P R O T E S T
ȋmpotriva demiterii academicianului Nicolae-Victor Zamfir din funcția de Director General al Institutului Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”

Doamnei Ministru Monica Cristina Anisie - Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Biroul Prezidiului Academiei Române a luat act cu profundă dezamăgire de decizia Ministrului Educației și Cercetării, doamna Monica Cristina Anisie, de revocare nejustificată a colegului nostru, acad. Nicolae-Victor Zamfir, din funcția de Director General al Institutului Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (I.F.I.N.-„H.H.”). Cariera ştiinţifică, prestigiul și rezultatele academicianului Zamfir în conducerea I.F.I.N.-„H.H.”și a Proiectului Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (E.L.I.-N.P.) sunt de notorietate la nivel naţional și internațional. În virtutea colaborării dintre Academia Română și Ministerul Educației și Cercetării, ne-am fi așteptat la un dialog, înainte de luarea unei asemenea grave decizii. Academia Română a dezavuat deja, prin punct de vedere făcut publicîn data de 21 mai 2020, acțiunileconcertate de discreditare a României, a Centrului E.L.I.-N.P., și a atras atenția, la acel moment, asupra evidenței existențeiunor interese obscure, al căror scop se situează în afara intereselor cercetării științifice românești și ale României[1]

Membrii Academiei Române consider că proiectul E.L.I.-N.P. este reprezentativ pentru plasarea României pe harta țărilor puternice în domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice. Actul şi maniera demiterii de către Ministrul Educației și Cercetării a Directorului General al Institutului care implementează Proiectul E.L.I.-N.P. sunt de neînţeles. În plus, ele au conotații mai largi, reprezentând o amenințare reală de blocarea evoluției clar ascendente a cercetării științifice românești la nivel mondial. Proiectul E.L.I.-N.P. înseamnă investiții în tehnologii de vârf, unice în lume şi deja puse în funcțiune, înseamnă atragerea de specialiști de cea mai înaltă calificare din întreaga lume, valorificarea inteligenţei româneşti la cel mai înalt nivel și, nu în ultimul rând, readucerea în România a tinerilor plecați tocmai din cauza lipsei infrastructurii performante de cercetare.

Demiterea conducerii Institutului în momentul când E.L.I.-N.P.începe să fie operațional pune în pericol finalizarea proiectului, având grave consecinţe financiare și afectând imaginea României. În aceeași măsură, gestul nejustificat al acestei demiteri ilustrează, din păcate, incapacitatea factorilor decizionali de a acționa coerent și predictibil și de a arăta lumii că România are potențialul și capacitatea de a fi partener cu drepturi egale în cel puțin un domeniu de referință la nivel mondial: cercetarea științifică. Biroul Prezidiului Academiei Române consideră că este de datoria celui mai înalt for de ştiinţă şi cultură al ţării să dezaprobe public astfel de practici și să atragă atenția asupra pericoluluica o administrație neconsolidată în plan strategic să contribuie la distrugerea domeniului deschis de E.L.I.-N.P. Academia Română trage un semnal de alarmă către Guvernul României, cerându-i să se implice în stoparea unor astfel de acțiuni contrare intereselor țării noastre.

Biroul Prezidiului Academiei Române.

Notă - Redacţia revistei ART-EMIS susţine protestul Academiei Române. Prin actul demiterii acad. Nicolae-Victor Zamfir, doamna Monica Cristina Anisie - Ministrul Educaţiei şi Cercetării a comis un act incalificabil, depăşind nu doar limita admisibilă a gafelor comise de la primirea actualei sale funcţii, ci şi orice criteriu de competenţă şi responsabilitate care nu este departe de actul sabotării cercetării ştiinţifice româneşti. Se impune chemarea sa împreună cu prim-ministrul guvernului actual în faţa camerelor reuninite ale Parlamentului României pentru a prezenta explicaţii. Urmare a nenumăratelor greşeli publice inpardonabile ale doamnei ministru, demiterea sa şi readucerea acad. Nicolae-Victor Zamfir la funcţia de Director General al Institutului Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” este obligatorie.

----------------------------------------