peste 70 de cărţi în matematică, fizică, filosofie şi inginerie.

Florentin Smarandache s-a născut pe 10 decembrie (1954), chiar la aniversarea lui Alfred Nobel şi, de asemenea, data ceremoniei. Pentru mai multe informaţii despre activitatea sa cartea lui Titu Popescu, „Aesthetics of Paradoxism" la http://www.gallup.unm.edu/~smarandache/Aesthetics.pdf şi a lui I. Soare, intitulată „Paradoxism and postmodernism in Florentin Smarandache's Creation" la: http://www.gallup.unm.edu/~smarandache/IonSoare2.PDF .

Este membru al International Writers Association, member al Romanian Academy of Sciences şi al Modern Language Association (USA). Florentin Smarandache a colaborat la peste 150 de reviste literare din lume, în diferite limbi (pe lângă aproximativ 200 de lucrări şi note publicate în domeniul matematicii şi colaborări la peste 70 de reviste ştiinţifice din lume).

Cele mai notabile cărţi literare:
Limba română:
a) teatru: „MetaIstorie" (trilogie), „Întâmplări cu Păcală" (trilogie pentru copii);
b) roman: „NonRoman"; tradus de autor sub titlul „NonNovel" (2009),
c) poezie : "Cântece de Mahala" (cântece ţigăneşti şi suburbane), "Emigrant la Infinit", „Distihuri Paradoxiste" ;
Limba franceză, poezie : „Le Sens du Non-Sens", „Antichambres/ Antipoésies / Bizarreries", „Le Paradoxisme : un Nouveau Mouvement Littéraire" ;
Limbaengleză: poezie: „Dark Snow", „NonPoetry", „Exist Împotriva Mea/ I Exist Against Myself" (bilingv: Română-Engleză) Şi-a tradus poemele şi trilogiile teatrale în engleză. Este, de asemenea, foarte activ în presa literară a exilului românesc. Cronici despre activitatea sa literară au fost publicate în România, SUA, Canada, Franţa, Belgia, Germania, Italia, Japonia, India, Anglia, Israel, Brazilia, Moldova, Yugoslavia, Australia, Danemarca. Este pionier în experimentarea legăturilor dintre literatură şi ştiinţă, în inventarea a noi termeni literari şi în influenţarea multor poeţi din diferite ţări. A făcut de asemenea lucrări de cercetare matematică şi statistică asupra poeziei. Opera sa este de interes actual. A realizat o operă remarcabilă în poezie şi dramă. Opera sa, în beneficiul viitorilor scriitori, lingvişti şi oameni de ştiinţă, precum şi îmbogăţirea domeniului literar cu noi noţiuni introduse de Smarandache nu numai în poezie, dramă, roman (unul dintre romanele sale se intitulează „NonNovel"), dar şi în filosofie (introducând termenul de „neutrosofie" - o generalizare a dialecticii lui Hegel), şi, desigur, în ştiinţă (extension of fuzzy set and logic to neutrosophic set and logic respectively - cu aplicaţii în fizica cuantică şi inteligenţa artificial). Este interesat de literatura creată cu ajutorul computerelor, de asemenea.

Foarte prolific în creaţia sa, foarte original, modern, publicând în diferite ţări, diferite limbi, diferite reviste etc., unde nici nu v-aţi aştepta! [a fost numit "cel mai paradoxist scriitor al lumii"]; renumit pentru varietatea stilurilor sale: schimbarea stilului cu fiecare carte (întrecându-l pe Fernando Pessoa). Laureat al multor societăţi de poezie naţionale şi internaţionale, are mare influenţă asupra scriitorilor (şi matematicienilor) contemporani. Viaţa sa este de asemenea poezie (trăind într-un lagăr de refugiaţi politici din Turcia timp de doi ani, apoi în exil în SUA, mutându-se de multe ori, făcând tot felul de munci, de la îngrijitor necalificat, muncitor în construcţii, zugrav în fabrică, tăietor de piatră, ghid turistic, până la inginer de software şi, în final, profesor universitar) cu experienţă de predare internaţională în multe ţări: România, Moroc, Turcia, SUA, pe patru continente, învăţând şi scriind în multe limbi. A călătorit mult (peste 40 de ţări vizitate), şi-a scris memoriile de călătorie („Frate cu meridianele şi paralelele", Vol. 1-5). Experienţa sa dură l-a făcut un luptător permanent în lume. Florentin Smarandache este unul dintre cei mai cunoscuți scriitor români în afara ţării natale.

Activităţile literare şi ştiinţifice. Peste 3.000 de pagini de jurnal nete (datorate călătoriei şi traiului în jurul lumii, dornic să ştie şi să întâlnească oameni şi să studieze diferite culturi). La Arizona State University, Hayden Library, în Tempe, Arizona, există o mare colecţie specială numită „The Florentin Smarandache Papers" (care are mai mult de 30 de picioare liniare/ linear feet) cu cărţi, reviste, manuscrise, documente, CD-uri, DVD-uri, benzi video realizate de el sau despre opera sa. Altă colecţie specială „The Florentin Smarandache Papers" se află l a The University of Texas la Austin, Archives of American Mathematics (în cadrul Centrului American de Istorie). A devenit foarte popular în lume deoarece peste 3.000.000 de persoane pe an din aproximativ 110 ţări citesc şi descarcă cărţile sale în format electronic; multe dintre cărţile sale au mii de accesări pe lună, conform statisticilor electronice oficiale ale web site-ului UNM.